Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Senior Beleidsadviseur Onderwijs(-innovatie)

Vacaturenr.
5321
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1.0 fte
Extern/intern
Intern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
15 mei 2018
Sluitingsdatum
01 juni 2018

Nog 7 dagen om te solliciteren

Het Bestuursbureau, directie Strategie en Academische Zaken zoekt een enthousiaste Senior Beleidsadviseur Onderwijs(-innovatie) (1.0 fte).

 

De werkzaamheden

Als senior beleidsadviseur onderwijs draagt u met een grote mate van zelfstandigheid bij aan de ontwikkeling en implementatie van het strategisch beleid van de universiteit op het gebied van onderwijs, met een focus op vernieuwing en innovatie. Stimuleren van onderwijsvernieuwing, digitalisering van het onderwijs, bevordering van studiesucces en taalbeleid zijn voorbeelden van actuele aandachtsgebieden. Hierbij werkt u nauw samen met universitaire bestuurders, facultaire bestuurders en collega’s van het Bestuursbureau, faculteiten en centrale diensten.

Uw voornaamste taken zijn:

 • Adviseren van College van Bestuur en faculteiten op het gebied van onderwijs;
 • Formuleren van strategie en beleid op het gebied van onderwijs, met een sterke focus op innovatie en vernieuwing;
 • Het afstemmen met interne en externe belanghebbenden, het begeleiden van het besluitvormingsproces en het monitoren van de implementatie van vastgestelde beleidsmaatregelen;
 • Signaleren van strategisch relevante ontwikkelingen op het gebied van onderwijs;
 • Beleidsmatige advisering op o.m. onderwijsinnovatie, vernieuwing, digitalisering van het onderwijs, bevorderen van studiesucces en taalbeleid;
 • Samenwerking op onderwijsgebied met universiteiten en met HBO-instellingen in de regio;
 • Namens de universiteit uitdragen van beleidsvoornemens en standpunten in (inter)nationale beleids- en besluitvormingsgremia;
 • Ontwikkelen van en in voorkomend gevallen leidinggeven aan universiteitsbrede projecten op het beleidsterrein onderwijs.

Uw profiel

 • In het bezit van een academische graad, promotie strekt tot aanbeveling;
 • Meerjarige relevante werkervaring op beleidsniveau in het hoger onderwijs met een bijbehorend netwerk;
 • Ruime kennis van en recente ervaring met onderwijsinnovatie en - vernieuwing en het succesvol vertalen daarvan in beleid;
 • Ervaring in het opereren in een complexe organisatorische context en beschikkend over flexibiliteit en doorzettingsvermogen;
 • Analytisch sterk en in staat om verbanden te leggen op basis van complexe informatie;
 • Creatieve geest die in staat is voorbij de analyse en buiten de bestaande kaders te kunnen denken;
 • Organisatorische kwaliteiten, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en uitstekende sociale vaardigheden;
 • Ervaring met projectmatig werken en een resultaatgerichte werkwijze;
 • Proactief, resultaatgericht en gericht op samenwerking;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels.

Beschrijving organisatie

Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra.
De directie Strategie en Academische Zaken (SAZ) is onderdeel van het Bestuursbureau. Zij ondersteunt het College van Bestuur en faculteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek, internationalisering, impact en strategische ontwikkeling van de universiteit. SAZ adviseert en ondersteunt bij het formuleren, vormgeven, monitoren, evalueren en bijsturen van strategie en beleid. Beleidsontwikkeling en –implementatie komen vaak tot stand in projectgroepen waarin ter zake kundige collega's uit de hele universiteit zitting nemen. SAZ is vraagbaak voor de organisatie op genoemde beleidsvelden en in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor de aansturing van strategische programma’s en projecten. Tenslotte heeft SAZ een signaleringsfunctie voor nationale en internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs.

Wij bieden

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 4.815,- en maximaal € 5.861,-bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 13).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u – bij een vast dienstverband - in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met dhr. mr. H.J. van Keulen, directeur a.i. Strategie en Academische Zaken.
Zie ook “Nadere informatie”.

Solliciteren

U kunt solliciteren via de button 'Solliciteren' van ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen worden gericht aan dhr. mr. H.J. van Keulen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie