Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Vakdidacticus Nederlands en Supervisor/lerarenopleider

Vacaturenr.
22-253 11423
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,3-0,4
Extern/intern
Intern , Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
18 mei 2022
Sluitingsdatum
29 mei 2022 Vacature gesloten

Het ICLON - Interfacultair Centrum voor Onderwijsontwikkeling, Lerarenopleiding en Nascholing - zoekt t.b.v. de afdeling Voortgezet onderwijs een

Vakdidacticus Nederlands en Supervisor/lerarenopleider (0.3 - 0.4 FTE)
Vacaturenummer:  22-253 11423

 
Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.
 
In de afdeling Voortgezet onderwijs vinden activiteiten plaats gericht op het opleiden van docenten en voortgaande professionalisering van docenten. Het streven is om medewerkers van de afdeling VO zowel taken te laten uitvoeren in de lerarenopleiding als in de docentprofessionalisering.
 
De werkzaamheden
De individuele taakstelling zal in overleg worden vastgesteld, waarbij de expertise van de betrokken opleider een belangrijke rol speelt. Het taakdomein van de vakdidacticus Nederlands en supervisor/lerarenopleider bestrijkt:
•    het gezamenlijk met de andere docenten verder ontwikkelen en verzorgen van het onderwijs van de lerarenopleiding. Daarbij gaat het om het verzorgen van de supervisie in de lerarenopleiding aan een groep studenten waarin ze worden begeleid bij het verdiepen en verbreden van praktijkervaringen en waarbij ze hun persoonlijke leerroute vormgeven.
•    de begeleiding van studenten bij het praktijkdeel van de lerarenopleiding;
•    het onderhouden van contacten met de betreffende universitaire vakopleiding;
•    het onderhouden van contacten tussen universiteit en opleidingsscholen;
•    het met collega´s verder ontwikkelen en uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten voor docenten in het Voortgezet Onderwijs.

In verband met colleges en overleg is beschikbaarheid op de maandag en vrijdag noodzakelijk.
 
Profiel
•    Doctoraal/Masterdiploma Nederlands (of een equivalent daarvan);
•    promotie strekt tot aanbeveling;
•    eerstegraads onderwijsbevoegdheid Nederlands;
•    recente ervaring als docent Nederlands in het Voortgezet Onderwijs;
•    bereidheid om samen met andere vakdidactici en onderwijskundigen een onderwijsprogramma verder te ontwikkelen waarin vakspecifieke, algemeen didactische en pedagogische onderdelen op samenhangende wijze aan bod komen;
•    bekendheid met de landelijke discussies over onderwijsvernieuwing, zowel wat betreft het gebied van de didactiek van het Nederlands, als het Voortgezet Onderwijs in het algemeen;
•    bekendheid met recente nationale en internationale (wetenschappelijke) ontwikkelingen op vakdidactisch terrein;
•    uitstekende contactuele eigenschappen en het vermogen te functioneren in een complexe organisatie, waarin een groot beroep wordt gedaan op flexibiliteit en samenwerkingsvaardigheden.
 
Beschrijving organisatie
Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.

Het ICLON is een interfacultair centrum binnen de Universiteit Leiden. Het ICLON heeft een Bestuur waarin de decanen van de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen zitting hebben. Bij het ICLON werken ongeveer 100 medewerkers, verdeeld over 2 afdelingen  (Afdeling Voortgezet Onderwijs en Afdeling Hoger onderwijs) en een Ondersteunend Bureau. 
Het ICLON verzorgt de educatieve minor in de bachelorfase en de eerstegraads lerarenmasteropleiding, verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor derden binnen en buiten de regio, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden en verricht eigen wetenschappelijk onderzoek. 
Zie voor meer informatie https://www.universiteitleiden.nl/iclon

Wij bieden
Een uitdagende baan waarin u zichzelf continu kunt blijven ontwikkelen, in een collegiale, plezierige werkomgeving. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie tijdelijk voor de duur van een jaar. Het betreft een aanstelling op projectgelden, bij goed functioneren is een tijdelijke verlenging van een jaar mogelijk.
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.821,- en maximaal € 5.230,-  bruto per maand bij een fulltime aanstelling  (salarisschaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl/.

Diversiteit en inclusie
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.s en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Inlichtingen over bovenstaande functie bij Dr. E. de Vrind, leidinggevende lerarenopleiding v.o., ICLON.

Solliciteren
U kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 29 mei 2022 worden gericht aan dr. E. de Vrind.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.