Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Decaan Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Vacaturenr.
19-272
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies, Niet-wetenschappelijke functies
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
19 juni 2019
Sluitingsdatum
20 augustus 2019

Vacature gesloten

Decaan Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden is een inspirerende, internationale omgeving voor excellent onderzoek en hoogwaardig onderwijs. Door de vele onderscheidingen is de faculteit van grote waarde voor de statuur van de universiteit. Onze internationale ‘science community’ bestaat uit circa 5.000 studenten en 2.200 medewerkers en gasten, en is de laatste jaren sterk gegroeid. Er worden acht bachelor- en veertien masteropleidingen aangeboden over het hele spectrum van de bètawetenschappen. De faculteit kent een omzet van 130 miljoen euro en is financieel gezond. De faculteit staat onder leiding van een collegiaal bestuur bestaande uit een decaan met de portefeuille onderzoek, tevens voorzitter, een vice-decaan met de portefeuille onderwijs, een directeur bedrijfsvoering en een student-lid (assessor).

De faculteit is gesitueerd in het hart van het Bio Science Park, één van Europa’s grootste scienceparken, waar universiteit en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Onderzoek en onderwijs binnen de faculteit is belegd bij acht instituten:

 • Centrum voor Milieuwetenschappen (CML),
 • Instituut Biologie Leiden (IBL),
 • Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR),
 • Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS),
 • Leiden Institute of Chemistry (LIC),
 • Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION),
 • Mathematisch Instituut (MI),
 • Sterrewacht Leiden (STRW).

Baanbrekend onderzoek en onderwijs laten zich niet begrenzen. Om het uitwisselen van kennis te stimuleren, brengt de faculteit de instituten zo veel mogelijk samen onder een dak. In 2016 is het eerste deel van het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Naar verwachting worden de volgende delen in 2023 en 2026 opgeleverd.

Context en uitdagingen
De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen wil de komende decennia een leidende rol blijven spelen in toonaangevend onderzoek en onderwijs en daartoe haar onderzoekers en docenten faciliteren. Onderzoek en onderwijs zijn binnen de Universiteit Leiden nadrukkelijk met elkaar verweven. Hierdoor kunnen studenten in het onderwijs profiteren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Met de ambities op het gebied van onderzoek en onderwijs wil de faculteit zich verbinden aan zowel wetenschappelijke als maatschappelijke vraagstukken.

Op dit moment werken we aan een nieuw facultair strategisch plan. De decaan die we zoeken, helpt ons bij:

 • Het versterken van het onderzoeksprofiel; vanuit de sterktes van de disciplines bruggen slaan over de grenzen van bestaande onderzoeksgebieden heen;
 • Het versterken van een omgeving waarbij het voor toponderzoekers en onderwijstalenten aantrekkelijk is om hier te komen en blijven werken;
 • Delen en beheren van grootschalige onderzoeksinfrastructuur binnen de faculteit en in samenwerking met (inter)nationale partners, met speciale aandacht voor laboratoria, open access, data-opslag en open data;
 • Het versterken van de samenwerking met het LUMC, Naturalis, en andere partijen op het Leiden Bio-Science Park, alsmede van de samenwerking binnen het LDE-partnerschap met de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Het versterken van de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek in tijden van sterk toenemende studentenaantallen;
 • Het vormgeven en de implementatie van de universitaire en facultaire onderwijsvisie en het verbeteren van kwaliteitszorg en onderwijslogistiek;
 • Het versterken van de zichtbaarheid van het onderzoek en onderwijs in relatie tot de maatschappij en maatschappelijke vraagstukken;
 • Het optimaliseren van de interne bedrijfsprocessen met name op het gebied van financiën, ICT, onderwijs en onderzoekondersteuning;
 • De verdere ontwikkeling van de huisvesting van de groeiende faculteit (Science Campus).

Profiel
De faculteit is op zoek naar:

 • Een verbinder die vanuit de kracht van de instituten vormgeeft aan de visie en strategie van onderwijs, onderzoek en impact van de faculteit als geheel en dit kan vertalen in concrete en praktische stappen;
 • Een verbinder in de facultaire gemeenschap van medewerkers en studenten, die de medezeggenschap een warm hart toedraagt;
 • Een ervaren bestuurder die de faculteit extern vertegenwoordigt op effectieve en inspirerende wijze, binnen de universiteit en daarbuiten;
 • Een ervaren bestuurder met een breed en uitgebreid netwerk van ‘decision makers’ op sleutelposities in binnen- en buitenland;
 • Een gezaghebbende academicus (hoogleraar in één van de bètawetenschappen) met bewezen leiderschapsvaardigheden, relevante ervaring in bestuur en management in een academische setting en een transparante en inspirerende managementstijl;
 • Een persoon die in een complexe omgeving zoekt naar oplossingen, mensen zowel intern als extern kan overtuigen, en een leidende rol op zich neemt waar nodig;
 • Een persoon die oog heeft voor de kwaliteit van primaire en secundaire processen in onderzoek en onderwijs, en de regie van die processen.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Benoeming in de functie van decaan geschiedt in beginsel voor een periode van 4 jaar. Aanstelling vindt plaats als hoogleraar  1. Het salaris bedraagt, afhankelijk van werkervaring, minimaal € 6.218,-- en maximaal € 9.812,-- (bruto) per maand bij een fulltime aanstelling.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: http://www.werkenbij.leidenuniv.nl/.

Diversiteit
De universiteit hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met de Rector Magnificus, prof. mr. Carel Stolker, e-mail: c.j.j.m.stolker@cvb.leidenuniv.nl, tel: 071 - 527 3143. Met vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Astrid Cortel, HR-adviseur, e-mail: ab.cortel@bb.leidenuniv.nl, tel: 071 - 527 3032. Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op www.universiteitleiden.nl.

Solliciteren
Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en CV kunnen tot en met 20 augustus 2019 worden gezonden aan: secretariaatbestuurfwn@science.leidenuniv.nl.

Selectiegesprekken zijn gepland op: vrijdag 6 september van 9.00 tot 14.00 uur (1e gespreksronde) en woensdag 11 september van 9.00 tot 14.30 uur (2e gespreksronde).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.