Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Promovendus

Vacaturenr.
18-434
Functie-categorie
PhD-posities
Omvang (fte)
1.0 fte
Extern/intern
Intern, Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
29 oktober 2018
Sluitingsdatum
30 november 2018

Nog 8 dagen om te solliciteren

Bij het Instituut voor Geschiedenis van de Faculteit Geesteswetenschappen, sectie Middeleeuwse Geschiedenis, is voor onderzoek naar het thema Hoven in Holland, 900-1300 plaats voor een Promovendus (1.0 fte).
 

Projectomschrijving

Al vóór de komst van de Franken in de achtste eeuw bestond in Holland een machtsstructuur die was gebaseerd op grote agrarische bezitseenheden. Deze werd door de Frankische heersers van hun ‘Friese’ voorgangers overgenomen, tijdelijk aan Vikingen in leen gegeven, en vervolgens deels overgedragen aan de dynastie der latere graven van Holland. De bezittingen waren gelegen op of nabij de langgerekte reeks geestruggen, de duinenrij die gezien kan worden als de ruggengraat van het gewest. In deze periode nam grootgrondbezit de vorm aan van ‘hoven’, met een centrale vroonhoeve en een reeks van daarmee verbonden kleinere hoeven. In de literatuur is dit hofstelsel uitgebreid bestudeerd voor de Karolingische kernlanden. Tot dusver bestaat de indruk dat het boven de rivieren geen grote vlucht heeft genomen. Allerhande archeologische en lokaalhistorische studies wijzen echter uit dat er toch ook in het Hollandse kustgebied veel van zulke hoven voorkwamen, van Vlaardingen tot Texel. Sommige ervan vormden de kiemcellen van de latere steden. De meeste zijn echter na 1200 snel getransformeerd tot adellijke en kloosterlijke bezitscomplexen. De voorgestelde studie beoogt deze hoven scherper in beeld te krijgen om te bepalen welke bijdrage ze geleverd hebben aan de machtsopbouw van de graven van Holland en daarmee aan de coherentie van het gewest. Belangrijk daarbij is het reconstrueren van de eenheden op basis van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen, en het analyseren van hun hun landschappelijk en archeologisch verband op basis van een historisch GIS. Dit project wordt gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland. Het project wordt begeleid door prof. dr. Hans Mol, dr. Robert Stein en prof. dr. Jan Kolen.

Uw werkzaamheden bestaan uit:

  • Het afronden van een proefschrift binnen vier jaar;
  • Het schrijven van één of meerdere artikelen;
  • Het presenteren van papers tijdens congressen of workshops;
  • Het geven van onderwijs.

Uw profiel

  • Doctoraal- of masterdiploma middeleeuwse geschiedenis en/of middeleeuwse archeologie;
  • Uitstekende onderzoekvaardigheden, blijkend uit als zodanig beoordeelde scriptie(s);
  • Ervaring met archivalische bronnenstudie;
  • Kennis van het Latijn - of de bereidheid zich die eigen te maken;
  • Goede beheersing van GIS - of de bereidheid zich die eigen te maken;
  • Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.

Beschrijving faculteit/instituut

De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor ruim 6.000 studenten.

Het Instituut voor Geschiedenis is een van de zeven wetenschappelijke instituten van de faculteit Het instituut is verantwoordelijk voor het grootste deel van het historisch onderwijs en onderzoek dat binnen de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd en telt ruim 120 medewerkers.

Wij bieden

De aanstelling geschiedt voor een periode van 4 jaar met een aanstellingsomvang van 38 uur per week. De gewenste startdatum in 1 januari 2019. U begint met een jaarcontract, dat na positieve evaluatie kan worden verlengd voor de resterende drie jaar.  Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.266,- bruto per maand oplopend naar € 2.897,- bruto per maand in het vierde jaar (schaal P cao Nederlandse Universiteiten) bij een fulltime aanstelling.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Hans Mol, e-mail h.mol@hum.leidenuniv.nl, telefoon 058 234 3036.

Solliciteren

Sollicitaties kunt u per e-mail sturen in de vorm van één pdf met als naam uw naam en het vacaturenummer en met daarin een brief, een cv met opgave van studieresultaten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie