Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Universitair docent Romeinse / Post-Romeinse Archeologie van het eerste millennium na Christus

Vacaturenr.
21-626
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
26 november 2021
Sluitingsdatum
3 januari 2022 Vacature gesloten

Het Departement World Archaeology van de Faculteit der Archeologie heeft per 1 april 2022 een vacature voor een: 

Universitair docent Romeinse / Post-Romeinse Archeologie van het eerste millennium na Christus (1.0 fte) 
Vacaturenummer 21-626

Uw profiel
We zoeken een enthousiaste docent en uitstekende onderzoeker met aantoonbare onderwijservaring op het gebied van de Romeinse en Post-Romeinse archeologie van het eerste millennium na Christus. U heeft een promotietraject op dit gebied afgerond en heeft laten zien dat u in staat bent zelfstandig een onderzoekslijn op te zetten betreffende de archeologie van het eerste millennium na Christus met een gerichtheid op het Middellandse Zeegebied en/of Noordwest Europa. Ook de uitvoering van veldwerk staat in die onderzoekslijn centraal. U hebt aangetoond in staat te zijn externe financiering te verwerven voor uw onderzoek.

Op onderzoeksgebied beschikt u bij voorkeur over internationale ervaring. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in kandidaten wier perspectief reikt over de grenzen van cultuurgebieden en periodes, en die specifieke belangstelling hebben voor continuïteit en discontinuïteit in het Romeinse cultuurgebied (zoals bij de overgang tussen de Hellenistische en Romeinse wereld aan het begin van het millennium, hetzij de overgang van de Late Oudheid naar de Middeleeuwen). De voorkeur gaat uit naar een archeoloog die zelfstandig veldwerkprojecten heeft geleid en een veldwerkproject kan inbrengen in de Field School van de Faculteit der Archeologie. In chronologisch en geografisch opzicht zijn we tevens op zoek naar een aanvulling op de bestaande expertise binnen het Departement World Archaeology. 
     
De relatie tussen onderzoek en onderwijs is van oudsher sterk binnen de Faculteit en wordt momenteel uitgebreid met nieuw onderwijsvormen (o.a. online-, blended- en activerend onderwijs). 

Qua specialisatie zoeken we een docent die studenten (letterlijk) meeneemt in de studie van de historische archeologie van het Romeinse cultuurgoed en die daarbij theoretische vraagstukken verbindt met empirische, praktische benaderingen in het veldwerk en materiaalonderzoek. Vanwege het veldwerkaspect zijn een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal gewenst; indien de succesvolle kandidaat de Nederlandse taal niet beheerst, moet hij/zij bereid zijn deze binnen vier jaar te leren. 

Het Departement World Archaeology heeft theoretische en methodische vernieuwing hoog in het vaandel en kenmerkt zich door mee te dingen naar de internationale top wat betreft projecten en research grants. Wij zijn op zoek naar een collega van hoog niveau met vernieuwende ideeën betreffende de Romeinse en Post-Romeinse archeologie van het eerste millennium na Christus en (bewezen) capaciteiten om deze ideeën om te zetten in een succesvol onderzoeksprogramma, inclusief succes met het binnenhalen van de bijbehorende financiering.
De kandidaat wordt bovendien geacht om op conceptueel niveau (zeer) breed inzetbaar te zijn. Daarbij wordt gedacht aan specialisatie-overschrijdend theoretisch en thematisch onderwijs binnen de Faculteit, zoals de (Research) MA theoriecolleges en BA2 World Archaeology themacolleges over onder andere landschapsarcheologie, complexe gemeenschappen, de ontwikkeling van steden, de relatie van rijken in een breder ‘globaal’ perspectief, evenals uitwisselingen van populaties, technologieën en materiële cultuur aan de hand van archeologische voorbeelden. Ook wordt van de kandidaat verwacht faculteitsbrede initiatieven betreffende deze thema’s te ontwikkelen, alsook cross-departementale scripties op BA, MA en RMA niveau te begeleiden. Een brede algemene kennis van de nawerking van de materiële cultuur van de Oudheid in de navolgende perioden (zoals de Middeleeuwen, maar ook het ‘Nachleben’ tot op de dag van vandaag) is daarbij essentieel. 

De kandidaat wordt geacht aansprekende activiteiten en evenementen te organiseren in het kader van onderwijs en/of onderzoek, ook in bredere verbanden binnen en buiten de Faculteit. Onderzoek is vrij in te richten, inclusief het veldwerkproject voor de ‘field school’, dat zal worden gecoördineerd samen met de Leiden Archaeological Field Unit (LAFU) van de Faculteit. 

De werkzaamheden
•    het verzorgen van hoor- en werkcolleges in World Archaeology-vakken binnen de diverse onderwijsprogramma’s, alsmede het coördineren van onderwijs in de BA, MA en RMA programma’s van de Faculteit der Archeologie;
•    het begeleiden van cross-departementale scripties op BA-, MA- en RMA-niveau;
•    het zelfstandig verrichten van onderzoek naar de Romeinse en Post-Romeinse archeologie en geschiedenis in het eerste millennium na Christus, in bij voorkeur het Mediterrane gebied en/of Noordwest Europa, met een voorkeur voor breukvlakken, , uitmondend in het presenteren/publiceren van de resultaten;
•    het verwerven van onderzoeksgelden in de 2e en 3e geldstroom, in overleg met het Departement van World Archaeology;
•    het opzetten en leiden van een (langjarig) veldwerkproject waarin studenten kunnen worden opgeleid en onderzoek kan worden verricht
•    het begeleiden van onderwijsassistenten (TA’s);
•    het bijdragen aan het aansturen van lopende projecten binnen het departement;
•    het bijdragen aan bestuurswerkzaamheden binnen de faculteit. 

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan het wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat hij/zij in het bezit is van het Basis Kwalificatie Onderwijs certificaat (BKO) of bereid is dit binnen twee jaar te behalen.

Selectiecriteria
• Gepromoveerd in de Romeinse/Post-Romeinse archeologie van het eerste millennium na Christus, bij voorkeur met een gerichtheid op het Middellandse Zeegebied en/of Noordwest Europa; 
Aantoonbare ervaring met het leiden van archeologisch veldwerk en het onderhouden van de noodzakelijke relaties daarvoor met lokale diensten, lokale gemeenschappen, bestuurders, fondsen, etc. 
• Aantoonbare ervaring met lesgeven in het hoger onderwijs, blijkend uit een onderwijsportfolio en vakevaluaties in de archeologie en/of aanverwante interdisciplinaire vakken;
• Ervaring met het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van onderwijs aan BA-, MA- en RMA-studenten;
• Aantoonbare kwaliteiten op het gebied van interdisciplinair en vernieuwend wetenschappelijk onderzoek, zoals blijkt uit een aantal wetenschappelijke publicaties;
• Ervaring als zelfstandig onderzoeker, liefst binnen een eigen ontwikkelde onderzoekslijn;
• Coördinatie- en bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling, bijvoorbeeld blijkende uit eerdere samenwerkingen en gemeenschappelijke projecten;
• Uitstekende interpersoonlijke vaardigheden, communicatieve vaardigheden en teamspeler; 
• Goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Indien de succesvolle kandidaat de Nederlandse taal niet beheerst, moet hij/zij bereid zijn deze binnen vier jaar te leren.

De Faculteit
De toekomst van het verleden begint in Leiden. De Faculteit der Archeologie met ca. 500 studenten is een internationaal georiënteerde faculteit in de multidisciplinaire wereld van de archeologie. De faculteit kenmerkt zich door haar diversiteit en een sterke verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Onderzoekers in alle facetten van het veld bepalen hier de toekomst van het archeologisch onderzoek. De Faculteit bestaat uit drie departementen: Archaeological Sciences, Heritage, en World Archaeology. 

Informatie over het World Archaeology Departement kunt u vinden op: 
de website . 

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een aanstelling voor de duur van 5 jaar met vooruitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris voor een universitair docent bedraagt minimaal €3.807bruto per maand en maximaal € 5922 bruto per maand (schaal 11 of 12). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met 
prof. dr. Joanita Vroom, Archeologie van Middeleeuws en Vroeg Modern Eurazië en voorzitter van het departement World Archaeology (j.a.c.vroom@arch.leidenuniv.nl). 

Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op www.universiteitleiden.nl. 

Solliciteren
U kunt solliciteren via de button 'Solliciteren'. Sollicitaties kunnen tot en met 3 januari 2022 worden gericht aan mevrouw Josephine Say, secretaris van het Departement World Archaeology, j.a.say@arch.leidenuniv.nl

Voeg de volgende aanvullende documenten toe als één PDF-bestand met vermelding van het vacaturenummer:
•    Een begeleidende brief met daarin uw motivatie om op deze functie te solliciteren;
•    Een CV en publicatielijst (waaronder een lijst met 5 uitgekozen top-publicaties);
•    Twee recente artikelen, idealiter als links naar gratis beschikbare online publicaties;.
•    Een overzicht van uw ervaring met cursussen op het gebied van (wereld)archeologie, samen met een gedetailleerde syllabus van de meest relevante cursus;
•    Indien beschikbaar, de resultaten van de studentenevaluatie van dat opleidingsonderdeel;
•    De namen en contactadressen van twee academische referenten, waarvan er minimaal één niet de promotor of de huidige werkgever mag zijn. Aanbevelingsbrieven zijn in dit stadium niet nodig. 

Gesprekken zijn voorzien in eind januari en februari 2022. Geselecteerde kandidaten worden in eerste instantie uitgenodigd voor een online gesprek. U wordt vriendelijk verzocht in deze periode beschikbaar te zijn.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.