Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Jurist Arbeidsrecht / Beleidsadviseur

Vacaturenr.
22-033 10581
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,8
Extern/intern
Intern , Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
28 januari 2022
Sluitingsdatum
9 februari 2022 Vacature gesloten

Het Bestuursbureau, Human Resource Management, afdeling Arbeidsvoorwaarden & arbeidsrelaties is op zoek naar een

Jurist Arbeidsrecht / Beleidsadviseur
 (0,80 fte)
Vacaturenummer
 22-033 10581 

De werkzaamheden
Als jurist arbeidsrecht/beleidsadviseur adviseer je over uiteenlopende arbeidsrechtelijke en beleidsmatige kwesties. Je pakt zaken zelfstandig en proactief op en fungeert als rechtspositioneel en arbeidsjuridisch expert binnen en buiten de HRM-kolom. Je volgt ontwikkelingen in jurisprudentie en (internationale) wet- en regelgeving en weet deze te vertalen naar praktische universitaire regelgeving en beleid, inclusief optimale uitvoering. Je bent in staat helder, praktisch en toegankelijk te adviseren en dito notities en regelingen te schrijven. We zoeken een echte teamspeler, die gaat voor een gezamenlijk resultaat.

Je bent werkzaam binnen het team Arbeidsrelaties & Arbeidsvoorwaarden (A&A), dat verder bestaat uit drie juristen arbeidsrecht/beleidsadviseurs (waaronder de teamleider), een beleidsadviseur financiële arbeidsvoorwaarden, een medewerker arbeidsvoorwaarden en twee specialisten op het gebied van international mobility. Het team A&A is onderdeel van de centrale directie HRM, naast het team Beleid, Learning & Development en Service Center International Staff. Het team A&A werkt nauw samen met de HRM adviseurs in de faculteiten en expertisecentra. De werkzaamheden als jurist arbeidsrecht/beleidsadviseur bestaan verder uit:

 • Voor een aantal faculteiten en expertisecentra ben je accounthouder. Voor hen ben je het aanspreekpunt voor rechtspositionele en arbeidsjuridische vragen. Daarnaast adviseer je het College van Bestuur op arbeidsjuridisch vlak bij complexe casuïstiek;
 • Je adviseert over de toepassing van arbeidsvoorwaarden in het algemeen, organisatievraagstukken en bij individuele casuïstiek. Samen met je collega’s binnen het team A&A zorg je voor eenheid in de advisering. Waar nodig, voer je procedures bij UWV en kantonrechter;
 • Je volgt jurisprudentie en wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht en internationalisering. Jij bent medeverantwoordelijk voor de juiste implementatie binnen de organisatie, zowel in beleid als in juridische advisering. Je neemt initiatief om wijzigingen vorm te geven en in te bedden in de organisatie;
 • Kennisoverdracht binnen en buiten de HR-kolom is een belangrijk aspect van de functie, waaronder ook informatievoorziening richting medewerkers. Je staat voor samenwerking en een integrale werkwijze binnen HRM en met de HRM-partners in faculteiten en expertisecentra, met het Personeel Shared Service Center en de brede bedrijfsvoering in de organisatie. Je draagt bij aan de expertiseontwikkeling van de HRM-organisatie;
 • Ook participeer je in (inter)universitaire werk- en projectgroepen. Je onderhoudt een actief netwerk met collega’s in andere universiteiten. 


Profiel

 • Je bent een ervaren jurist, gespecialiseerd in het arbeidsrecht en met ruime ervaring in vergelijkbare functies (minimaal 5 jaar);
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van en adviseren over (juridische aspecten van) HRM-beleidsstukken en het vertalen van wet- en regelgeving naar praktisch beleid en regelgeving, inclusief optimale uitvoering;
 • Daarnaast heb je ruime ervaring met advisering in rechtspositionele en arbeidsjuridische vraagstukken;
 • Ervaring met medezeggenschap is een pre, evenals ervaring met internationaal arbeidsrecht en IND-wetgeving;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, waarbij je in staat bent om jouw vakkennis op een heldere, aansprekende wijze in diverse situaties over te brengen;
 • Je bent in staat met de diverse bestuurlijke lagen te acteren. Je bent proactief met een stevige persoonlijkheid. Je hebt ervaring met het werken in een complexe organisatie;
 • Je hebt een brede, interdisciplinaire blik en een open, collegiale en constructieve stijl van samenwerken;
 • De gevraagde competenties zijn: analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit, resultaatgerichtheid, onderhandelen, integriteit.

 Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een serviceverlenende rol voor de gehele organisatie. Informatie over het Bestuursbureau kunt u vinden op https://organisatie.leidenuniv.nl/bestuursbureau/over/bestuursbureau.html.


Wij bieden
Dienstverband
 vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal  3.821,- en maximaal  5.230,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website
 https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden. 

Mobiliteit
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u - bij een vast dienstverband - in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de procedure kun
 je contact opnemen met Beatrix Pehlemann, teamleider Arbeidsrelaties & Arbeidsvoorwaarden, e-mail bam.pehlemann@bb.leidenuniv.nl, telefoonnummer 071 527 3098.


Solliciteren

Je kunt sollicitateren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 09-02-2022 worden gericht aan Beatrix Pehlemann. De eerste gesprekken vinden maandag 14 februari plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.