Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Promovendus

Vacaturenr.
21-239
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1.0
Extern/intern
Extern
Locatie
Den Haag , Leiden
Geplaatst op
25 mei 2021
Sluitingsdatum
20 juni 2021

Solliciteer direct

Het Instituut Bestuurskunde van de Faculty of Governance and Global Affairs en de LUMC-Campus Den Haag zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van

Promovendus voor het onderzoeksproject "Leiderschap en verantwoording in zorg & welzijn"

Projectomschrijving
De Nederlandse zorg behoort tot de beste ter wereld. Toch staat zij voor enorme uitdagingen door vergrijzing, personeelstekorten en toenemende multi-problematiek. Die ontwikkelingen hebben grote impact op hoe de zorg is georganiseerd. Sturing en verantwoording in de zorg staan ter discussie, niet in het minst onder zorgprofessionals. Zij leggen nu verantwoording af door middel van vaste richtlijnen wat zorgt voor een grote administratielast die weinig bijdraagt aan verbeteringen in het leveren van goede zorg en het werkplezier en welzijn van de zorgprofessional ondermijnt. Een manier van verantwoorden die bovendien nauwelijks ruimte biedt voor leren en ontwikkeling. 

Juist in een tijd waarin de zorg steeds veelzijdiger en complexer wordt, vraagt elke situatie om maatwerk en voldoet een aanpak via protocollen niet. In een lerende organisatie worden medewerkers in staat gesteld de zorgverlening aan te passen aan veranderende wensen en eisen uit de omgeving. Een lerende organisatie wordt echter pas mogelijk wanneer het initiatief voor verantwoording komt te liggen bij de zorgprofessional zelf. Leiderschap op de werkvloer is hiervoor essentieel. 

In dit promotieonderzoek is de centrale vraag hoe leiderschap van professionals kan bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van verantwoording die het leervermogen van de organisaties en het werkplezier en welzijn van de zorgprofessional verbeteren. Dat draagt niet alleen bij aan verbetering van de  zorg, maar ook aan het behoud van personeel. 

Dit onderzoek bestaat uit een survey en interventies in de praktijk die vervolgens worden onderzocht op hun impact op het werkplezier en het leervermogen van zorgprofessionals. Het onderzoek moet, naast wetenschappelijke publicaties, ook concreet bijdragen aan de werkpraktijk van professionals in zorg & welzijn. De promovendus werkt gemiddeld twee dagen per week op locatie bij PGGM&CO en Stichting IZZ ten behoeve van deze verbinding van onderzoek met de praktijk en drie dagen per week bij de Universiteit Leiden, locatie Den Haag. De begeleiding vindt plaats door de begeleidingscommissie onder leiding van de promotoren, prof. Jet Bussemaker (LUMC-Campus Den Haag) en prof. Sandra Groeneveld (Instituut Bestuurskunde), en met deelname vanuit PGGM en IZZ. 

De werkzaamheden

 • Het opzetten en uitvoeren van promotieonderzoek op het snijvlak van zorg en bestuur, met een specifieke focus op leiderschap, verantwoording en lerend evalueren, onder andere via literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek en kwantitatief (survey) onderzoek;
 • Het publiceren van wetenschappelijke artikelen in peer-reviewed journals;
 • Het vertalen van wetenschappelijke kennis over leiderschap en verantwoording in zorg & welzijn naar de praktijk door middel van publicaties in Nederlandse vaktijdschriften, magazines, websites, sociale media en overige communicatiemiddelen van PGGM&CO en IZZ;
 • Het organiseren van workshops, trainingen en presentaties voor zowel wetenschap als praktijk;
 • Het volgen van onderwijs gebaseerd op een individueel opleidings- en begeleidingsplan (10% van de aanstelling);
 • Het assisteren bij en geven van onderwijs binnen de Universiteit Leiden (5% van de aanstelling).

Profiel

 • Een masterdiploma in de sociale wetenschappen, zoals bestuurskunde, politicologie, sociologie, gezondheids- of organisatiewetenschappen, met een duidelijke interesse voor vraagstukken in de zorg (blijkend uit bijvoorbeeld de scriptie);
 • Interesse en affiniteit in het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk;
 • Affiniteit met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, en sterke analytische vaardigheden;
 • Goede Nederlandse én Engelstalige mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken;
 • Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;
 • Je werkt nauwkeurig en bent enthousiast, creatief en nieuwsgierig. 

Beschrijving organisatie
Veel vraagstukken in de zorg vragen om een multidisciplinaire aanpak. Daarom werken de LUMC-Campus Den Haag en de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden steeds meer samen. Onderdeel van de samenwerking is het stimuleringsprogramma Population Health waar Population Health Governance deel van is. Hierin staat onderzoek naar de behoefte aan andere vormen van sturing, beleid en leiderschap in de zorg centraal. Dit promotietraject is onderdeel van deze samenwe

De promovendus wordt aangesteld binnen het Instituut Bestuurskunde van de Faculteit Governance and Global Affairs. Binnen het Instituut Bestuurskunde zal je ook veel samenwerken met collega’s van het Leiden Leadership Centre (LLC). Het Leiden Leadership Centre van de Universiteit Leiden in Den Haag is een platform voor onderzoek en onderwijs op het gebied van publiek leiderschap. 

Het instituut Bestuurskunde combineert een sterke internationale academische reputatie met een centrale positionering bij de internationale, nationale, regionale en lokale overheidsinstellingen, inclusief die in Den Haag. Het Instituut Bestuurskunde ontvangt consequent hoge beoordelingen in peer reviews voor zowel zijn onderwijs- als onderzoeksprogramma’s. Het instituut biedt een Nederlandstalige bacheloropleiding met twee tracks, een Nederlandstalige masteropleiding Management van de publieke sector, een Engelstalige masteropleiding Public Administration en participeert in verschillende opleidingen met andere faculteiten, waaronder de Masteropleiding Population Health Management.

Er wordt nauw samengewerkt met onderzoekers van de LUMC-Campus Den Haag. De LUMC-Campus Den Haag is een academische werkplaats, ter bevordering van de gezondheid in relatie tot het sociale domein in de grootstedelijke omgeving van Den Haag.  Via onderzoek, opleiding en onderwijs op het gebied van Population Health Management willen wij samen met onze partners een patiëntgerichte, betaalbare en toegankelijke zorg realiseren.

PGGM&CO is de ledenorganisatie van pensioenuitvoerder PGGM voor iedereen die werkt of heeft gewerkt in zorg en welzijn. PGGM&CO zorgt voor binding met PGGM en tussen leden onderling, bijvoorbeeld door het oprichten van online communities over onderwerpen die relevant zijn voor leden. PGGM&CO gelooft dat fitte medewerkers de basis zijn voor een gezonde sector

Stichting IZZ heeft ruim 410.000 leden en is opgericht en wordt aangestuurd door werkgevers en werknemers in de zorg. Samen maken we ons sterk voor een gezonde zorgsector en een gezonder Nederland. Als belangenbehartiger van mensen in de zorg wil IZZ de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg verbeteren. 

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar met een verlenging van drie jaar na een positieve evaluatie van de voortgang aan het einde van het eerste jaar. Het salaris bedraagt € 2.395,- in het eerste jaar, oplopend tot € 3.061,- bruto in het laatste jaar bij een fulltime aanstelling (schaal P).


Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen uit groepen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Eduard Schmidt, email j.e.t.schmidt@fgga.leidenuniv.nl.

Solliciteren
Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan de sollicitatiepagina. Sollicitaties kunnen tot en met 20 juni 2021  ingezonden worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.