Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Coördinator Erkennen & Waarderen

Vacaturenr.
22-219 11344
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,8-1,0
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
12 april 2022
Sluitingsdatum
10 mei 2022 Vacature gesloten

Het Bestuursbureau, directie Strategie en Academische Zaken zoekt een enthousiaste:
 
Coördinator Erkennen & Waarderen (0.8 – 1.0 fte)
Vacaturenummer 22-219 11344 

 
De Universiteit Leiden werkt de komende jaren samen met andere Nederlandse Universiteiten aan een nieuwe manier van Erkennen en Waarderen in de academische gemeenschap. Het accent moet meer komen te liggen op verantwoorde kwaliteitsbeoordeling; balans in loopbanen van medewerkers; het stimuleren van alle aspecten van open wetenschap, en het bevorderen van hoogwaardig academisch leiderschap.
 
In het kader van haar Strategisch Plan 2022-2027 voeren we het Academia in Motion programma uit: een strategisch, universiteitsbreed programma waarin de programma’s Erkennen en Waarderen en Open Science zijn samengebracht. De projectcoördinator Erkennen en Waarderen wordt lid van de Academia in Motion Regiegroep die onder voorzitterschap staat van de rector. De regiegroep is bestuurlijk verantwoordelijk voor het verloop en de resultaten van het Academia in Motion programma.
 
Als projectcoördinator Academia in Motion - Erkennen en Waarderen ben je kennismakelaar en spin-in-het-web. Je legt verbindingen tussen de verschillende gremia en actoren ten behoeve van de voortgang van het programma en de realisatie van de doelen. Je bent bekend met het Nederlandse Erkennen en Waarderen programma en met principes van Open Science in de breedste zin van het woord. Je zet up-to-date kennis en ervaring in voor het bevorderen van de programmaresultaten van Academia in Motion - Erkennen en Waarderen.
 
Je voornaamste taken zijn:
•    Uitdragen van de Erkennen en Waarderen ambities en beleidslijnen van de Universiteit Leiden.
•    Aangaan van relaties met medewerkers in de faculteiten en bij de betrokken diensten om het programma optimaal uit te doen voeren.
•    Initiëren van initiatieven om de doelstellingen te bereiken.
•    Zorgdragen voor de opvolging van afspraken binnen het programma en met betrokken collega’s.
•    Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen Erkennen en Waarderen en Open Science in het Academia in Motion programma.
•    Organisatorisch en inhoudelijk voorbereiden van overleggen inclusief het opstellen van agenda’s, concept-besluiten en het verzorgen van de verslaglegging, samen met projectcoördinator Academia in Motion - Open Science.
•    Optreden als contactpersoon voor in- en externe (nationale en internationale) belanghebbenden en samenwerkingspartners op het werkterrein van Erkennen en Waarderen.
•    Zorgdragen voor de projectadministratie van het programma en het signaleren van aandachtspunten.
 
Profiel
Als projectcoördinator ben je een geboren verbinder en procesbewaker met strategisch inzicht. Je mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels zijn uitstekend. Je werkt graag in teamverband, bent actiegericht, leert snel, bent flexibel, integer en organisatiesensitief. Verder heb je als coördinator:
•    ervaring met onderwijs en onderzoek in een academische context;
•    kennis van nationale en internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs, inclusief Erkennen en Waarderen en Open Science;
•    kennis van de organisatie van universiteiten;
•    academisch werk- en denkniveau (MA);
•    bestuurlijke sensitiviteit;
•    kennis van en ervaring met projectmanagement;
•    het vermogen om te improviseren en snel aan te passen wanneer de situatie daar om vraagt;
•    een hands-on mentaliteit en een proactieve houding;
•    kennis van en ervaring met relevante partijen in het domein van Hoger Onderwijs en Wetenschap (UNL en NFU, Hogescholen, KNAW, NWO en ZonMw).
 
Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra.
 
De directie Strategie en Academische Zaken (SAZ) is onderdeel van het Bestuursbureau en staat onder leiding van de directeur SAZ. De directie ondersteunt het College van Bestuur en faculteiten op een breed scala aan onderwerpen zoals strategische ontwikkeling van de universiteit in onderwijs, onderzoek, impact en valorisatie, duurzaamheid, internationalisering en diversiteit & inclusiviteit. Het signaleren van nationale en internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs is een belangrijke taak van de directie, maar ook de ondersteuning bij subsidie-aanvragen voor onderzoek. SAZ adviseert en ondersteunt bij het formuleren, vormgeven, monitoren, evalueren en bijsturen van strategie en beleid en werkt daarbij samen met collega's uit de hele universiteit. Ook universiteitsbrede strategische programma’s en projecten zoals ‘Academia in motion’ en ‘Leiden Research Support’ hebben SAZ als thuis- en uitvalsbasis.
 
Wij bieden
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 4.629,- en maximaal € 6.444,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 12-13). 
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, voor de duur van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling na dit jaar. In deze functie word je benoemd voor de looptijd van het programma die op dit moment 4 jaar bedraagt. De Universiteit Leiden voelt zich met jou verantwoordelijk voor de zorg voor een passend vervolg van jouw loopbaan na deze periode, hetzij bij de universiteit, hetzij in een functie elders.
 
De Universiteit Leiden kent goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl.
 
Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.
 
Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met mw. dr.ir. Karin Horsman, directeur Strategie en Academische Zaken, email k.horsman@bb.leidenuniv.nl, of per telefoon 06-38674873.
Informatie over het Bestuursbureau en de directie Strategie en Academische Zaken kun je vinden op https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/bestuursbureau. Meer informatie over de Universiteit Leiden vind je op https://www.leidenuniv.nl
 
Solliciteren
Je kunt solliciteren via de button 'Solliciteren'. Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 10-05-2022 worden gericht aan mw. dr.ir. Karin Horsman.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.