Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Hoogleraar Sociale veerkracht en veiligheid

Vacaturenr.
19-386 6382
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1.0
Extern/intern
Extern
Locatie
Den Haag , Leiden
Geplaatst op
5 augustus 2019
Sluitingsdatum
7 oktober 2019 Vacature gesloten

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen en het Institute for Security and Global Affairs (ISGA) van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) zoekt kandidaten voor de functie van

Hoogleraar Sociale Veerkracht en Veiligheid (1.0 fte)
 

Projectomschrijving
In het kader van het stimuleringsprogramma Sociale Veiligheid en Veerkracht heeft het College van Bestuur van de Universiteit Leiden financiën ter beschikking gesteld om een leerstoel in te stellen die zowel binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen als binnen de Faculteit Governance and Global Affairs (elk voor 0,5 fte) gevestigd is. Aan de leerstoel wordt een promovendus positie beschikbaar gesteld. De leerstoel kan voltijds, maar ook in deeltijd (minimaal 0,5 fte) worden vervuld.

De leeropdracht van de hoogleraar Sociale Veiligheid en Veerkracht richt zich op het leveren van een gefundeerde bijdrage aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over vraagstukken op het gebied van en de relatie tussen brein en veiligheid. De hoogleraar draagt bij aan kennis en inzichten over het samenspel van sociale determinanten (denk aan gezin van herkomst, invloed van leeftijdgenoten), neurobiologische processen en verschillende aspecten van de forensische zorg (diagnostiek, preventie en behandeling) bij grensoverschrijdend gedrag. Zo tracht de hoogleraar het thans bestaande wetenschappelijk en maatschappelijk vacuüm te vullen door onderzoek, onderwijs en, in belangrijke mate, door academische bevindingen inzichtelijk te maken en bij te dragen aan het publieke debat.

In de bredere context van het stimuleringsprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid zal de etiologie van grensoverschrijdend gedrag vanuit interdisciplinair perspectief in kaart worden gebracht, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen macro-, meso- en microfactoren die gezamenlijk bijdragen aan het tot stand komen van het fenomeen. Binnen het stimuleringsprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid zal bij bestudering van macro factoren – in nauwe samenwerking met de Faculteiten Archeologie, Rechtsgeleerdheid en Letteren – respectievelijk de historische, juridische en normatieve context van dit veld centraal staan. Bij het bestuderen van meso factoren wordt, vanuit de Faculteit Governance and Global Affairs, de aandacht gericht op (sociale) systemen waarin geweld plaatsvindt en de governance van veiligheid en interventies. Op micro-niveau wordt – vanuit de Faculteit Sociale Wetenschappen – nader onderzoek gedaan naar de invloed van individuele factoren, waaronder neurobiologische factoren, de invloed van jeugd, het gezin van herkomst, maar ook de rol en het effect van gedragskundige en justitiële interventies op verdere ontwikkeling van gewelddadig gedrag. 

Werkzaamheden

 • Ontwikkelen en (internationaal) uitdragen van nieuwe theoretische inzichten gebaseerd op hoogwaardige empirische data;
 • Onafhankelijke reflectie op bestaande evidence-based inzichten met betrekking tot het begrijpen en stoppen van grensoverschrijdend gedrag in Nederland en daarbuiten en de beleids- en bestuurspraktijk te stimuleren  door evidence-based onderzoek te integreren in beleidsinterventies;
 • Het zelfstandig en in samenwerking met anderen verrichten van (inter)nationaal georiënteerd wetenschappelijk onderzoek dat aansluit bij het stimuleringsprogramma van de Universiteit Leiden, Sociale Veerkracht en Veiligheid en de EU zoals Secure Societies: Protecting Freedom and Security of Europe and its Citizens;
 • Deelname aan het publieke en wetenschappelijke debat en het houden van presentaties op (inter)nationale conferenties op het terrein van brein, veiligheid en interventies;
 • Het verwerven van 2e en 3e geldstroomonderzoek en promovendi in het domein van neurowetenschappen en grensoverschrijdend gedrag en in het domein van interpersoonlijk geweld;
 • Het begeleiden van lopend onderzoek door UDs en PostDocs;
 • Het begeleiden van promotietrajecten van PhD’s;
 • Het uitbouwen van een (inter)nationaal netwerk van onderzoekers en stakeholders op dit terrein.

Uw profiel

 • Wij realiseren ons dat het profiel van deze leerstoel breed is. Daarom vragen wij om ook te reageren wanneer u zich voor een deel in het profiel herkent;
 • Gepromoveerd, achtergrond en ervaring in het domein brein, veiligheid,  veerkracht en interventies met nadruk op het domein geweld (zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek);
 • Actuele kennis van de (ontwikkelingen rondom) brein, veiligheid, interventies en veerkracht in nationale, internationale en globale context;
 • Uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit (internationale) publicaties en aangetrokken onderzoeksprojecten;
 • Uitstekende onderwijskwaliteiten, blijkend uit onderwijsevaluaties en/of het coördineren van onderwijs en ervaring met het begeleiden van promotieonderzoek;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (of bereid dit te leren);
 • Wij zijn op zoek naar een kandidaat die vanuit zijn/haar expertise, maar zeker ook met visie en ondernemerschap (signaleren van kansen en mogelijkheden, tonen van lef) dit vakgebied nader wil onderzoeken. Mede door de samenwerking van twee faculteiten is verbindend leiderschap en omgevingsbewustzijn essentieel.

Faculteit Sociale Wetenschappen
De Faculteit Sociale Wetenschappen bestaat uit vier instituten: Pedagogische wetenschappen, Politieke Wetenschap, Psychologie en Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie. Ook het Centre for Science and Technology Studies is onderdeel van de faculteit. De faculteit heeft ongeveer 5.000 studenten en 600 medewerkers. Er wordt onderwijs verzorgd over en onderzoek verricht naar uiteenlopende onderwerpen die variëren van adoptie tot politiek gedrag. Zie voor meer informatie http://www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen 

Faculteit Governance and Global Affairs
Het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) is een wetenschappelijk instituut dat opereert binnen de internationaal georiënteerde wetenschappelijke richting security studies en houdt zich bezig met multidisciplinair onderzoek en onderwijs. Het instituut analyseert en bestudeert op samenhangende wijze onderwerpen vanuit hun lokale, transnationale en globale impact.

Het instituut is onderdeel van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA). De faculteit is gevestigd in Den Haag, de stad van vrede, veiligheid en recht. Hier benaderen studenten en onderzoekers hedendaagse onderwerpen vanuit zowel een bestuurskundig, politicologisch, juridisch, sociologisch als economisch perspectief. Deze interdisciplinaire benadering geeft het onderzoek en onderwijs van de faculteit een grensoverschrijdend karakter Meer informatie op onze website: https://www.universiteitleiden.nl/governance-and-global-affairs

Wij bieden
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 4 jaar. Bij goed functioneren volgt een aanstelling voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt minimaal € 5.582,- en maximaal € 8.127,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal hoogleraar 2, CAO Nederlandse Universiteiten).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof  en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op:
http://www.werkenbij.leidenuniv.nl/.

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan het wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat hij/zij in het bezit is van het Basis Kwalificatie Onderwijs certificaat (
BKO) of bereid is dit binnen twee jaar te behalen.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met prof.dr Lenneke Alink, e-mail
alinklra@fsw.leidenuniv.nl.
Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Pieter Krol, e-mail p.c.krol@fsw.leidenuniv.nl, telefoon: +31 (0)71 527 6648.

Mocht uw referent rechtstreeks een referentiebrief willen sturen, dan kunt u hem/haar wijzen op bovenstaand e-mailadres.

Houd u er rekening mee dat vanwege de zomervakantie contactpersonen mogelijk niet beschikbaar zijn tot eind augustus.

Solliciteren
Solliciteren, met een motivatiebrief en cv, kunt u tot en met 7 oktober 2019 via de blauwe button bovenaan deze pagina.

Kandidaten die zich in een deel van het profiel herkennen worden met nadruk gevraagd ook te reageren op bovenstaande vacature.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.