Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Promovendus voor het programma ‘Verder met Publiek Leiderschap’

Vacaturenr.
19-545
Functie-categorie
PhD-posities
Omvang (fte)
2.4 - 3.0 (3 posities)
Extern/intern
Extern
Locatie
Den Haag
Geplaatst op
26 november 2019
Sluitingsdatum
03 januari 2020

Nog 24 dagen om te solliciteren

Het instituut Bestuurskunde van de Faculteit Governance and Global Affairs zoekt drie kandidaten voor de functie van

Promovendus voor het programma ‘Verder met Publiek Leiderschap’ 

Projectomschrijving
‘Verder met Publiek Leiderschap’ is een programma voor onderzoek naar en ontwikkeling van publiek leiderschap dat in co-productie met zeven organisaties wordt uitgevoerd. De partners zijn, naast het Leiden Leadership Centre, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de gemeenten Den Haag en Leiden, de Sociale Verzekeringsbank, de Nederlandse Politie en de Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het programma voorziet onder meer in drie promotieplaatsen en uiteenlopende platform- en partnerschapsactiviteiten met als doel relevante en actuele leiderschapsvraagstukken te onderzoeken en daaraan een bijdrage te leveren door middel van evidence-based leiderschapsontwikkeling.

Het programma ‘Verder met Publiek Leiderschap’ krijgt invulling door drie nauw met elkaar verbonden promotie-onderzoeken. In deze onderzoeken wordt onder meer kennis over inclusief-, verbindend- en veranderleiderschap gecombineerd. Elk van de onderzoeken bestaat uit deelprojecten, die met de verschillende partners nader worden uitgewerkt. Over de onderzoeken heen worden daarnaast leergroepen georganiseerd met wetenschappers en vertegenwoordigers van de andere partnerorganisaties.

Deze leergroepen helpen om de kennis en inzichten uit de verschillende deelprojecten te verbinden en te helpen bij de praktische toepassing van de opgedane kennis. Deelprojecten kunnen verschillende onderzoeksdesigns hebben en van verschillende dataverzamelings- en analysemethoden gebruik maken (kwalitatief, kwantitatief of gecombineerd). In elk deelproject wordt een directe verbinding gemaakt met de praktijk; zowel in de onderzoeksuitvoering als in de terugkoppeling en de toepassing van onderzoeksresultaten. Elk deelproject wordt gepresenteerd in verschillende wetenschappelijk papers en tezamen worden de papers binnen hetzelfde promotieonderzoek gebruikt voor het schrijven van een proefschrift.

De volgende drie promotie-onderzoeken worden uitgevoerd binnen het programma: (1) publiek leiderschap en de bedoeling binnen teams en organisaties: leiderschap in High Purpose Teams; (2) publiek leiderschap en de maatschappelijke meerwaarde: verbindend leiderschap in ketens en netwerken; (3) publiek leiderschap in de wendbare organisatie: veranderleiderschap op niveau.

Voor een nadere beschrijving van de onderzoeken, zie de omschrijving in het PDF bestand rechts van de pagina.

Profiel

  • Mastertitel in bestuurskunde, bedrijfskunde, psychologie, sociologie, economie of aanverwante relevante studies;
  • Aantoonbare belangstelling en vaardigheden voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit een goede afstudeerscriptie, papers en/of publicaties;
  • De voertaal van de projecten is Nederlands. Een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk. Daarnaast vragen we ook een goede beheersing van de Engelse taal voor publicaties en om deel te nemen aan activiteiten binnen de internationale wetenschappelijke community.
  • Goede communicatieve vaardigheden (woord en schrift) ten behoeve van activiteiten met en voor partnerorganisaties en vertaling van wetenschappelijke aanpakken en bevindingen naar de praktijk;
  • Goede organisatorische vaardigheden voor onderzoeksprojecten in de praktijk, verbinden van partnerorganisaties en het (mee)organiseren van LLC platformactiviteiten;
  • Aantoonbare relevante praktijk- en werkervaring op het terrein van samenwerkingen tussen organisaties, organiseren van onderzoeksprojecten en (netwerk)activiteiten, publiceren over onderzoeksresultaten voor de praktijk zijn een pré.

Beschrijving organisatie
Governance and Global Affairs is één van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden. Geworteld in de academische traditie werken onze studenten en onderzoekers samen met nationale en internationale partners aan nieuwe inzichten en oplossingen voor hedendaagse vraagstukken op het snijvlak van politiek, bestuur en internationaal recht.  

Het Leiden Leadership Centre (LLC) is onderdeel van het Instituut Bestuurskunde van de Faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag. Het LLC is een platform waar onderzoek, onderwijs en praktijk op het gebied van publiek leiderschap samenkomen. Het LLC verkent nieuwe wegen om de leiderschapsrol in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst. In partnerschap met wetenschap en praktijk op het gebied van publiek leiderschap. Interdisciplinair en internationaal. En op het snijvlak tussen theorie en praktijk.

Het LLC heeft als ambitie om een internationaal en multidisciplinair kenniscentrum te zijn, dat de relevante expertises van de Universiteit Leiden weet te verbinden, samenwerkt met vergelijkbare centra in het buitenland en in nauwe samenwerking met de praktijk op vernieuwende wijze publiek leiderschap onderzoekt en ontwikkelt.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar en, na een positieve evaluatie, een verlenging van drie jaar. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.325,- en in het laatste jaar € 2.972,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal P).


Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Meer informatie hierover: Arbeidsvoorwaarden.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Ben Kuipers, email b.s.kuipers@fgga.leidenuniv.nl, telefoon 070 800 9400.

Solliciteren
U kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties voorzien van:

  • Een motivatiebrief waar onder meer uw voorkeur voor een van de drie promotie-onderzoeken uit blijkt;
  • Curriculum Vitae;
  • Uw master thesis of een publicatie.

Sollicitaties kunnen tot en met 3 januari 2019 ingezonden worden.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in week 3 van 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie