Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Datasteward

Vacaturenr.
21-638 10208
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0.8-1
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
7 december 2021
Sluitingsdatum
21 januari 2022 Vacature gesloten

De Instituten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zijn op zoek naar een

Datasteward (0.8 - 1.0 fte)
Vacaturenummer 21-638 10208

Werkzaamheden

Datamanagement en ondersteuning van onderzoek op het gebied van opslag, beheer, en hergebruik van data is van toenemend belang in wetenschappelijk onderzoek. Ook bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) van Universiteit Leiden hebben onderzoekers ondersteuning nodig bij het managen van hun data. Hierbij kan het gaan om de veilige opslag van (grote) databestanden, het regelen van veilige toegang tot data, het anonimiseren van persoonsgegevens, het veilig archiveren en het herbruikbaar maken en publiceren van onderzoeksdata.

De faculteit wil in een stroomversnelling een facultair netwerk van Research Data Management (RDM) ondersteuners opzetten, en werft nu zowel een datasteward voor de instituten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen als een facultaire datamanager. Binnenkort start ook de werving voor een datasteward binnen het domein Maatschappijwetenschappen voor de instituten Politieke Wetenschap en Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, en het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies.

Wij zoeken iemand met een enthousiasme voor Research Data Management en het bredere veld van Open Science, die graag wil bijdragen aan het veld door onze wetenschappelijke medewerkers te ondersteunen. Als datasteward houd je je graag operationeel (hands-on) bezig met  datamanagement activiteiten. Tegelijkertijd ben je ook in staat en vind je het leuk om bij te dragen aan beleidsontwikkeling.

Je schakelt regelmatig binnen de twee instituten met beleidsmedewerkers onderzoek, het management, onderzoekers, andere (project-specifieke) datastewards, en leden van de Ethische Commissies en Wetenschapscommissie. Omdat het om een nieuwe functie gaat en het nodig is om een netwerk op te starten binnen de twee instituten, zoeken wij een verbinder die zich proactief opstelt en contact zoekt en onderhoudt. Naast de directe collega’s binnen de instituten werk je nauw samen met de facultaire datamanager, privacy officer, security officer en informatiemanager. Je zoekt aansluiting bij collega’s van het Centre for Digital Scholarship van de Universiteitsbibliotheek en het ICT Shared Services Centre (ISSC). 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Informeren, adviseren en ondersteunen van onderzoekers gedurende de gehele research data life-cycle. Hiertoe behoren werkzaamheden als het ondersteunen van onderzoekers bij het opstellen c.q. beoordelen van een datamanagementplan tot het controleren en uploaden van publication packages;
 • Bijdragen aan de (door)ontwikkeling van de RDM procedures voor een effectieve en efficiënte organisatie rondom de onderzoekscyclus;
 • Inventariseren en signaleren van behoeftes van onderzoekers op het gebied van RDM en relevante input leveren aan de facultaire en centrale support eenheden;
 • Bijdragen aan evaluatie, ontwikkeling, bijstellen van beleid binnen het facultaire netwerk van RDM ondersteuners;
 • Het stimuleren en monitoren dat het RDM beleid wordt uitgevoerd;
 • Versterken van het netwerk van medewerkers binnen de faculteit die zich specifiek bezighouden met ondersteuning van datamanagement, zoals lab-assistenten en project-specifieke datastewards;
 • Opbouwen van kennis en ervaring omtrent RDM binnen het onderzoeksdomein. Hieronder valt ook de nodige verdieping in relevante (inter)nationale RDM beleidsontwikkelingen en het sparren met onderzoekers, commissies, en de Open Science Community over RDM beleid, richtlijnen, en protocollen;
 • Geven van voorlichting over RDM binnen de Gedragswetenschappen en actief bijdragen aan interne datamanagementcursussen toegespitst op de behoeftes van onderzoekers binnen de Gedragswetenschappen. Inspireren van onderzoekers om deel te nemen aan trainingen en bijscholing.

Profiel

 • Een gedreven organisator met een afgeronde universitaire master-studie, bij voorkeur in de Gedragswetenschappen (Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, of gerelateerde discipline);
 • Ervaring of aantoonbare affiniteit met verschillende onderzoeksmethoden en hoe onderzoek gemanaged wordt binnen de Gedragswetenschappen;
 • Enige ervaring of aantoonbare affiniteit met RDM en is sterk gemotiveerd daar verder in te ontwikkelen;
 • Aanspreekpunt voor systemen en software tools die ingezet worden voor het opslaan en delen van onderzoeksdata;
 • Is in staat data documenteren volgens standaarden (structureren van data en metadatering);
 • Interesse in ontwikkelingen op het gebied van privacy (AVG), Open Science en FAIR richtlijnen;
 • Nauwkeurige werkhouding;
 • Is proactief en neemt initiatief voor het contact met onderzoekers;
 • Kan informatie helder en op de doelgroep afgestemd op schrift stellen (zowel in het Nederlands als in het Engels) en mondeling communiceren;
 • Is een probleemoplosser, analytisch sterk, en gericht op het realiseren van doelstellingen en het behalen van resultaten;
 • Werkt collegiaal samen en heeft sterke interpersoonlijke en interculturele communicatie vaardigheden;
 • Kan goed zelfstandig werken en presteren onder tijdsdruk;
 • Weet op een organisatie-sensitieve manier in een complexe en grote organisatie, met oog voor de verschillende stakeholders en belangen, anderen te winnen voor ideeën en plannen;
 • Ervaring met het ontwikkelen, implementeren, evalueren, en monitoren van beleid is een pre.

Beschrijving organisatie

Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen wordt kwalitatief hoogwaardig onderzoek gedaan en een breed en disciplinair onderwijsprogramma aangeboden, gericht op het vergroten van ons inzicht in actuele ontwikkelingen in de samenleving. De faculteit bestaat uit vijf instituten: Centrum voor Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Pedagogische Wetenschappen, Politieke Wetenschap en Psychologie. De faculteit heeft ongeveer 7.000 studenten en 850 medewerkers. Zie voor meer informatie de website van de Faculteit van Sociale wetenschappen.


Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. Ook de Faculteit Sociale Wetenschappen streeft er naar om een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving te creëren waarin iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, zich thuis kan voelen en ontwikkelen.

De onderzoeksdirecteuren van beide instituten zijn jouw leidinggevenden. De beleidsmedewerker onderzoek draagt zorg voor de dagelijkse begeleiding.

Wij bieden

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid en goed functioneren. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.836,- en maximaal € 5.211,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 10/11).

De beoogde startdatum is 1 februari 2022 of zoveel eerder als mogelijk.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden. 

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

In de dagelijkse werkzaamheden krijg je te maken met vertrouwelijke informatie. Voor deze functie vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden vergoed. Een uitgebreide beschrijving van de VOG vindt u op https://www.justis.nl/producten/vog/.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Verena Ly (beleidsmedewerker onderzoek Psychologie; v.ly@fsw.leidenuniv.nl) of Mitch van Geel (datamanager a.i. Pedagogische Wetenschappen; MGeel@FSW.leidenuniv.nl).

Solliciteren

U kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 21 januari 2022 worden ingediend.

De selectieprocedure start direct na de sluitingstermijn. Bij voorkeur start je in februari 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.