Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Promovendi-psycholoog

Vacaturenr.
21-599 10125
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0,4-0,6
Extern/intern
Intern , Extern
Locatie
Den Haag , Leiden
Geplaatst op
3 januari 2022
Sluitingsdatum
28 januari 2022 Vacature gesloten

Het Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ), afdeling Student Support Services (SSS) zoekt vanaf 1 januari 2022 een:

Promovendi-psycholoog (0,4-0,6 fte)

Vacaturenummer 21-599 10125

De werkzaamheden

 • Je biedt kortdurende individuele psychologische begeleiding, zowel in het Nederlands als in het Engels, bij persoonlijke en werkgerelateerde problemen aan promovendi van de Universiteit Leiden, zowel op locatie als online. Fysieke werklocaties van de universiteit zijn Leiden en Den Haag;
 • Je ziet promovendi tijdens een oriënterend spreekuur waarin je bepaalt welk hulp- of begeleidingsaanbod passend is. Je verwijst promovendi naar externe professionals indien langer durende of urgente hulp geïndiceerd is;
 • Je ontwikkelt en begeleidt groepstrainingen en workshops op het gebied van persoonlijke en werkgerelateerde problematiek (bijv. (faal)angst, motivatieproblemen, tijds- en prestatiedruk, werkrelatie met (co-) promotor), zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • Je onderhoudt contacten met je collega’s binnen de afdeling Student Support Services (studentenpsychologen, studiekeuze- en loopbaanadviseurs, student wellbeing officer, projectleiders), en draagt bij aan kennisdeling en deskundigheidsbevordering van collega’s;
 • Je onderhoudt nauwe contacten met faculteiten, onderzoeksscholen en promovendinetwerken, en collega’s waaronder bedrijfsartsen, vertrouwenspersonen en de afdeling HRM;
 • Je woont reguliere (interdisciplinaire) overlegmomenten bij van het team studentenpsychologen en de afdeling Student Support Services;
 • Je initieert activiteiten gericht op innovatie, professionalisering en deskundigheidsbevordering gericht op het welzijn van promovendi binnen de universiteit.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding psychologie. Bij voorkeur aangevuld met een vervolgopleiding cognitieve gedragstherapie;
 • Je hebt ruime ervaring en affiniteit met kortdurende begeleiding van (jong-) volwassenen, op zowel individueel als groepsniveau;
 • Je hebt een internationale oriëntatie en ervaring in het werken met jonge hoog opgeleide werknemers, van verschillende culturele achtergronden;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in Engels als in het Nederlands;
 • Je vindt het aantrekkelijk om in een academische omgeving te werken, en bent een betrokken en initiatiefrijke collega die graag in teamverband werkt en bijdraagt aan de ontwikkeling van de dienstverlening aan promovendi;
 • Je beschikt over didactische kwaliteiten en hebt een flexibele instelling.

De organisatie

Het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ/SEA) faciliteert studeren, studenten en studiesucces door het ondersteunen van studenten en studentenbegeleiders, het uitvoeren van administratieve processen en het bijdragen aan een optimale leef- en leeromgeving.

De functie van promovendipsycholoog is nieuw voor de universiteit Leiden. In 2022 zal voor de duur van 12 maanden, en bij wijze van pilot, deze functie worden gecreëerd en ondergebracht bij de afdeling Student Support Services (SSS). Na deze periode wordt bepaald of, en in welke vorm, de functie van promovendipsycholoog wordt gehandhaafd.

De afdeling SSS heeft tot doel het studiesucces van studenten te bevorderen. Dit doet zij door middel van informatie, advies, begeleiding, workshops, cursussen en verschillende programma’s voor aankomende studenten (waaronder de introductieweken). De afdeling draagt actief bij aan de deskundigheidsbevordering van facultaire intermediairs (met name studieadviseurs). 

Binnen de afdeling werken onder meer studentendecanen, studentenpsychologen, een student wellbeing officer, en studiekeuze- en loopbaanadviseurs. Daarnaast heeft de afdeling speciale aandacht voor vluchtelingenstudenten en studenten met een functiebeperking.

Wij bieden

Aanstelling vindt plaats conform de CAO Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal 3.807 maximaal 5.211 bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

De universiteit hecht sterk aan de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Het volgen van (bij)scholing of cursussen binnen of buiten de universiteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Diversiteit

Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te zijn waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij ons onderwijs en onderzoek verrijken en versterken.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en/of procedure kun je contact opnemen met dhr. M. Fischer, teamleider Studentpsychologen, telefoon 071-5278026 of, per e-mail: m.j.fischer@sea.leidenuniv.nl

Informatie over het Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken kun je vinden op: de website.

Meer informatie over de Universiteit Leiden vind je hier.

Solliciteren

Je kunt online solliciteren via de button ‘Solliciteren’. Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 28 januari 2022 worden gericht aan dhr. M. Fischer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.