Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Promovendus / PhD candidate

Vacaturenr.
18-300
Functie-categorie
PhD-posities
Omvang (fte)
1.0 fte
Extern/intern
Intern, Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
17 juli 2018
Sluitingsdatum
24 augustus 2018

Nog 9 dagen om te solliciteren

Faculteit Geesteswetenschappen, Leiden University Centre for Linguistics is op zoek naar een Promovendus.

 

Projectbeschrijving

Bij het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) start in het najaar van 2018 het project Pardon my French? Dutch-French Language Contact in the Netherlands, 1500-1900, gefinancierd door NWO. Eén van de deelprojecten heet Between Dutch and French: A quantitative analysis of language choice, 1500-1900. Het onderwerp is taalkeuze in het dagelijks leven van meertalige individuen. Specifieke aandacht zal uitgaan naar bronnen uit het dagelijks leven, zoals brieven, dagboeken en publieke media.

Uw werkzaamheden bestaan uit:

 • Onderzoek doen naar meertaligheid, taalkeuze en taalshift op basis van historische documenten uit de zestiende tot en met de negentiende eeuw;
 • Veldwerk in The National Archives in Londen (i.v.m. de meertalige Prize Papers);
 • Schrijven van een dissertatie;
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen voor (internationale) tijdschriften;
 • Onderzoeksresultaten presenteren op (internationale) conferenties en participatie in internationale onderzoeksverbanden;
 • Onderwijs geven behoort tot de mogelijkheden;
 • Organiseren van en participeren in discussion groups en workshops binnen LUCL;

Uw profiel

 • Een afgeronde Master in de (historische) taalkunde, de sociolinguïstiek, de geschiedenis of een vergelijkbare studie bij de start van het project;
 • Aantoonbare affiniteit met het onderwerp van het project;
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels;
 • Een zelfstandige en creatieve werkhouding en excellente analytische vaardigheden;
 • Goede sociale en organisatorische vaardigheden.

Beschrijving faculteit/instituut

De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor ruim 6.000 studenten vanuit de vestigingen in het historisch hart van Leiden en de eigentijdse locaties in Den Haag.

Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) is één van de zeven instituten van de Faculteit Geesteswetenschappen. Het LUCL omvat het taalkundig onderzoek en onderwijs binnen de Universiteit Leiden, en is tevens verantwoordelijk voor het Academisch Talencentrum. Het LUCL heeft ongeveer 200 medewerkers.

Wij bieden

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 4 jaar, met eerst een contract van 18 maanden, met de mogelijkheid van een verlenging met 30 maanden na een positieve beoordeling van capaciteiten en compatibiliteit. Aanstelling per 15 oktober 2018 of zo snel mogelijk daarna. De aanstelling moet leiden tot een voltooide dissertatie / PhD thesis. Het salaris bedraagt € 2.266,- bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot € 2.897,- bruto per maand in het laatste jaar.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor specifieke informatie over het project kunt u contact opnemen met dr. Gijsbert Rutten, of met prof. dr. Marijke van der Wal.
Voor praktische zaken wendt u zich tot Maarit van Gammeren.
Zie ook “Nadere informatie”.

Solliciteren

Sollicitanten wordt verzocht één pdf-document te sturen met de naam achternaam-voornaam-vacaturenummer, met de volgende inhoud in de genoemde volgorde:

 • Een motivatiebrief;
 • Uw cv;
 • Referenties: namen en emailadressen van twee personen met wie we contact mogen opnemen voor nadere informatie;
 • MA-scriptie.

Sollicitaties kunnen voorzien van het vacaturenummer per e-mail ingestuurd worden. De gesprekken zullen plaatsvinden op 4 en 5 september 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie