Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Secretaris voor het faculteitsbestuur

Vacaturenr.
18-121
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1.0 fte
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
10 april 2018
Sluitingsdatum
30 april 2018

Nog 11 dagen om te solliciteren

De afdeling Bestuursondersteuning van de Faculteit Geesteswetenschappen heeft een vacature voor een Secretaris voor het faculteitsbestuur (1.0 fte).

 

De werkzaamheden

De secretaris rapporteert aan de bestuurssecretaris en is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de beleids- en besluitvorming van de facultaire bestuurs-, advies- en medezeggenschapsorganen.
Uw werkzaamheden bestaan uit:

 • Secretaris van het wekelijkse overleg van het faculteitsbestuur en van het reguliere overleg van het faculteitsbestuur met de faculteitsraad;
 • Secretaris van het bestuurlijk overleg met de wetenschappelijk directeuren, de onderwijsdirecteuren en de instituutsmanagers;
 • Secretaris van de facultaire adviescommissie onderwijs;
 • Toetsen van de voorgenomen standpunten en besluiten aan besluitvormingskaders, procedures en wettelijke bepalingen;
 • Bewaken en sturen van de procesmatige en procedurele voortgang van de besluitvorming en de monitoring van de implementatie van genomen besluiten;
 • Organiseren, faciliteren, voorbereiden en vastleggen van vergaderingen;
 • Het uitwerken, uitzetten en opvolgen van actiepunten voortvloeiend uit vergaderingen en het hierbij onderhouden van contacten met medewerkers uit het faculteitsbureau en instituten;
 • Registreren, archiveren en communiceren van bestuursbesluiten;
 • Mede opstellen, ontwikkelen en bewaken van nieuwe facultaire besluitvormingsprocedures en reglementen (zoals het faculteitsreglement, het reglement van orde van de faculteitsraad en de uitvoeringsregeling bestuurlijke gremia);
 • Verzamelen van gegevens voor het monitoren van de met het CvB gemaakte bestuursafspraken.

Uw profiel

 • Een afgeronde masteropleiding in de sociale wetenschappen en/of rechtsgeleerdheid;
 • Werkervaring in een academische omgeving;
 • Aantoonbare ervaring als secretaris van bestuurlijke commissies;
 • Aantoonbare ervaring met medezeggenschapsorganen;
 • In staat om informatie helder en op de doelgroep afgestemd op schrift te stellen (zowel in het Nederlands als in het Engels);
 • Zorgvuldig en precies in het uitvoeren van werkzaamheden;
 • In staat om goed te plannen en te organiseren;
 • Gericht op het realiseren van doelstellingen en het behalen van resultaten;
 • Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en handelt integer;

Beschrijving faculteit/afdeling

De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 995 medewerkers verzorgt de faculteit 28 master- en 23 bacheloropleidingen voor ruim 7.000 studenten. De faculteit is gevestigd in het historische hart van Leiden en eigentijdse locaties in Den Haag. Zij biedt een inspirerende, internationale werkomgeving en ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen-en buitenland.

De afdeling Bestuursondersteuning (BO) ondersteunt het faculteitsbestuur zowel beleids- als procesmatig. De afdeling bestaat momenteel uit verschillende beleids- en projectmedewerkers en staat onder leiding van de bestuurssecretaris. De afdeling ondersteunt het bestuurlijke proces van de faculteit, draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de facultaire overleggen en de adviescommissies voor onderwijs en wetenschap. Ook coördineert de afdeling de ontwikkeling en uitvoering van het facultaire onderzoeks-, promovendi- en diversiteitsbeleid.

Wij bieden

De aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging van één jaar. De omvang is 38 uur per week. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.588,-  maximaal € 4.084,- bruto per maand, bij een fulltime aanstelling (schaal 10).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. 

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn. Gezien de huidige samenstelling van de afdeling BO, worden mannelijke kandidaten extra aangemoedigd om te solliciteren.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Dr. J.A. Verweij, bestuurssecretaris en hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning.

Zie ook “Nadere informatie”.
Meer vacatures en informatie via https://www.universiteitleiden.nl/vacatures.

Solliciteren

Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en cv gebundeld in één PDF-document getiteld ‘naam, voornaam, vacaturenummer’, kunt u via e-mail richten aan de heer dr. J.A. Verweij. Klik hiervoor op de button “Solliciteren”.
Sollicitatiegesprekken met hiervoor uitgenodigde kandidaten, vinden plaats op maandag 14 mei en dinsdag 15 mei (eerste ronde) en 22 mei (tweede ronde).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.