Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Wetenschapscommunicator Natuurkunde, Community manager

Vacaturenr.
21-678
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Extern/intern
Extern
Geplaatst op
22 december 2021
Sluitingsdatum
19 januari 2022 Vacature gesloten

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen / Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde zoekt een wetenschapscommunicator Natuurkunde (0.6 fte) en community manager ‘Quantum Leiden’ (0.4 fte)

Vacaturenummer: 21-678
Wil jij in een dynamische omgeving wetenschapscommunicatie met community manager combineren dan is dit de baan voor jou? Deze functies kunnen gecombineerd worden, maar je mag ook op één van deze functies solliciteren.

Jouw uitdaging 
Wetenschapscommunicator Natuurkunde
Communicatie over de aandachtsgebieden en resultaten van LION onderzoekers acht het instituut van groot belang, zowel vanwege de gewenste zichtbaarheid, als vanuit het perspectief van maatschappelijke verantwoording. Als wetenschapscommunicator vervul je daardoor een belangrijke rol. Je vergaart nieuws over publicaties, beurzen
en lezingen binnen het instituut, schrijft daarover op de universitaire website en brengt dit onder de
aandacht van de media. Bovendien houd je de sociale mediakanalen, de nieuwsbrief en de
instituutspagina van LION bij.

Verder ben je betrokken bij alle outreach-projecten, zoals publiekslezingen en fotowedstrijden, en
draag je zelf nieuwe initiatieven aan. Je werkt daarbij regelmatig samen met de facultaire
communicatieafdeling, bijvoorbeeld bij het schrijven van wervingsteksten voor aankomende
studenten.

Community manager 
Het LION maakt deel uit van ‘Quantum Leiden’, één van de vijf knooppunten in het consortium Quantum Delta NL. Het consortium is een aanjager voor de ontwikkeling van quantumtechnologie, maar heeft zich ook ten doel gesteld een ‘quantum ecosysteem’ neer te zetten, om die technologie goed te verankeren in het onderwijs, en in de maatschappij. Het Leidse knooppunt heeft behoefte aan een community manager die verbindend op kan treden tussen de diverse activiteiten die ontplooid worden, die mensen en vragen met elkaar kan verbinden, en die in contact staat met de andere vier knooppunten in Nederland.

Jouw profiel
•    Proactieve werkhouding;
•    Masterdiploma in een bètawetenschap, bij voorkeur in Natuurkunde;
•    Vloeiend in woord en geschrift in zowel Nederlands als Engels;
•    Minimaal drie jaar ervaring met schriftelijke wetenschapscommunicatie;
•    Netwerk binnen de Nederlandse wetenschapsjournalistiek; 
•    Sociaal vaardig, mensen kunnen verbinden met goede communicatie.

Wij bieden
De aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.979,-- en maximaal € 4.093,-- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 9).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: https://www.werkenbijleidenuniv.nl/ .

Beschrijving organisatie
Het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION) is één van de oudste natuurkundige
instituten van Nederland met meer dan 180 medewerkers en circa 30 senior wetenschappers. LION maakt deel uit van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en bestrijkt een zeer breed spectrum van natuurkundig onderzoek en onderwijs. Theorie en experiment gaan bij het LION hand in hand: van kosmologie tot mechanica van DNA, van granulaire materie tot quantum nanoscience.

De faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is een toonaangevende faculteit waarin medewerkers en studenten werken in een dynamische, internationale omgeving en waar persoonlijke en academische ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Onze mensen worden geïnspireerd door nieuwsgierigheid, om zo fundamentele kennis te vergroten en over grenzen heen te kijken. Voor de wetenschap, én om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen van morgen.
Het onderzoek binnen de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen varieert van wiskunde, informatica, sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde en biofarmaceutische wetenschappen tot aan biologie en milieuwetenschappen en is belegd bij acht instituten. Die verzorgen tevens acht bachelor- en veertien masteropleidingen. De faculteit is de afgelopen jaren sterk gegroeid en telt meer dan 2300 medewerkers en bijna 5000 studenten. We zijn gesitueerd in het hart van het Bio Science Park, één van Europa’s grootste scienceparken, waar universiteit en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

Nieuwsgierig zijn, betekent ook open zijn
Onze nieuwsgierigheid laat zich niet begrenzen; wij staan open voor allerlei perspectieven en streven naar een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij zijn ervan overtuigd dat een breed scala aan ideeën, gecombineerd met waardering en respect voor iedereen, onze gemeenschap voortdurend versterkt en verrijkt.

Informatie 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie wetenschapscommunicator Natuurkunde of de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Sense Jan van der Molen via e-mail molen@physics.leidenuniv.nl of telefonisch via 071-5275461. Voor meer informatie over de rol community manager kunt u contact opnemen met Jan Aarts via email director@physics.leidenuniv.nl of telefonisch via 071-527 5708

Informatie over de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen kunt u vinden op de website. Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op https://werkenbij.leidenuniv.nl/. 

Solliciteren
Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot uiterlijk 19 januari 2022 per e-mail worden gericht aan vacatures@physics.leidenuniv.nl, t.a.v. prof. Sense Jan van der Molen. Het is mogelijk om op beide onderdelen of op één van de twee onderdelen te reageren, waardoor deze functie zowel voltijd als deeltijd mogelijk is. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.