Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Privacy Officer

Vacaturenr.
21-188
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0.8-1.0
Extern/intern
Intern , Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
28 april 2021
Sluitingsdatum
24 mei 2021

Nog 10 dagen om te solliciteren

De Faculteit Sociale Wetenschappen, Faculteitsbureau, afdeling Support voor Onderzoek, Laboratoria en Onderwijs (SOLO) is op zoek naar een

Privacy Officer 

Werkzaamheden
Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen vindt verwerking van persoonsgegevens plaats voor bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek. In het mensgebonden onderzoek van de Faculteit zijn vaak bijzondere persoonsgegevens aanwezig.

Als Privacy Officer ondersteun je de Faculteit bij het voldoen aan de (wettelijke) regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Je beantwoordt eerstelijnsvragen van medewerkers en adviseert over privacy in facultaire vraagstukken en projecten. Met jouw kennis van de AVG ben je in staat om uit concrete vragen de relevante privacyaspecten te identificeren en deze in de juiste context te plaatsen. Je stelt de juiste vragen om inzicht te verkrijgen in de risico’s en adviseert in overleg met anderen over de maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast lever je expertise bij de totstandkoming van bijvoorbeeld subsidieaanvragen en overeenkomsten met andere verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers. Je weet wat er speelt binnen de Faculteit op het gebied van persoonsgegevens en houdt overzicht over de verwerkingen van persoonsgegevens in het verwerkingenregister. Je neemt initiatief om kennis en bewustzijn van privacy te vergroten. Verder handel je datalekmeldingen af.

Je voert je je taken uit vanuit SOLO, waarbij je nauw samenwerkt met professionals die het onderwijs en onderzoek ondersteunen. Binnen de Faculteit ben je gesprekspartner voor bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, onderzoekers en docenten en ondersteunend personeel. Ook maak je deel uit van het universitaire Privacy Office, waar je in contact staat met decentrale Privacy Officers, de CPO en de FG. Hier deel je ervaringen en casuïstiek. Je maakt gebruik van de expertise van de andere Privacy Officers en je kunt jouw expertise inbrengen. Samen werk je aan het opbouwen en vastleggen van kennis voor Universiteit Leiden. Je geeft input op universitair beleid en procedures en werkt mee aan bewustwordingscampagnes rond privacy. Je draagt de universitaire adviezen en doelstellingen inzake privacy uit binnen de Faculteit en levert rapportages. Met jouw werkzaamheden lever je een belangrijke bijdrage aan de universitaire doelstellingen. Binnen SOLO is de facultaire informatiemanager jouw leidinggevende. Daarnaast vindt functionele aansturing deels plaats vanuit het Privacy Office.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Aanspreekpunt op privacy gebied voor facultaire medewerkers (vraagbaak). Ondersteunt en faciliteert in het (blijven) werken conform de AVG;
 • Het geven van advies bij privacyvraagstukken;
 • Faciliteren in het bevorderen van kennis over privacy;
 • Uitvoeren van privacy-intakes voor nieuwe processen of projecten;
 • Begeleiden van minder complexe data protection impact assessments;
 • Toetsen van ethiekaanvragen en datamanagementplannen aan privacywetgeving;
 • Adviseren over privacy in facultaire (samenwerkings)overeenkomsten;
 • Uitvoeren van privacy procedures, zoals het afhandelen van datalekmeldingen en het actualiseren van het verwerkingenregister;
 • Regulier afstemmen met het Privacy Office;
 • Adviseren van - en achtervang zijn voor - de decentrale Privacy Officers vanuit jouw specifieke expertise;
 • Bijdragen aan de kennisopbouw voor de Universiteit;
 • Bijdragen aan universitaire richtlijnen en procedures;
 • Uitwerken van universitair privacybeleid in facultair informatieplan;
 • Uitdragen van universitaire adviezen en richtlijnen;
 • Aanleveren van facultaire voortgangsrapportages.

Profiel
Je voelt je prettig in een ondersteunende rol. Als persoon schakel je gemakkelijk tussen de strategische, tactische en operationele niveaus binnen de organisatie. Je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat en weet complexe ontwikkelingen in het privacy domein te vertalen naar concrete acties en adviezen. Je bent in staat privacygerelateerde vraagstukken juridisch te benaderen of bent bereid je daarin verder te ontwikkelen. Je hebt affiniteit met ethiek, datamanagement, risicomanagement en informatiebeveiliging. Bij de uitvoering van je werk ben je oplossingsgericht, pragmatisch ingesteld en in staat om te denken vanuit een integraal perspectief. Samenwerken vind je prettig.

Vereisten:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over de noodzakelijke juridische kennis en vaardigheden, of je hebt aantoonbaar affiniteit met de juridische aspecten van de functie en bent bereid je daar verder in te ontwikkelen;
 • Je bent in het bezit van actuele en aantoonbare kennis op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht;
 • Je beschikt over uitstekende advies- en presentatievaardigheden. Je bent vaardig in het inspireren, enthousiasmeren en overtuigen van mensen op verschillende niveaus in de organisatie;
 • Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel Nederlands als Engels;
 • Je bent resultaatgericht en in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden;
 • Je hebt een onafhankelijke, betrouwbare en integere houding;
 • Je bent standvastig en doortastend.

Bij voorkeur beschik je over:

 • Werkervaring als privacy officer of een vergelijkbare functie;
 • Een IAPP-certificering (CIPP/E) of je bent bereid deze op korte termijn te behalen;
 • Een juridische opleiding;
 • Kennis van de onderwijs- en onderzoeksprocessen en de bijbehorende wetgeving;
 • Kennis van privacy gerelateerde vraagstukken in het sociaal-wetenschappelijk domein;
 • Kennis van datamanagement en ethiek;
 • Basale kennis op het gebied van informatiebeveiliging.

Beschrijving organisatie
Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen wordt kwalitatief hoogwaardig onderzoek gedaan en een breed en disciplinair onderwijsprogramma aangeboden, gericht op het vergroten van ons inzicht in actuele ontwikkelingen in de samenleving. De faculteit bestaat uit vijf instituten: Centrum voor Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Pedagogische Wetenschappen, Politieke Wetenschap en Psychologie. De faculteit heeft ongeveer 7.000 studenten en 850 medewerkers. Zie voor meer informatie de website van de Faculteit van Sociale wetenschappen.

Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. Ook de Faculteit Sociale Wetenschappen streeft er naar om een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving te creëren waarin iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, zich thuis kan voelen en ontwikkelen.

De afdeling SOLO adviseert en ondersteunt docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel bij de inzet van ICT in het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. 

Het Privacy Office bestaat uit decentrale Privacy Officers en centrale medewerkers. Het Privacy Office draagt zorg voor het afstemmen van de privacy-gerelateerde inspanningen binnen Universiteit Leiden. Daarnaast is het Privacy Office verantwoordelijk voor onder meer de inrichting van de privacyorganisatie,  het opstellen en actualiseren van het privacybeleid, universitaire documenten en  processen.

Wij bieden
Een prettige en dynamische werkomgeving, waarin zich in hoog tempo veranderingen voordoen.
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal
  2.790,- en maximaal 5.127,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 10/11).


Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
In de dagelijkse werkzaamheden krijg je te maken met vertrouwelijke informatie. Voor deze functie vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden vergoed.

Diversiteit
De
 Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de procedure kun je contact opnemen met Raymond van Erkel, Informatiemanager en Privacy Officer, e-mail r.van.erkel@fsw.leidenuniv.nl, telefoon 071 - 527 3931. Met inhoudelijke vragen over de centrale privacy organisatie kun je terecht bij Wim Keuvelaar, CPO a.i., e-mail w.f.a.keuvelaar@bb.leidenuniv.nl.

Solliciteren
Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan de sollicitatiepagina. Sollicitaties kunnen tot en met 24 mei 2021  ingezonden worden. De selectieprocedure start direct na de sluitingstermijn. Bij voorkeur start je in de zomer.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.