Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Bijzonder hoogleraar

Vacaturenr.
21-181
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0.2
Extern/intern
Extern
Locatie
Den Haag
Geplaatst op
22 april 2021
Sluitingsdatum
16 mei 2021

Nog 9 dagen om te solliciteren

Het CAOP zoekt, met ingang van uiterlijk 1 september 2021, een

Bijzonder hoogleraar 
voor de bijzondere leerstoel ‘Transities in de Publieke Sector’

Projectomschrijving
De inrichting en het functioneren van de overheid ervaren in toenemende mate een kritische benadering door de politiek, de media en de publieke opinie. Enerzijds wordt de kritische bejegening van de overheid gevoed door de toenemende polarisatie binnen de politiek, mede als gevolg van de sociale media. Anderzijds zijn maatschappelijke vraagstukken aanzienlijk complexer geworden vanwege hun grensoverschrijdend karakter. Niettemin is de maatschappelijke betekenis van het openbaar bestuur onveranderd relevant en zelfs ook toegenomen. 

In dit licht van toegenomen polarisatie en complexiteit besteedt de nieuwe leerstoel Transities in de Publieke Sector aandacht aan internationaal bestuurskundig onderzoek op een of meerdere van de volgende gebieden:

 • De relatie tussen politiek en bestuur in parlementaire democratieën; 
 • De inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur in een context van internationalisering; 
 • De spanningen tussen politiek, ministeries en onafhankelijke autoriteiten; 
 • De rol van (onafhankelijke) experts, belangengroepen en ambtenaren bij beleidsvormingsprocessen; 
 • Ambtelijke autonomie en reputatie in het licht van (sociale) media; de politisering van het ambtelijk apparaat; 
 • De relatie tussen het opkomend populisme en het openbaar bestuur. 

Profiel
De bijzonder hoogleraar Transities in de Publieke Sector, brengt expertise en netwerk in op het terrein van een van de hier bovengenoemde onderzoekslijnen van het Instituut. Een met succes verdedigde dissertatie is een vereiste. Hij of zij dient daarnaast door analytische en wetenschappelijke activiteiten een herkenbare bijdrage te hebben geleverd/te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied. Daarnaast blijkt uit publicaties in internationale gerenommeerde vaktijdschriften dat de bijzonder hoogleraar uitstekend is onderlegd in de methoden en technieken van internationaal-vergelijkend onderzoek. 

De bijzonder hoogleraar dient voorts een bewezen inspirerend docent te zijn die studenten vanuit eigen ervaring belangstelling voor het werk in de publieke sector kan bijbrengen. Zij dienen individueel en gezamenlijk invulling te geven aan de tweede doelstelling van de leerstoel: die van platform voor openbaar debat.     

Van de bijzonder hoogleraar wordt verwacht dat zij/hij een omvangrijk nationaal en internationaal netwerk heeft, onder andere blijkend uit lidmaatschappen van nationale en internationale wetenschappelijke vakorganisaties, congresbezoeken, (deel)aanstellingen aan nationale en/of buitenlandse gerenommeerde instituten. 

De kandidaat dient:

 • Gepromoveerd te zijn;
 • Specialist te zijn in vraagstukken van onder meer de relatie tussen politiek en bestuur in parlementaire democratieën en de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur; 
 • Te beschikken over bewezen uitstekende onderzoekskwaliteiten; 
 • Ervaring en affiniteit te hebben met het geven en coördineren van onderwijs en het constructief begeleiden van scripties en promovendi; 
 • Wetenschappers en ondersteunende staf te kunnen motiveren, coachen en verbinden;
 • Te beschikken over bewezen uitstekende didactische en contactuele kwaliteiten;
 • Te kunnen samenwerken binnen het instituut bestuurskunde en met de bekleders van de overige caop leerstoelen en een bijdrage te leveren aan het individueel en gezamenlijk kennisdelen.

Het wenselijkheidsrapport van deze leerstoel is te raadplegen op de website van het CAOP.

Wij bieden
Aanstelling geschiedt bij de Stichting Bijzondere Leerstoel CAOP. Inschaling vindt plaats conform de functie HL2 conform de CAO Nederlandse Universiteiten; de aanstelling in deze functie gaat per 1 september 2021, voor een periode van vijf jaar. 

Informatie 
Voor inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met de decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs, Erwin Muller, email e.r.muller@fgga.leidenuniv.nl, of met de secretaris van de Benoemingsadviescommissie, Loes Hodemaekers, email l.hodemaekers@caop.nl.

Sollicitatie
Je sollicitatie kun je tot en met 16 mei 2021 vergezeld van een curriculum vitae en een lijst van publicaties, onder vermelding van het vacaturenummer en ‘vertrouwelijk’ per e-mail richten aan de secretaris van de Benoemingsadviescommissie, mevrouw Loes Hodemaekers, l.hodemaekers@caop.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.