Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Postdoc ''Duurzame Inzetbaarheid van artsen: evaluatie van een veranderingstraject''

Vacaturenr.
21-619 10167
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,8
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
23 december 2021
Sluitingsdatum
10 januari 2022 Vacature gesloten

De sectie Gezondheids-, Medische, en Neuropsychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen zoekt een
Postdoc ''Duurzame Inzetbaarheid van artsen: evaluatie van een veranderingstraject'' (0,80 fte)
Vacaturenummer 21-619 10167

Project beschrijving

Het project ‘Gezond en Veilig Werken’’ van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) richt zich op het ontwikkelen van een methodiek om artsengroepen te faciliteren bij het verbeteren van hun werksituatie (in termen van werkbelasting, hulpbronnen in het werk, en werkcultuur),  en via die weg vergroten van hun duurzame inzetbaarheid (in termen van bevlogenheid, burnout, arbeidssatisfactie). In dit project wordt gewerkt met een participatieve actie benadering, waarbij externe procesbegeleiders de artsengroepen ondersteunen bij het doorlopen van dit veranderingstraject.

Voor iedere artsengroep start het project met een nulmeting (vragenlijst onderzoek onder alle artsen) die de huidige situatie in kaart brengt en het vertrekpunt vormt voor het veranderingstraject. Op diverse momenten worden evaluatiemetingen uitgevoerd om het proces en het effect van dit traject in kaart te brengen en tevens als input te dienen voor het vervolg van het traject.

De postdoc draagt bij in dit project door het organiseren en uitvoeren van de metingen, het analyseren van de data, en het schriftelijk en mondeling terugkoppelen van de resultaten naar de externe procesbegeleiders en de in het project betrokken artsengroepen. Daarnaast analyseert en schrijft de postdoc in samenspraak publicaties over de nulmeting data (o.a. over de relatie tussen werksituatie, werkcultuur en gezondheid/welbevinden bij artsen), en de projectopzet. Tegen het einde van 2022 voert de postdoc een effect-evaluatie uit over de dan beschikbare metingen, en rapporteert hierover naar de LAD.


Kerntaken

  • Dataverzameling m.b.v. online vragenlijsten: nulmeting en evaluatie-metingen bij diverse artsengroepen;
  • Data-analyse en schriftelijke en mondelinge terugkoppeling van de nulmeting en evaluatiemetingen naar de procesbegeleiders en artsengroepen
  • Uitvoeren effectevaluatie van het interventie-traject over de gehele onderzoekspopulatie;
  • Schrijven Nederlandstalige en Engelstalige publicaties op basis van de nulmeting data en de projectopzet.

Selectie criteria

  • Gepromoveerd in een relevant onderzoeksgebied, zoals arbeids- en gezondheidspsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie;
  • Excellente schrijf- en presentatievaardigheden, in Engels en Nederlands;
  • Zeer goede organisatorische en data-management vaardigheden;
  • Flexibel qua werktijden (online meetings met artsengroepen kunnen buiten kantooruren plaatsvinden);
  • Ervaring met proces- en effect-evaluatie en multi-level analyses is een pré.

Beschrijving organisatie

Binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen wordt kwalitatief hoogwaardig onderzoek gedaan en een breed en disciplinair onderwijsprogramma aangeboden, gericht op het vergroten van ons inzicht in actuele ontwikkelingen in de samenleving. De faculteit bestaat uit vijf instituten: Centrum voor Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Pedagogische Wetenschappen, Politieke Wetenschap en Psychologie. De faculteit heeft ongeveer 7.000 studenten en 850 medewerkers. Zie voor meer informatie https://www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen.
 

Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. Ook de Faculteit Sociale Wetenschappen streeft er naar om een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving te creëren waarin iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, zich thuis kan voelen en ontwikkelen.

Wij bieden

Een aanstelling die plaats vindt conform de cao Nederlandse Universiteiten, voor de periode van 12 maanden. De aanstelling gaat z.s.m. in, bij voorkeur per februari 2022. Gezien de huidige projectplanning, behoort een verlenging voor 2023 en 2024 tot de mogelijkheden, afhankelijk van gebleken geschiktheid en beschikbare middelen voor continuering van het project. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring € 2.836.- tot € 4,474.- maximaal bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 10).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden
 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met dr. Margot van der Doef, doef@fsw.leidenuniv.nl.

Solliciteren
U kunt uitsluitend online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 10 januari 2022 ingezonden worden. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 17 januari.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.