Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Senior Onderwijsadviseur

Vacaturenr.
18-302
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0.8-1.0 fte
Extern/intern
Intern, Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
01 augustus 2018
Sluitingsdatum
20 augustus 2018

Nog 5 dagen om te solliciteren

De Faculteit Geesteswetenschappen zoekt per 1 oktober 2018 voor het project Implementatie Onderwijsvisie een ervaren Senior Onderwijsadviseur (0.8-1.0 fte).

 

De werkzaamheden

Alle opleidingen binnen Geesteswetenschappen innoveren het onderwijs binnen de kaders van de onderwijsvisie van de universiteit Learning@LeidenUniversity. Om het onderwijs te vernieuwen en aan te laten sluiten bij de wensen van de studenten en de maatschappij prioriteert de faculteit in eerste instantie de ambities: transferable skills, onderzoekend leren en arbeidsmarktvoorbereiding. In 2018 en 2019 lopen diverse projecten om deze onderwerpen binnen en buiten het curriculum te profileren en te verankeren.
Voor de advisering, begeleiding en evaluatie van deze onderwijsvernieuwingsprojecten zoeken we een onderwijsadviseur. U werkt onder de directe aansturing van de projectleider Implementatie Onderwijsvisie.
Uw werkzaamheden bestaan uit:

  • Onderwijskundige advisering bij de ontwikkeling en uitvoering van vernieuwingsprojecten van opleidingen;
  • Onderwijskundige begeleiding bij curriculumherzieningen;
  • Evaluatie van onderwijsvernieuwingsprojecten;
  • Advisering aan de projectleiding over voortgang en inhoud van de vernieuwingsprojecten.

Uw profiel

  • Een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van onderwijskunde of onderwijswetenschappen;
  • Ruime en actuele werkervaring als onderwijsadviseur in het hoger onderwijs;
  • Projectmanagementvaardigheden, inclusief het vermogen overzicht te houden en gestructureerd en planmatig te werken;
  • Zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, in het Nederlands en Engels;
  • Een samenwerkings- en resultaatgerichte houding, nauwgezetheid, doorzettingsvermogen en organisatiesensitiviteit.

Beschrijving faculteit/dienst

De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor ruim 6.000 studenten vanuit de vestigingen in het hart van Leiden en locaties in Den Haag.

Bij Geesteswetenschappen staan studenten centraal. Zij worden opgeleid tot kritische denkers, academische professionals en betrokken burgers. Onze docenten en onderzoekers stimuleren studenten om kennis te ontwikkelen waarmee zij de grote vragen uit onze samenleving kunnen begrijpen en duiden.  

Wij bieden

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten voor de duur van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging met een jaar bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.640,- en maximaal € 4.852,- (schaal 10 of 11) bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u – bij een vast dienstverband - in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Job Weststrate, hoofd Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg, of Sanne Arens, projectmanager Implementatie Onderwijsvisie.
Zie ook “Nadere informatie”.

Solliciteren

Heeft u interesse in de functie van senior onderwijsadviseur? Stuur uw sollicitatie, vergezeld van een cv, op onder vermelding van het vacaturenummer naar P&O van de faculteit.
De gesprekken worden gepland in de tweede en derde week van september.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie