Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Coördinator Diversiteits- en Inclusiviteitsprojecten voor studenten

Vacaturenr.
18-078
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
0.4 fte
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
12 maart 2018
Sluitingsdatum
23 maart 2018

Nog 3 dagen om te solliciteren

Faculteit der Geesteswetenschappen, dienst Onderwijs- en Studentzaken (OSZ) is op korte termijn op zoek naar een Coördinator Diversiteits- en Inclusiviteitsprojecten voor studenten (0.4 fte).

 

De werkzaamheden

De coördinator is een belangrijke inspirator en bruggenbouwer bij initiatieven die bij voorkeur voortkomen uit de doelgroep zelf. Het gaat hier onder meer over het organiseren van informatiebijeenkomsten en excursies, het ontwikkelen van workshops en cursussen die zijn gericht op effectief studeren, het wegnemen van taalbarrières en het ondervangen van uitstelgedrag.

 • Propageren en uitdragen van de POPcorner onder aankomende studenten, wetenschappelijk en ondersteunend personeel;
 • Fungeren als aanspreekpunt voor studenten uit de doelgroep; 
 • Verwijzen naar facultaire en/of universitaire instanties en collega’s als individuele studenten daar baat bij kunnen hebben;
 • Opstellen van een activiteitenagenda (in samenwerking met studenten, opleidingen en andere onderwijsgremia) en zo nodig het initiatief nemen tot de organisatie van de activiteiten;
 • Binnen de faculteit coördineren van de POPcorner-activiteiten;
 • Contacten onderhouden met vergelijkbare (diversiteits-)initiatieven buiten de faculteit;
 • Bewaken van het proces van de implementatie van het POPcorner-werkplan;
 • Rapporteren en adviseren over de voortgang en verantwoordelijkheid dragen voor de jaarverslagen en desgewenst voor (tussentijdse) evaluaties.

Uw profiel

 • Een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur in de sociale of geesteswetenschappen;
 • Aantoonbare deskundigheid op het gebied van diversiteit, blijkend uit interesse, opleiding en/of (werk)ervaring;
 • Actuele werkervaring in een academische setting, en met studenten is een pré;
 • Kennis van diversiteitsvraagstukken en de uitdagingen waar eerste generatie studeren voor staan en affiniteit met het uitbouwen van een inclusieve leeromgeving;
 • Vertrouwd met de gesprekstechnieken en sociale vaardigheden, die nodig zijn om studenten met diverse culturele achtergronden en heel diverse vragen/problematiek te begeleiden;
 • Een open, toegankelijke en betrokken persoonlijkheid;
 • In staat om mensen met elkaar te verbinden met zicht op concrete mogelijkheden om gesignaleerde uitdagingen onder studenten om te zetten in werkbare oplossingen;
 • In staat om over eigen grenzen heen te denken, bijvoorbeeld op basis van eigen/persoonlijke ervaring vanuit een bi-culturele achtergrond;
 • Goede communicatieve vaardigheden, schriftelijk en mondeling, in het Nederlands en Engels.

Beschrijving faculteit/dienst

De Faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor ongeveer 7.000 studenten vanuit de vestigingen in het historisch hart van Leiden en de eigentijdse locatie in Den Haag.

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) wil een diverse en inclusieve gemeenschap zijn, die waarde hecht aan een goede en veilige onderwijsomgeving voor haar studenten. Vanuit deze kernwaarde ontwikkelt de FGW een POPcorner, die de volgende doelstellingen zal verwezenlijken: studiesucces bevorderen, maatwerkondersteuning, en ruimte bieden voor ontplooiing aan talentvolle studenten uit groepen die tot dusver ondervertegenwoordigd zijn.

De dienst OSZ verzorgt alle activiteiten voor het onderwijsproces van strategie en theorie tot uitvoering en praktijk: ondersteuning, advisering, kwaliteitszorg en kennisborging. De dienst is de verbindende schakel in de organisatie en ondersteuning van het onderwijs, optimaliseert de processen en professionaliseert de kwaliteitszorg van het onderwijs. De dienst OSZ bestaat uit drie afdelingen: Onderwijsadministratie & Ondersteuning, Studiecoördinatie & Commissieondersteuning en Onderwijsbeleid & Kwaliteitszorg.

De POPcorner (Propedeuse OndersteuningsPunt) is een plek waar studenten, die zich aanvankelijk minder verbonden voelen met de academische wereld, elkaar kunnen ontmoeten. Hierbij valt te denken aan studenten met een niet-westerse achtergrond, studenten van verschillende seksuele geaardheid, eerste generatie studenten en studenten met een functiebeperking. Gezamenlijk kunnen zij initiatieven ontplooien die voor de studenten zelf en voor anderen bijdragen aan meer binding met de universitaire omgeving.

Wij bieden

Een interessante functie in een inspirerende, internationaal georiënteerde werkomgeving bij één van de grootste faculteiten van de Universiteit Leiden. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar, conform de cao Nederlandse Universiteiten. Afhankelijk van uw gebleken geschiktheid voor de functie en de mogelijkheden binnen de dienst behoort verlenging van de aanstelling tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.709,- en maximaal € 3.722,- (schaal 9) bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met drs. Gerhard-Jan Nauta, hoofd van de Afdeling Studiecoördinatie & Commissieondersteuning.

Solliciteren

Heeft u interesse in de functie van POPcorner coördinator? Stuur uw sollicitatie, vergezeld van een cv, per e-mail op onder vermelding van het vacaturenummer via de button Solliciteren.