Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Senior Beleidsadviseur Onderwijsbeleid en -strategie

Vacaturenr.
19-120 6137
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0.8-1.0 fte
Extern/intern
Intern, Extern
Locatie
Leiden
Type aanstelling
Tijdelijk
Geplaatst op
12 maart 2019
Sluitingsdatum
10 april 2019

Vacature gesloten

Het Bestuursbureau, directie Strategie en Academische Zaken is op zoek naar een enthousiaste en ervaren

Senior Beleidsadviseur Onderwijsbeleid en -strategie

 

De werkzaamheden
Als senior beleidsmedewerker draag je met een grote mate van zelfstandigheid bij aan de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de universiteit op het gebied van onderwijs. Je onderhoudt contact met interne en externe belanghebbenden en volgt actief de externe ontwikkelingen op deze domeinen ('permanente omgevingsanalyse'). Je weet belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar adviezen die passen bij de universiteit Leiden en doet dit in nauwe samenwerking met universitaire bestuurders, facultaire bestuurders en collega’s van het Bestuursbureau, faculteiten en centrale diensten. Belangrijke dossiers binnen de directie Strategie en Academische Zaken (SAZ) waar je een bijdrage aan zult leveren zijn de implementatie van de onderwijsvisie, kwaliteitsafspraken, de opvolging van de Instellingstoets Kwaliteitszorg, flexibilisering, internationalisering en samenwerking met hogescholen, gemeenten, en andere externe partners. Je bent een sparring partner voor collega’s die zich bezig houden met onderzoek-, valorisatie- en internationalisering- en diversiteitsbeleid en draagt bij aan de algemene strategieontwikkeling bijvoorbeeld bij het opstellen van het nieuwe instellingsplan. De voornaamste taken zijn:

 • Strategisch adviseren op het gebied van onderwijs;
 • Het volgen van nationale en internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs;
 • Het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in strategie en beleid op het gebied van onderwijs (van buiten naar binnen gericht);
 • Ontwikkelen van en inrichten van universiteitsbrede projecten.
 • Het afstemmen met interne en externe belanghebbenden, het begeleiden van het besluitvormingsproces en het monitoren van de implementatie van vastgestelde beleidsmaatregelen.
 • Samenwerking op onderwijsgebied met universiteiten, Hbo-instellingen in de regio en andere externe partners, zoals gemeenten;
 • Namens de universiteit uitdragen van beleidsvoornemens en standpunten in (inter)nationale beleids- en besluitvormingsgremia;

Jouw profiel

 • In het bezit van een academische opleiding, bij voorkeur gepromoveerd;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het hoger onderwijs met een bijbehorend netwerk;
 • Ruime kennis van en recente ervaring met ontwikkeling van onderwijsbeleid en –strategie;
 • Gericht op samenwerking en creëren van draagvlak;
 • Vaardig in het opereren in een complexe organisatorische context;
 • Energieke en stevige gesprekspartner met overtuigingskracht die op verschillende managementniveaus kan acteren
 • Analytisch sterk en in staat om verbanden te leggen op basis van complexe informatie;
 • Creatieve geest die in staat is voorbij de analyse en buiten de bestaande kaders te kunnen denken;
 • Ervaring met projectmatig werken en met resultaatgerichte werkwijze;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels.

Beschrijving organisatie
De directie Strategie en Academische Zaken (SAZ) is onderdeel van het Bestuursbureau. Zij ondersteunt het College van Bestuur en faculteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek, internationalisering, impact en strategische ontwikkeling van de universiteit. Het signaleren van nationale en internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs is een belangrijke taak van de directie. SAZ adviseert en ondersteunt bij het formuleren, vormgeven, monitoren, evalueren en bijsturen van strategie en beleid. Beleidsontwikkeling en –implementatie komen vaak tot stand in projectgroepen met collega's uit de hele universiteit. SAZ is vraagbaak voor de organisatie op genoemde beleidsvelden en in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor de aansturing van strategische programma’s en projecten.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 5.039,- en maximaal € 6.133,-bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 13).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op: www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt je – bij een vast dienstverband - in jouw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met jou verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van jouw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met mw. dr.ir. Karin Horsman, directeur Strategie en Academische Zaken, email k.horsman@bb.leidenuniv.nl, of per telefoon 071-5276848.

Solliciteren
Je kunt solliciteren via de button 'Solliciteren'. Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 10 april 2019 worden gericht aan mw. dr.ir. Karin Horsman.

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 15 of 16 april. De tweede gespreksronde zal plaatsvinden op 23 of 26 april. Wij verzoeken u vriendelijk hiermee rekening te houden

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie