Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Hoofd Educatief Centrum

Vacaturenr.
18-090
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0.8-1.0 fte
Extern/intern
Intern, Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
22 mei 2018
Sluitingsdatum
18 juni 2018

Nog 24 dagen om te solliciteren

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, het Educatief Centrum zoekt een Hoofd Educatief Centrum  (0.8-1.0 fte).

 

De werkzaamheden

Er liggen een adviesrapport en een plan van aanpak om de onderwijsorganisatie en het Educatief Centrum verder te ontwikkelen. Het hoofd Educatief Centrum levert een belangrijke bijdrage aan de verdere uitwerking en het realiseren van de gewenste ontwikkelingen. Inrichting, positionering en uitstraling van het Educatief Centrum zijn daarbij aandachtspunten.
Het hoofd neemt initiatief tot en draagt bij aan het ontwikkelen van onderwijsbeleid, kwaliteitszorg en onderwijsvernieuwing, vertaalt beleid naar uitvoering en draagt mede zorg voor de implementatie daarvan. Het hoofd stelt, in overleg met de portefeuillehouder onderwijs, de agenda op voor het overleg met de opleidingsdirecteuren en bewaakt de uitvoering en implementatie van genomen besluiten en gemaakte afspraken.

Het hoofd is binnen het Educatief Centrum verantwoordelijk voor effectief werkende administratieve en logistieke processen ter ondersteuning van het onderwijs. Deze processen maken deel uit van een keten waarvan ook een deel onder verantwoordelijkheid van de opleidingen binnen de instituten wordt uitgevoerd. Het is van groot belang dat in goede afstemming de totale onderwijs administratieve en logistieke keten wordt vormgegeven.

Het hoofd werkt samen met Opleidingsdirecteuren, Studieadviseurs en Opleidingscoördinatoren van de facultaire opleidingen, met collega’s van centrale universitaire afdelingen en van andere faculteiten en participeert in relevante facultaire, universitaire en landelijke overleggen.
Het hoofd geeft leiding aan de medewerkers van het EduC en faciliteert hun ontwikkeling. Daarbij zorgt het hoofd voor coördinatie tussen de verschillende onderdelen binnen het EduC en voor coördinatie en afstemming met de verschillende opleidingen.

Uw profiel

  • Wij zoeken een stevige en doortastende persoon die draagvlak creëert en mensen meeneemt in veranderingen en die resultaten behaalt;
  • Een verbindende en transparante stijl die toegankelijk, organisatie sensitief, tactvol en volhardend is;
  • Een hoofd dat beschikt over aantoonbare affiniteit met complexe processen en vraagstukken, die zowel procesmatig als beleidsmatig kan denken en die leiding kan geven aan veranderingsprocessen;
  • Leidinggevende ervaring in een professionele organisatie;
  • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie in de Nederlandse en in de Engelse taal zijn een vereiste;
  • Snel kunnen schakelen, flexibiliteit en stressbestendigheid;
  • Een afgeronde academische opleiding bij voorkeur in een bèta richting en met ervaring in, kennis van en grote affiniteit met het wetenschappelijk onderwijs.

Beschrijving faculteit/afdeling

De onderwijsorganisatie van onze faculteit is volop in ontwikkeling. Onderwijsvernieuwing, meer aandacht voor kwaliteitszorg, professionalisering van de dienstverlening en optimalisatie en harmonisatie van onderwijs logistieke processen maken daar onderdeel van uit. In onze complexe organisatie zijn dat uitdagende processen.

Het Educatief Centrum (EduC) van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen ondersteunt en faciliteert de onderwijsorganisatie van de gehele faculteit. Het Educatief Centrum bevat de volgende onderdelen: de Onderwijs Administratie, Bureau Internationalisering, team ICT&O, Facultaire onderwijscoördinatie, Career Services en de coördinatie van het Honours College. Er werken op dit moment 15 medewerkers (exclusief studentassistenten). Het team van de Onderwijs Administratie wordt aangestuurd door een leidinggevende.

Het hoofd EduC valt hiërarchisch onder de directeur bedrijfsvoering van de faculteit en fungeert als rechterhand van portefeuillehouder onderwijs in het faculteitsbestuur.

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is een toonaangevende faculteit waarin medewerkers en studenten werken in een dynamische, internationale omgeving en waar persoonlijke en academische ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Onze mensen worden geïnspireerd door nieuwsgierigheid, om zo fundamentele kennis te vergroten en over grenzen heen te kijken. Voor de wetenschap, én om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Het onderzoek binnen de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen varieert van wiskunde, informatica, sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde en biofarmaceutische wetenschappen tot aan biologie en milieuwetenschappen en is belegd bij acht instituten. Die verzorgen tevens acht bachelor- en dertien masteropleidingen. De faculteit is de afgelopen jaren sterk gegroeid en telt meer dan 1300 medewerkers en meer dan 4000 studenten in een internationale omgeving. We zijn gesitueerd in het hart van het Bio Science Park, één van Europa’s grootste scienceparken, waar universiteit en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

Wij bieden

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 4.815,- en maximaal € 5.861,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 13).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. 

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u – bij een vast dienstverband - in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit

Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn. 

Informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Anita Rasenberg, a.rasenberg@spijtenburg.nl 0162-420110 of 06 30062547. U kunt haar ook buiten kantoortijd bereiken.
Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl of 0162-420110.

 

Solliciteren

Sollicitaties lopen via het bureau Spijtenburg Onderwijs. De website is te bereiken via de button Solliciteren.
De voorselectiegesprekken bij Spijtenburg Onderwijs vinden plaats tussen 19 en 22 juni 2018.

De selectie door de universiteit bestaat uit twee gespreksrondes en een arbeidsvoorwaardengesprek. De eerste gespreksronde vindt plaats tussen 28 juni en 6 juli 2018. De tweede ronde vindt plaats tussen 9 en 13 juli. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie