Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Data steward

Vacaturenr.
21-418
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1.0
Extern/intern
Intern , Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
24 augustus 2021
Sluitingsdatum
13 september 2021 Vacature gesloten

De afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning (BBO) van de Faculteit Geesteswetenschappen heeft een vacature voor een

Data steward

Werkzaamheden
Datamanagement en ondersteuning van onderzoek op het gebied van databeheer, -opslag en – hergebruik is van toenemend belang in wetenschappelijk onderzoek. Ook bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden hebben onderzoekers praktische en deskundige hulp nodig bij het managen van hun data. Hierbij kan het gaan om de veilige opslag van (grote) databestanden, het regelen van veilige toegang tot data, het anonimiseren van persoonsgegevens, het veilig archiveren en het herbruikbaar maken van onderzoeksdata.
Als data steward lever je een plan op om datamanagement ondersteuning structureel vorm te geven binnen de faculteit, gebaseerd op de door jou geïnventariseerde behoefte. Daarnaast bied je directe ondersteuning aan onderzoekers die dat nodig hebben. Omdat het om een nieuwe functie gaat, stel je je proactief op en leg je zelf actief contact met onderzoekers. Hierdoor worden FGW-onderzoekers ‘ontzorgd’ en tegelijk opgeleid in het omgaan met data.

De data steward valt hiërarchisch onder het hoofd van de afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning. Naast je collegas binnen de afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning werk je nauw samen met de facultaire Privacy Officer, Security Officer en Informatiemanager van de afdeling Informatisering en Facilitaire Zaken (IFZ). Ook zoek je aansluiting bij collega’s van het Centre for Digital Scholarship van de Universiteitsbibliotheek en het ICT Shared Services Centre (ISSC), alsmede andere data stewards binnen de universiteit.

De data steward vervult de volgende taken:

 • Inventariseren van de behoefte van de onderzoekers van de Faculteit Geesteswetenschappen op het gebied van datamanagement;
 • Opbouwen van kennis en ervaring omtrent datamanagement binnen de geesteswetenschappen en zorgdragen voor borging hiervan;
 • Adviseren van het Faculteitsbestuur over de ontwikkeling/verbetering, implementatie en handhaving van strategie en beleid met betrekking tot datamanagement;
 • Borgen dat het datamanagementbeleid binnen de faculteit zo goed mogelijk is afgestemd op het universitaire beleid én de gangbare normen binnen de disciplines;
 • Bijdragen aan centrale beleidsontwikkeling, onder meer door het leveren van input en door het bewaken van de realiseerbaarheid en implementatietermijn binnen de faculteit;
 • Beantwoording van allerlei data-gerelateerde vragen van medewerkers van de faculteit, inclusief die in het kader van subsidieaanvragen, contracten en overeenkomsten. Advies en voorlichting van onderzoekers over diensten en processen voor het creëren, beheren en hergebruik van onderzoeksdata;
 • Verzamelen, interpreteren en bewerken van informatie over relevante (inter)nationale beleidsontwikkelingen op het gebied van (ondersteuning van) datamanagement en voorbereiden van bestuurlijke standpunten hierover;
 • Het voorzien van het Faculteitsbestuur en de instituten van bestuurlijke managementinformatie op het gebied van (ondersteuning van) datamanagement;
 • Deelnemen in universiteits- en faculteit brede projecten en overlegstructuren op het gebied van (ondersteuning van) datamanagement, met name het Leiden Research Supportprogramma en het in oprichting zijnde Leiden Digital Competence Centre;
 • Versterken en coördineren van het netwerk van medewerkers binnen de faculteit die zich bezighouden met ondersteuning van datamanagement, zoals lab-assistenten.

Profiel
De kandidaat die wij zoeken:

 • Heeft een afgeronde universitaire master-studie, bij voorkeur binnen de geesteswetenschappen. Ervaring met PhD-onderzoek is een pre;
 • Heeft ervaring met (het ondersteunen van) datamanagement in het onderzoek en het opstellen van een datamanagement-plan, bij voorkeur binnen de geesteswetenschappen;
 • Heeft kennis van de gangbare software-oplossingen en platforms die gebruikt worden voor het tijdelijk opslaan, beveiligen en archiveren van onderzoeksdata;
 • Beschikt over goede adviesvaardigheden en is ervaren in het formuleren van (beleids)adviezen;
 • Bezit een goede kennis van wet- en regelgeving op het gebied van datamanagement in het onderzoek;
 • Is proactief en neemt initiatief voor het contact met onderzoekers;
 • Kan informatie helder en op de doelgroep afgestemd op schrift stellen (zowel in het Nederlands als in het Engels);
 • Gericht op het realiseren van doelstellingen en het behalen van resultaten;
 • Werkt collegiaal samen, stelt zich proactief op en werkt resultaatgericht.

Beschrijving organisatie
De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor circa 7.000 studenten. De faculteit is gevestigd in het historische hart van Leiden en eigentijdse locaties in Den Haag. Zij biedt een inspirerende, internationale werkomgeving en ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen-en buitenland. Zie voor meer informatie de website van de Faculteit Geesteswetenschappen.

De afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning (BBO) ondersteunt het faculteitsbestuur zowel beleids- als procesmatig. De afdeling bestaat uit verschillende beleids- en projectmedewerkers en staat onder leiding van de bestuurssecretaris. De afdeling ondersteunt het bestuurlijke proces van de faculteit en draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de facultaire overleggen en de adviescommissies. Ook coördineert de afdeling de ontwikkeling en uitvoering van het facultaire onderwijs-, onderzoeks-, -impact en diversiteitsbeleid.

Wat bieden wij?
Je wordt deel van een enthousiast team. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten.

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar, met een omvang van 1,0 fte (38 uur per week). De startdatum is 1 november of zoveel eerder als mogelijk. Het salaris bedraagt, mede afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 2.836,- en maximaal € 5.211,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 10/11). Het bijbehorende UFO-profiel is Data steward 3/2].

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Marie Josée Klaren, ICT consultant van de afdeling Informatisering en Facilitaire Zaken, email: a.e.m.j.klaren@hum.leidenuniv.nl.

Solliciteren
Wil je solliciteren? Wij verwelkomen sollicitaties via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 13 september 2021 ingezonden worden. Sollicitatiegesprekken met hiervoor uitgenodigde kandidaten vinden naar verwachting plaats in september.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.