Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Directeur Strategie en Academische Zaken

Vacaturenr.
18-170
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1.0 fte
Extern/intern
Intern, Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
10 mei 2018
Sluitingsdatum
29 mei 2018

Nog 4 dagen om te solliciteren

De Universiteit Leiden zoekt een Directeur Strategie en Academische Zaken (1.0 fte).

 

De werkzaamheden

De Directeur Strategie en Academische Zaken:

 • Draagt over de volle breedte de verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van de strategie en beleid van de universiteit op het gebied van onderwijs en onderzoek, kennisvalorisatie (impact, omgeving) en internationalisering;
 • Geeft leiding aan de medewerkers van de Directie Strategie en Academische Zaken;
 • Geeft richting en sturing aan de activiteiten van de Directie;
 • Geeft invulling aan de verdere ontwikkeling SAZ als strategische cockpit van de universiteit;
 • Heeft aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers en voor de ontwikkeling van het team;
 • Adviseert het College van Bestuur, faculteitsbesturen en andere belanghebbenden binnen de instelling over beleidsvragen en -thema’s in het domein van onderwijs en onderzoek, kennisvalorisatie (impact, omgeving) en internationalisering;
 • Versterkt de verbinding met de faculteiten;
 • Versterkt de verbinding tussen SAZ en de verschillende bedrijfsvoeringsonderdelen;
 • Onderhoudt een relevant netwerk binnen en buiten de universiteit.

Uw profiel

 • Een academische opleiding;
 • Uitstekende kennis van het landschap van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, verkregen door relevante werkervaring in een universitaire omgeving of een vergelijkbare kennisintensieve instelling;
 • Het vermogen een strategische visie te ontwikkelen en deze uit te dragen op universitair niveau;
 • Een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Ruime ervaring in het managen van beleidsontwikkelings- en besluitvormingsprocessen en in projectmatig werken aantoonbare ervaring in het leiding geven aan professionals, met een inspirerende, verbindende en ontwikkelingsgerichte stijl van leidinggeven;
 • Relevante competenties, waaronder: bestuurlijke- en organisatorische sensitiviteit, strategisch- en analytisch denkvermogen, relativeringsvermogen en een goed gevoel voor humor;
 • Goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, in zowel het Nederlands als het Engels.

Beschrijving organisatie

Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een dienstverlenende rol voor de gehele organisatie.
De directie Strategie en Academische Zaken (SAZ) is onderdeel van het Bestuursbureau. De directeur Strategie en Academische Zaken maakt deel uit van het managementteam van het Bestuursbureau.

SAZ is als strategie- en beleidsdirectie verantwoordelijk voor advisering aan en ondersteuning van het College van Bestuur en faculteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek, kennisvalorisatie (impact, omgeving), internationalisering en strategische ontwikkeling van de universiteit. SAZ adviseert het CvB en de faculteiten en ondersteunt bij het formuleren, vormgeven, monitoren, evalueren en bijsturen van de strategie. SAZ is op de genoemde gebieden vraagbaak voor faculteiten, diensten en expertisecentra en is verantwoordelijk voor de implementatie van meerdere strategische projecten of programma’s. Daarnaast heeft AZ een signaleringsfunctie voor nationale en internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs. De directeur geeft sturing aan de ingezette doorontwikkeling van SAZ als strategie en beleidsdirectie.

Wij bieden

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 5.941,- En maximaal € 7.766,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 16).

Daarnaast kent de universiteit goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen..

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. Voor deze functie geldt dat bij een eventueel vast dienstverband, u in deze functie wordt benoemd voor een periode van (vooralsnog) 4 jaar. Uiteraard acht de Universiteit Leiden zich, samen met u, verantwoordelijk voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met dr. Carolien Metselaar, Algemeen Directeur en Secretaris van het College van Bestuur en over de procedure met Astrid Cortel, Hoofd P&O Services.
Zie ook "Nadere informatie".

Solliciteren

Sollicitaties kunnen per e-mail worden gericht aan mw. dr. C. Metselaar, met vermelding van het vacaturenummer en uw naam in het onderwerp van de e-mail.

Planning gesprekken:
1e ronde: maandag 18 juni en donderdag 21 juni (’s ochtends)
2e ronde: maandag 25 juni (’s avonds: 18 – 21 uur)

Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie