Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Senior beleidsmedewerker HRM

Vacaturenr.
5442
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0.8-1.0 fte
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
21 juni 2018
Sluitingsdatum
01 juli 2018

Vacature gesloten

Bent u een ervaren beleidsmedewerker met aantoonbaar succes in HRM beleidsontwikkelingen en –implementatie? Wilt u graag betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid van de Universiteit Leiden? Bij de HRM afdeling zoeken wij een Senior beleidsmedewerker HRM (0.8-1.0 fte).

 

De werkzaamheden

De functie richt zich op een scala aan onderwerpen binnen het vakgebied HRM, onder andere de opvolging van het recente medewerkerstevredenheidsonderzoek en de aanpak van werkdruk in de organisatie. Ook de verdere verbetering van performance management en de beoordelingssystematiek, de bevordering van diversiteit en inclusiviteit in ons personeelsbestand en het thema organisatieontwikkeling zijn onderdeel van het pakket. U bent verantwoordelijk voor het verder brengen van het beleid over deze onderwerpen en draagt zorg voor de implementatie ervan in de faculteiten en eenheden van de universiteit. Het is mogelijk dat na verloop van tijd ook andere HRM onderwerpen tot uw aandachtsgebied gaan horen.

 • U volgt de ontwikkelingen binnen de universiteit en daarbuiten en maakt waar nodig een vertaling naar aanpassing van het beleid;
 • U bent verantwoordelijk voor de implementatie en evaluatie van het beleid, u zorgt voor goede aansluiting op de universitaire praktijk door de nauwe samenwerking met de P&O adviseurs op de faculteiten en eenheden. Het vertalen van beleid in instrumenten en processen behoort bij het takenpakket;
 • U communiceert over beleid en zorgt dat kennis bij medewerkers, leidinggevenden en de P&O-kolom actueel is;
 • U bent verantwoordelijk voor onderhoud en ontwikkeling van universitair beleid, binnen het kader van de cao Nederlandse Universiteiten en het personeelsbeleid van de Universiteit Leiden. U neemt het initiatief om wijzigingen in te bedden in het beleid van de universiteit;
 • U onderhoudt contacten binnen de universiteit;
 • Beleidsontwikkeling en –implementatie komen vaak tot stand in projectgroepen waaraan ter zake kundige collega’s uit de hele universiteit deelnemen. U bent lid van het diversiteitsteam van de universiteit;
 • U vertegenwoordigt de Universiteit in landelijke  en internationale werkgroepen;
 • U geeft advies over specifieke casuïstiek in u werkveld.

Uw profiel

 • U hebt minimaal 10 jaar gewerkt in het HRM vakgebied met ruime ervaring als HRM beleidsmedewerker in een complexe organisatie;
 • U bent een inspirerende en ervaren collega met een open, professionele en collegiale houding;
 • U hebt een solide HRM kennisbasis en bent WO-geschoold;
 • U hebt en aantoonbaar succes in beleidsontwikkeling en – implementatie;
 • U bent een sterke regisseur, hebt inzicht in het functioneren van bestuurlijke processen en bent in staat hierin overtuigend te handelen;
 • U bent zorgvuldig en nauwkeurig, en hebt een goede schriftelijke en mondelinge vaardigheid (zowel in het Engels als het Nederlands);
 • U beschikt over een helikopterview, een sterk ontwikkeld conceptueel en analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit en aandacht voor processen en de uitvoerende kant van beleid.

Beschrijving organisatie

Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een serviceverlenende rol voor de gehele organisatie.

De afdeling Human Resource Management geeft in opdracht van het College van Bestuur als onderdeel van de Directie Bedrijfsvoering vorm en inhoud aan het P&O beleid binnen de Universiteit Leiden. Daartoe vertaalt HRM strategisch beleid, universitaire ontwikkelingen en landelijke regelgeving in werkbare beleidslijnen en – regels voor de hele universiteit.

Wij bieden

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 4.210,- en maximaal € 5.405,- per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 12).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u – bij een vast dienstverband - in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Annemarie Duijnstee, Hoofd HRM.
Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mw. Liselore Schuring, P&O adviseur.
Zie ook “Nadere informatie”.

Solliciteren

U kunt online solliciteren via de blauwe button 'Solliciteren' van ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen worden gericht aan mw. A.M.M. Duijnstee.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie