Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Directeur van het Centre for Innovation

Vacaturenr.
4882
Functie-categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1.0 fte
Extern/intern
Extern
Locatie
Den Haag
Geplaatst op
01 maart 2018
Sluitingsdatum
18 maart 2018

Vacature gesloten

Het Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) zoekt een Directeur Centre for Innovation (1.0 fte).

De werkzaamheden

 • Het versterken en bestendigen van de universitaire positie van het Centre for Innovation (CfI) in samenwerking met belangrijke belanghebbenden binnen en buiten de universiteit, met nadruk op innovatie van onderwijs;
 • Mede in samenwerking met faculteiten en universitaire eenheden opstellen en uitvoeren van de CfI-portfoliostrategie: identificeren van relevante technologietrends en ontwikkelen van een innovatievisie voor de Universiteit Leiden;
 • Zorgdragen voor afname van succesvolle CfI-producten binnen en buiten de universiteit;
 • Vertegenwoordigen van het CfI binnen de Universiteit Leiden en daarbuiten bij haar partners (o.a. het Rode Kruis, UN OCHA, World Press Photo) en ontwikkelen en onderhouden contacten en (strategische) relaties in het CfI-netwerk;
 • Zorgdragen voor een adequaat organisatie- en business- model om het CfI in staat te stellen zijn missie succesvol uit te voeren;
 • Financieel en personeelsbeheer van het CfI.

Uw profiel

 • Ondernemerschap met academisch niveau, ervaring en/of opleiding;
 • Visie op de toekomst van (onderwijs) technologie en de impact ervan op de samenleving;
 • Vermogen om deze visie te communiceren en om mensen en organisaties binnen en buiten de universiteit te inspireren om relevante innovaties te verkennen, ermee te experimenteren en toe te passen;
 • Talent voor het initiëren en begeleiden van initiatieven gericht op het aanpakken van mondiale uitdagingen en ondernemende projecten in een universitaire context en/of ten behoeve van internationale organisaties;
 • Ervaring met projectmanagement, financiën en acquisitietrajecten;
 • Vaardigheid om een HR-strategie te formuleren en uit te voeren en teams effectief te managen;
 • Uitstekende communicatie- en netwerkvaardigheden, creatief en een teamspeler;
 • Professionele vaardigheid in het Engels. Andere talen worden als een troef beschouwd.

Beschrijving organisatie

De Universiteit Leiden is één van Europa's vooraanstaande onderzoekuniversiteiten. Deze prominente positie geeft onze afgestudeerden een leidende rol bij het aanvragen van academische functies en voor functies buiten de academische wereld.

Het Centre for Innovation (CfI) van de Universiteit Leiden is in 2011 opgericht en gevestigd in Den Haag. De missie van het CfI is om de Universiteit Leiden voor te bereiden op de digitale toekomst door het identificeren van en experimenteren met technologische trends. Het CfI richt zich op vernieuwende onderwijstechnologie, ondernemerschap en het inzetten van big data op het thema vrede, recht en veiligheid. Bij het uitvoeren van haar missie: (1) is het CfI primair gericht op de universiteit en de ondersteuning van faculteiten; (2) ligt met name de nadruk op innovatie in het onderwijsdomein; en (3) wordt optimaal gebruik gemaakt van de unieke positie in Den Haag en aangesloten op innovatieontwikkelingen aldaar.

Binnen de universiteit werkt het CfI als een innovatieversneller, in nauwe samenwerking met faculteiten en (niet-)universitaire stakeholders. Technologie wordt vanuit het perspectief van mensen en relevantie voor de samenleving benaderd. In gezamenlijke universitaire projecten worden technologische trends geïdentificeerd en verkend, worden nieuwe oplossingen bedacht en uitgeprobeerd en worden succesvolle innovaties geschikt gemaakt voor bredere toepassing binnen de universiteit. Daarnaast worden voor de universiteit relevante samenwerkingsprojecten met externe stakeholders uitgevoerd en draagt het CfI bij aan de ontwikkelagenda van de gemeente Den Haag.

Bij het CfI werken in totaal 25 mensen, die georganiseerd zijn in zogeheten labs waarbinnen met partners samengewerkt wordt aan projecten. Dit organisatiemodel creëert een flexibele omgeving en cultuur die leidt tot innovatie, unieke output en wendbaarheid. Het CfI kent momenteel drie labs:

 • Digital Learning: werkt aan het realiseren van technische innovaties in het onderwijs;
 • Future of work: is gericht op het ontwikkelen van nieuwe methoden en een toolkit voor innovatie en aanvullende scholing ten behoeve van studenten en professionals (21st century skills);
 • HumanityX: is een samenwerkingsproject met de Gemeente Den Haag, gericht op het opbouwen van kennis en expertise op het terrein van vrede, recht en veiligheid ten behoeve van maatschappelijke organisaties met een sterke innovatiebehoefte.

In de afgelopen jaren is het CfI erin geslaagd een succesvolle innovatieorganisatie op te bouwen die haar functie bewezen heeft binnen en buiten de universiteit. Het CfI wordt binnenkort bij Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) ondergebracht en daarmee rechtstreeks onder het College van Bestuur. Dit betekent een nieuwe fase voor het CfI waarbij het de uitdaging is om de innovatieve functie ten behoeve van de hele universiteit, met name op het onderwijs, te versterken via een bijbehorend financieringsmodel en de organisatie stevig binnen de universitaire organisatie te verankeren.

De directeur die we zoeken wordt geacht in deze volgende fase het CfI verder te begeleiden, zodat het Centre succesvol uitvoering kan geven aan de missie waarvoor het staat. 

Wij bieden

De succesvolle kandidaat zal deel uitmaken van een ambitieus en dynamisch team van het CfI. De kandidaat wordt in eerste instantie benoemd voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Salaris loopt van € 5.059,- tot € 6.438,- bruto per maand, afhankelijk van ervaring (schaal 14,cao Nederlandse Universiteiten).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de procedure kunt u contact opnemen met de heer H.C. Pafort, interim directeur CfI, telefoon 070 800 9341.

Solliciteren

U kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' van ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen worden gericht aan drs. J. ’t Hart.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.