Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Teamleider Onderwijsbureau

Vacaturenr.
19-106
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0.5
Extern/intern
Intern, Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
26 maart 2019
Sluitingsdatum
28 april 2019

Nog 6 dagen om te solliciteren

De Faculteit Archeologie zoekt voor het Onderwijsbureau een

Teamleider Onderwijsbureau (0,5 fte)

De werkzaamheden

 • Geeft uitvoering aan het afdelings- en ontwikkelplan en dienstverleningspakket van het bureau  en stelt dit jaarlijks bij;
 • Geeft leiding aan een team van 5 medewerkers, voert R&O gesprekken met de medewerkers en stimuleert en faciliteert de teamontwikkeling en de verdere professionalisering van de teamleden;
 • Is eindverantwoordelijk voor de dienstverlening volgens optimale onderwijsondersteunende werkprocessen. Het verbeteren en harmoniseren van werkprocessen is een belangrijk aspect van de functie;
 • Is aanspreekpunt wanneer de dagelijkse processen niet goed verlopen en aangepast moeten worden en zorgt voor een adequate bemensing en een goede verdeling en roulatie van taken;
 • Draagt bij aan en adviseert over de onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit van de faculteit en vertaalt  het vastgestelde beleid naar de dagelijkse werkprocessen van het onderwijsbureau;
 • Participeert in onderwijsoverleggen en -projecten binnen en buiten de faculteit;
 • Rapporteert aan de directeur bedrijfsvoering.

Uw profiel

 • Academisch werk- en denkniveau (bij voorkeur onderwijskunde of aanverwante studie);
 • Ervaring met coachend leidinggeven; zowel persoons- als taakgericht leidinggeven;
 • Kennis van moderne procesanalyse methoden;  analytisch en procesmatig kunnen denken;  in staat zijn werkprocessen te analyseren en mensen te stimuleren werkprocessen continu en planmatig te verbeteren;
 • Onderwijskundige kennis en ervaring; heldere voorstellen kunnen maken;
 • Affiniteit met computersystemen, goede kennis van MS Office;
 • Organisatiesensitief, tactvol, hands-on, resultaatgericht en in staat om flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlandse en Engelse taal.

Onze faculteit
Binnen de Faculteit Archeologie onderzoeken we de ontwikkeling van menselijke samenlevingen wereldwijd, vanaf het aller vroegste begin tot en met de moderne tijd. Ook bestuderen we het erfgoed dat aan deze diepe geschiedenis van de mensheid herinnert en dat samenbindende en leerzame boodschappen bevat voor onze huidige samenleving.

De faculteit Archeologie is een compacte en internationaal georiënteerde faculteit waar een bachelor en masteropleiding Archeologie geboden wordt. Tevens is er een 2 jarige researchmaster te volgen door studenten.

Het Onderwijsbureau draagt met 5 medewerkers bij aan de kwaliteit van het onderwijs door het verzorgen van informatie, advies en ondersteuning van het onderwijs. Voorbeelden van het werk van het bureau zijn; coördineren van de opleidingen en informeren van docenten, verzorgen van studieadviezen en kwaliteitszorg en het ondersteunen van onderwijscommissies. Dit doet het bureau in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke staf, volgens heldere afspraken over de dienstverlening.

Op dit moment worden onderwijsprogramma’s vernieuwd en in een continu proces worden onderwijs logistieke processen geoptimaliseerd en geharmoniseerd. In 2019 worden de opleidingen geaccrediteerd. Er is dus genoeg te doen.

Wij bieden
Een zeer brede onderwijsondersteunende functie in een overzichtelijke en bevlogen faculteit.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3637,- en maximaal € 4978,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden.

Mobiliteit
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u – bij een vast dienstverband - in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit
Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Marjan Bellersen, hoofd Onderwijsbureau tel: 06 30 98 3927 (bij voorkeur tussen 12 en 13.00 uur).
Meer vacatures en informatie via https://www.universiteitleiden.nl/vacatures.

Solliciteren
Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld met een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 28 april 2019 per e-mail worden gericht aan Erica Radelaar, HR Adviseur, e.m.radelaar@arch.leidenuniv.nl, 071- 5272279/06-14015157.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie