Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Directeur Bedrijfsvoering

Vacaturenr.
21-641
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1
Extern/intern
Intern , Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
6 december 2021
Sluitingsdatum
16 december 2021 Vacature gesloten

DE FACULTEIT DER WISKUNDE & NATUURWETENSCHAPPEN zoekt een

Directeur Bedrijfsvoering

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen werd meer dan twee eeuwen geleden opgericht en er werken en studeren inmiddels meer dan 8.000 mensen bij de acht instituten. De faculteit bevindt zich op het Leiden Bio Science Park. De Science Campus bestaat uit het Gorlaeus Gebouw, het Gorlaeus Collegezalengebouw, het Gorlaeus Bestuursgebouw, het LMUY, het Huygens, het Oort en het Snellius. Eveneens op het Bio Science Park bevinden zich de gebouwen Sylvius en Van Steenis.

De nieuwbouw van het Gorlaeus Building is volop in ontwikkeling. Hier zullen in de toekomst alle afdelingen en instituten van de faculteit onder één dak worden gehuisvest. Het Gorlaeus Building biedt een high-tech omgeving met state-of-the-art onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. De eerste fase van de nieuwbouw is voltooid en in 2016 in gebruik genomen. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van de tweede fase.

Feiten en cijfers

Eind 2020 telde de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 2384 medewerkers, bestaande uit wetenschappelijk en ondersteunend personeel. Onder hen 156 gewoon hoogleraren, 193 universitair (hoofd)docenten, 202 postdocs, 654 promovendi en 318 buitenpromovendi. Eind 2020 bedraagt het totaal aantal studenten 5.712, van wie 3.445 bachelor- en 2.267 master-studenten. Regelmatig ontvangen de wetenschappers en studenten beurzen, prijzen en onderscheidingen.

Organisatie:

Instituten

Onderzoek en onderwijs binnen de faculteit is belegd bij 8 instituten. De instituten zijn: Mathematisch Instituut (MI), Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Sterrenwacht Leiden, Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION), Leiden Institute of Chemistry (LIC), Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Instituut Biologie Leiden (IBL) en het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML).

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer. Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau. De decaan is voorzitter van het Faculteitsbestuur en portefeuillehouder Onderzoek. Vanaf 1 januari 2022 wordt Prof. dr. J. (Jasper) Knoester decaan van de Faculteit. Portefeuillehouder Onderwijs en vice-decaan is prof. dr. Bart de Smit. Portefeuillehouder Bedrijfsvoering is nu vacant en wordt waargenomen door een interim-manager. De assessor (het studentlid) behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit.

Samenwerking

De faculteit werkt nauw samen met partners zoals het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en partners uit de industrie, het bedrijfsleven en de overheid.

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen ambieert de komende decennia een leidende rol te blijven spelen in baanbrekend onderzoek en onderwijs. Om dat te realiseren wil de faculteit op basis van een recent adviesrapport een cultuurverandering in de bestuursstijl op gang brengen door in te zetten op meer gezamenlijkheid in besluitvorming, heldere afspraken én het versterken van de organisatiestructuur. De faculteit wil voor haar medewerkers een sociaal veilige, inclusieve plek zijn waar ambitie en talent volledig tot bloei komen. Een talentvolle en ervaren directeur bedrijfsvoering speelt binnen die cultuur een belangrijke rol.

Context van de functie

Als directeur bedrijfsvoering wordt u een rolmodel. U bent lid van het faculteitsbestuur en werkt intensief samen met de instituutsbesturen en facultaire diensten. Het faculteitsbestuur is een collegiaal bestuur. In de kern houd u zich bezig met een van de grootste uitdagingen van de faculteit: ‘hoe blijven we onszelf als we onszelf tegelijkertijd willen verbeteren en vernieuwen?’

Bij dit vraagstuk komen diverse werkzaamheden kijken. Zo bent u het ene moment bezig met het verbinden van de diverse diensten (van IT tot en met Finance) en met het onderzoek en onderwijs van de acht wetenschappelijke instituten. Op het andere moment stuurt u op een inspirerende wijze de diensthoofden en het faculteitsbureau aan (het faculteitsbureau ondersteunt bij het onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden, voorlichting etc.).

Naast het realiseren van diverse planningen, bewaakt u de compliance doelstellingen om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een eigentijdse universitaire bedrijfsvoering. Naar verwachting wordt in 2023 en 2026 de laatste delen van de nieuwbouw van de Gorlaeus Campus opgeleverd. Als directeur bedrijfsvoering bent u eindverantwoordelijk voor het in goede banen leiden van dat proces. Tijdens deze werkzaamheden werkt u nauw samen binnen uw collegiaal bestuur, de instituutsbesturen en de diensten van de universiteit.

Uw profiel

 • Een spelverdeler en verbinder die collega's inspireert om samen concrete acties te ondernemen op het gebied van bedrijfsvoering
 • Een ervaren bestuurder die het aandurft de koers van het schip te bepalen én de onderstroom van collega's bespreekbaar houdt. Collega's zien u als toegankelijk, positief, open en transparant
 • Een teamplayer: goede samenwerking, zowel binnen als buiten de universiteit is voor u een voorwaarde voor een succesvolle toekomst van de faculteit
 • Out-of-the-box mentaliteit: naast strategisch vermogen ook creatief vermogen om bedrijfsvoeringsprocessen te optimaliseren
 • Organisatiesensitief: balans bewaken tussen de belangen van de faculteit én die van de universiteit als geheel
 • Snel kunnen schakelen: met uw ervaring op het gebied van HRM, finance, arbo-veiligheid, huisvesting, ICT, communicatie & marketing én affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, schakelt u snel tussen de hoofdlijnen van beleid en de vertaling naar sturing en beheer
 • Aantoonbare ervaring en affiniteit met organisatieontwikkeling

De kandidaat (m/v) die we zoeken

 • Heeft een afgeronde relevante academische opleiding
 • Heeft ervaring opgedaan binnen een professionele organisatie
 • Het vermogen een strategische visie te ontwikkelen en deze uit te dragen op facultair en universitair niveau
 • Een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Ruime ervaring met bedrijfsvoering
 • Aantoonbare ervaring in het leidinggeven aan professionals, met een inspirerende, verbindende en ontwikkelingsgerichte stijl van leidinggeven
 • Goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, in zowel het Nederlands als het Engels
 • Relevante competenties waaronder: bestuurlijke- en organisatorische sensitiviteit, strategisch- en analytisch denkvermogen, relativeringsvermogen en een goed gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden

 • De Universiteit Leiden biedt een uitdagende functie in een interessante en complexe organisatie. De Directeur Bedrijfsvoering wordt marktconform gewaardeerd en verdient op basis van fulltime (38 uur per week), afhankelijk van uw ervaring tot bijna € 120.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering volgens schaal 16 van de CAO Nederlandse Universiteiten).
 • De Universiteit Leiden kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 41 vakantiedagen op voltijdbasis, een ABP pensioen en een gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, sabbatical leave, opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal faciliteiten zoals sportaccommodaties en bibliotheek en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.
 • Het dienstverband start met een periode van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Binnen de Universiteit Leiden wordt arbeidsmobiliteit gestimuleerd. Bij een vast dienstverband wordt u benoemd voor een periode van vier jaar. De Universiteit Leiden acht zich verantwoordelijk voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie binnen de universiteit of elders

Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden.

De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te worden waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij onze universitaire gemeenschap verrijken en versterken.

Solliciteren en Planning

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op donderdag 16 december voor 10.00 uur) via www.interexcellent.nl
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek via Teams
 • De meest passende kandidaten worden uitgenodigd voor een live gesprek bij InterExcellent in Baarn, in een veilige setting conform voorschriften RIVM
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij de Universiteit Leiden die daarna beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De gesprekken met de selectiecommissies van de Universiteit Leiden vinden plaats in de 2e helft van januari. De exacte data volgen zo spoedig mogelijk in dit profiel en op de website van InterExcellent
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure
 • De Universiteit Leiden wenst haar nieuwe Directeur Bedrijfsvoering FWN te benoemen voor eind januari 2022.

Contact over deze procedure

Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis, partner binnen InterExcellent te Baarn, te bereiken via tel: 035- 5280430, universiteit-leiden@interexcellent.nl of www.interexcellent.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.