Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Promovendus Negatieve jeugdervaringen en antisociaal gedrag

Vacaturenr.
20-223
Functie-categorie
PhD-posities
Omvang (fte)
0.8-1.0
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
26 mei 2020
Sluitingsdatum
10 juli 2020

Nog één dag om te solliciteren

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen zoekt kandidaten voor de functie van

Promovendus Negatieve jeugdervaringen en antisociaal gedrag

Projectomschrijving
Het Instituut Pedagogische Wetenschappen is op zoek naar een promovendus. De focus van het promotieonderzoek zal liggen op de rol van negatieve jeugdervaringen (zoals kindermishandeling) in het ontstaan en de behandeling van antisociaal gedrag en criminaliteit. Onderzoek hiernaar kan nieuwe inzichten opleveren voor de verschillende aspecten van de forensische zorg, als het gaat om diagnostiek, preventie en behandeling.

Het onderzoeksprogramma is ingebed in het interfacultaire stimuleringsprogramma Sociale veerkracht en veiligheid. In dit programma wordt de etiologie van grensoverschrijdend gedrag vanuit interdisciplinair perspectief in kaart gebracht, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen macro-, meso- en microfactoren die gezamenlijk bijdragen aan het tot stand komen van het fenomeen. Binnen het programma Sociale Veerkracht en Veiligheid zal bij bestudering van macro factoren – in nauwe samenwerking met de Faculteiten Archeologie, Rechtsgeleerdheid en Geesteswetenschappen – respectievelijk de historische, juridische en normatieve context van dit veld centraal staan. Bij het bestuderen van meso factoren wordt, vanuit de Faculteit Governance and Global Affairs, de aandacht gericht op (sociale) systemen waarin geweld plaatsvindt en de governance van veiligheid en interventies. Op microniveau wordt – vanuit de Faculteit Sociale Wetenschappen – nader onderzoek gedaan naar de invloed van individuele factoren, waaronder neurobiologische en sociale factoren, alswel de rol en het effect van gedragskundige en justitiële interventies op risico en veerkracht voor grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie over het onderzoeksprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid is hier te vinden.

Werkzaamheden

  • Onderzoek opstarten en uitvoeren resulterend in een proefschrift binnen 4 jaar (bij een 1.0 fte aanstelling) of binnen 5 jaar (bij een 0.8 fte aanstelling);
  • Actief bijdragen aan het delen en opdoen van kennis binnen het onderzoeksnetwerk van het Sociale Veerkracht en Veiligheid programma;
  • Het schrijven van artikelen over de onderzoeksbevindingen voor publicatie in wetenschappelijk tijdschriften;
  • Presenteren van onderzoeksbevindingen op wetenschappelijke congressen;
  • Bijdragen aan het onderwijs bij het instituut Pedagogische Wetenschappen (10% van de aanstelling).

Profiel

  • Een Research Masterdiploma in de gedragswetenschappen;
  • Gedegen kennis van en ervaring met data-analyse in SPSS, R, Python of andere relevante analyse software (e.g. Freesurfer, SPM);
  • Goede sociale en organisatorische vaardigheden;
  • Uitstekende taalvaardigheid in Nederlands en Engels (zowel mondeling als schriftelijk);
  • Zelfstandige werkhouding en bereidheid tot collegiale samenwerking binnen het instituut en in een groter onderzoeksteam. 

Beschrijving organisatie
De Faculteit Sociale Wetenschappen bestaat uit vier instituten: Pedagogische wetenschappen, Politieke Wetenschap, Psychologie en Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie. Ook het Centre for Science and Technology Studies is onderdeel van de faculteit. De faculteit heeft ongeveer 5.000 studenten en 600 medewerkers. Er wordt onderwijs verzorgd over en onderzoek verricht naar uiteenlopende onderwerpen die variëren van adoptie tot politiek gedrag.

Het
Instituut Pedagogische Wetenschappen doet onderzoek naar en geeft onderwijs over de manier waarop kinderen en jongeren worden opgevoed, onderwezen en begeleid, en of en hoe verschillen daarin  gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Daarbij staat centraal hoe evidence-based benaderingen de optimale ontwikkeling van het kind kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door ondersteuningsprogramma’s, diagnostische- en interventiestrategieën en leermethoden. 

Wij bieden
De aanstelling als promovendus vindt plaats conform de CAO Nederlandse Universiteit. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Na het eerste jaar wordt bij een positieve evaluatie van de promovendus het contract met maximaal 3 jaar of maximaal 4 jaar verlengd. Het salaris bedraagt € 2.325,- bruto per maand in het eerste jaar, oplopend tot maximaal € 2.972,- per maand in het vierde jaar bij een fulltime dienstverband (schaal P). De gewenste startdatum is september/oktober 2020.


Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website. 

Diversiteit
De
 Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.
 

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met  Lenneke Alink, e-mail alinklra@fsw.leidenuniv.nl.

Solliciteren
Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 10 juli 2020 ingezonden worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.