Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Adviseur learning & development

Vacaturenr.
22-144 11174
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,8-1
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
9 maart 2022
Sluitingsdatum
9 april 2022 Vacature gesloten

De Universiteit Leiden, zoekt voor het Bestuursbureau, directie Human Resource Management, afdeling Learning & Development een

Adviseur Learning & Development (0,8 - 1,0 fte)

Werkzaamheden
Ben je geïnteresseerd in leren en ontwikkelen? Heb je ervaring met het ontwikkelen van een trainingsaanbod binnen een professionele organisatie? Zie je altijd kansen en houd je ervan om samen te werken in een enthousiast team? Wil je bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en innovatie op internationale schaal? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Universiteit Leiden bevindt zich in een zeer interessante fase. Als oudste universiteit van Nederland hechten we aan onze academische tradities. Tegelijkertijd zijn we innovatief en toonaangevend op vele gebieden van de wetenschap. Ons nieuwe strategisch plan “Vernieuwen en verbinden” is net gelanceerd. In dit plan is veel aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en de mensen daarbinnen. De ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap en het bevorderen van een open cultuur hebben daarin een belangrijke plaats.

Het team HRM Learning & Development ondersteunt de professionals binnen de organisatie (wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke staf) in de ontwikkeling van hun (persoonlijk) leiderschap en de professionele vaardigheden die ze nodig hebben voor hun werk nu en in de toekomst. De strategische koers van de organisatie is leidend voor ons aanbod. Ons team van 10 personen biedt loopbaanadvies en coaching en verzorgt jaarlijks tientallen trainingen en leergangen: op het gebied van leiderschap en management, vaardigheidstrainingen voor promovendi en postdocs en diverse leertrajecten op maat voor specifieke groepen binnen de organisatie.

De nieuwe L&D adviseur werkt mee aan de ontwikkeling van leerlijnen en de inkoop van aanbod op verschillende thema’s en voor verschillende doelgroepen met als doel de strategische koers van de organisatie te ondersteunen. De L&D adviseurs werken samen met ervaren L&D ondersteuners, die zorgen voor de administratie en logistiek. De HR adviseurs in de faculteiten en expertisecentra vormen onze voelsprieten binnen de organisatie.

Concreet komen de werkzaamheden op het volgende neer:
•    Je ontwikkelt leerlijnen die de strategische koers van de organisatie ondersteunen. Je focus hierin varieert.  Soms concentreer je je op de leiderschapsjourney, op een ander moment werk je aan een leerlijn voor niet-wetenschappelijke staf of  aan het aanbod voor jonge onderzoekers. Hierbij is ruimte om zelf creatieve en vernieuwende initiatieven te nemen en in samenwerking met anderen nieuwe dingen te ontwikkelen.
•    Je draagt zorg voor het selecteren van opleidingsbureaus bij nieuwe leergangen en trainingen, bent opdrachtgever voor de bureaus, stemt de inhoud af met trainers en de doelgroep en bewaakt de kwaliteit. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie en werving van deelnemers tot aan de evaluatie en verdere verbetering van het aanbod;
•    Je adviseert het management en collega-HR adviseurs in de organisatie op opleidingskundig gebied en adviseert over inkoop van maatwerktrainingen;
•    Waar mogelijk en nodig zoek je samenwerking met externe partners, zoals andere (internationale) universiteiten en het LUMC;
•    Je neemt de verantwoordelijkheid voor de financiën en zorgt voor adequate management- en sturingsinformatie over de opleidingsactiviteiten en –resultaten.
 

Profiel
•    Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, je basis is een afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau;
•    Je hebt tenminste 3 jaar werkervaring in het werkveld van Learning & Development (of een vergelijkbare functie) bij voorkeur in een grote, professionele organisatie en hebt laten zien dat je een gedreven ondernemer bent binnen dit werkveld;
•    Je hebt concrete voorbeelden hoe je strategische doelen van een organisatie vertaald hebt in een leerlijn en een opleidingsaanbod voor de diverse spelers in de organisatie. Tegelijkertijd is ook  hands-on meewerken voor jou vanzelfsprekend, evenals projectmatig werken;
•    Vanuit je expertise vul je zelfstandig en met zelfvertrouwen en overtuigingskracht je rol als adviseur in. Je snapt hoe je dingen voor elkaar moet krijgen in een grote, professionele organisatie;
•    Je hebt bewezen klant- en resultaatgericht te kunnen werken en op basis van gedegen analyse tot creatieve oplossingen te kunnen komen.
•    Je communiceert gemakkelijk in het Nederlands en het Engels.

Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een serviceverlenende rol voor de gehele organisatie. Zie voor meer informatie de website van het Bestuursbureau.

De directie Human Resource Management geeft in opdracht van het College van Bestuur vorm en inhoud aan het centrale HR- beleid binnen de Universiteit Leiden. Daartoe vertaalt HRM strategisch beleid, universitaire ontwikkelingen en landelijke regelgeving in werkbare beleidslijnen en – regels voor de hele universiteit.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.821,- en maximaal € 5.230,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt je – bij een vast dienstverband - in je functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met jou verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van je loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te zijn waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij onze universitaire gemeenschap verrijken en versterken.


Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij Monique Oomes, hoofd L&D, telefoon 06 23579867.

Solliciteren
Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button boven- of onderaan de sollicitatiepagina. Sollicitaties kunnen tot en met 9 april  ingezonden worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.