Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Programmacoördinator Sociale Veerkracht en Veiligheid

Vacaturenr.
21-072
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0.8
Extern/intern
Intern, Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
16 februari 2021
Sluitingsdatum
03 maart 2021

Vacature gesloten

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen zoekt kandidaten voor een functie van

Programmacoördinator Sociale Veerkracht en Veiligheid 

Projectomschrijving 
Pedagogische Wetenschappen een ondersteunend programmacoördinator op postdoc-niveau. Het programma betreft een samenwerking tussen vijf faculteiten van de Universiteit Leiden (Sociale Wetenschappen, Governance and Global Affairs, Archeologie, Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid). Het programma werkt gezamenlijk aan thema’s zoals veiligheid, conflict, normoverschrijding en veerkracht.

Als ideale kandidaat ben je gedragswetenschappelijk geschoold en heb je sterke affiniteit met zowel onderzoek-management als inhoudelijke wetenschappelijke activiteiten. Je bent een enthousiasmerende organisator met oog voor zowel de taken als de mensen.

Als programmacoördinator maak je onderdeel uit van het interfacultaire stimuleringsprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid. In dit programma wordt de etiologie van grensoverschrijdend gedrag vanuit interdisciplinair perspectief in kaart gebracht, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen macro-, meso- en microfactoren die gezamenlijk bijdragen aan het tot stand komen van het fenomeen. Binnen het programma Sociale Veerkracht en Veiligheid zal bij bestudering van macro factoren – in nauwe samenwerking met de Faculteiten Archeologie, Rechtsgeleerdheid en Geesteswetenschappen – respectievelijk de historische, juridische en normatieve context van dit veld centraal staan. Bij het bestuderen van meso factoren wordt, vanuit de Faculteit Governance and Global Affairs, de aandacht gericht op (sociale) systemen waarin geweld plaatsvindt en de governance van veiligheid en interventies. Op microniveau wordt – vanuit de Faculteit Sociale Wetenschappen – nader onderzoek gedaan naar de invloed van individuele factoren, waaronder neurobiologische en sociale factoren, alswel de rol en het effect van gedragskundige en justitiële interventies op risico en veerkracht voor grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie over het onderzoeksprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid is op de website te vinden. 

De werkzaamheden
Als secretaris van het kernteam;

 • Assistentie bij subsidie aanvragen namens het programma;
 • Opzetten en notuleren van vergaderingen;
 • Rapportages aan verschillende bestuurslagen;
 • Onderhouden van programma website, twitter en instagram profiel;
 • Coördineren van interne informatiestromen;
 • Verzorgen van programma bijeenkomsten;
 • Vraagbaak voor mensen van binnen en buiten het programma.

De wetenschappelijke taken:

 • Inhoudelijk en praktisch bijdragen aan het vormgeven van de wetenschappelijke verbinding en uitwisseling tussen de vijf faculteiten;
 • Meewerken aan wetenschappelijke- en vakpublicaties;
 • Coördineren en begeleiden van studenten in het kader van interdisciplinaire (pilot)studies binnen het programma;
 • Ontwikkelen en uitvoeren van experimentele neuroimaging studies (in samenwerking met de bij het programma betrokken PhD studenten van Pedagogische Wetenschappen en Psychologie).

Onderwijs taken:

 • Assisteren bij de ontwikkeling van een nieuw op te zetten minor (Violence Studies) binnen het stimuleringsprogramma;
 • Het bieden van onderwijsondersteuning in het kader van de minor.

Valorisatie:

 • Coördineren van kennisoverdracht naar allerlei maatschappelijke organisaties;
 • Verantwoordelijk voor de opzet en ontwikkeling van een panel van jeugdigen die betrokken worden bij de opzet, uitvoering en vertaling van onderzoek naar de maatschappij;
 • Coördineren van de opzet en uitwerking van blogs door aan het programma verbonden wetenschappers en/of sociale partners;
 • Opzetten en ondersteunen van activiteiten die binnen het programma worden uitgevoerd in het kader van valorisatie, zoals het opzetten van zogenaamde ‘living labs’ en symposia voor niet wetenschappelijk publiek. 

Profiel

 • Academische opleiding in de gedragswetenschappen, specialisaties in de neurowetenschappen zijn gewenst maar niet vereist;
 • Afgeronde relevantie wetenschappelijke promotie;
 • Ervaring met (onderzoeks)management of coördinerende organisatorische taken;
 • Enige ervaring met wetenschapscommunicatie;
 • Affiniteit met en enige kennis van de terreinen onderwijs en veiligheid;
 • In staat anderen enthousiast te maken voor samenwerkingsprojecten;
 • Ervaring met publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • In staat om binnen korte tijd een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Beschrijving organisatie
De Faculteit Sociale Wetenschappen bestaat uit vijf instituten: Pedagogische wetenschappen, Politieke Wetenschap, Psychologie, Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie en het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies. De faculteit heeft ongeveer 7.000 studenten en 850 medewerkers. Er wordt onderwijs verzorgd over en onderzoek verricht naar uiteenlopende onderwerpen die variëren van adoptie tot politiek gedrag. Zie voor meer informatie de website van de Faculteit van Sociale wetenschappen.

Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. Ook de Faculteit Sociale Wetenschappen streeft er naar om een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving te creëren waarin iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, zich thuis kan voelen en ontwikkelen.

Het instituut Pedagogische Wetenschappen doet onderzoek naar en geeft onderwijs over de manier waarop kinderen en jongeren worden opgevoed, onderwezen en begeleid, en of en hoe verschillen daarin gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Daarbij staat centraal hoe evidence-based benaderingen de optimale ontwikkeling van het kind kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door ondersteuningsprogramma’s, diagnostische- en interventiestrategieën en leermethoden. Meer informatie over het Instituut Pedagogische Wetenschappen vind je op de website.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Een verlenging tot maximaal eind 2023 behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, minimaal € 3.746,- en maximaal € 5.826,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11/12). De gewenste startdatum is zo snel mogelijk.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van het onderzoek en deze functie kun je contact opnemen met Anne-Laura van Harmelen, email a.van.harmelen@fsw.leidenuniv.nl.
 

Solliciteren
Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 3 maart 2021 ingezonden worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.