Logo Universiteit Leiden.

nl en

Nederlands

Het ATC biedt cursussen voor Nederlandstaligen en voor Anderstaligen aan.

Nederlands voor studenten, medewerkers en anderen

Deze cursussen zijn bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers die de cursus met hun werk aan de universiteit of studie combineren, als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is gericht op alledaags Nederlands en is ook geschikt voor expats.

Semi-intensieve cursussen

In de avond, 2 lessen per week (start in september en februari):

In de namiddag, 1 les per week welke starten in september en februari (Engelstalige pagina's):

Start cursus

Inschrijven vanaf

Februari 1 November
Juli/Augustus 1 Juni
September 1 Juli

Nederlands voor Inburgeraars

Deze cursussen zijn bedoeld voor hoger opgeleide anderstaligen die het staatsexamen willen doen om in te burgeren.

Over de Cursus

Nieuwe Nederlanders die in het kader van de Wet Inburgering Nederlands willen leren, kunnen bij het Academisch Talencentrum toewerken naar het Staatsexamen Programma II. In de cursussen besteden we aandacht aan alle vaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken. Om te slagen voor het staatsexamen moeten deze vier vaardigheden op niveau B2 zijn. Hiernaast is het sinds 2015 verplicht om aanvullen de examens Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt af te leggen. De voorbereiding op deze examens zal in de cursussen worden geïntegreerd.

Doelgroep

De cursussen zijn bedoeld voor hoger opgeleiden die in het land van herkomst minimaal 14 jaar onderwijs hebben gehad en Engels beheersen op niveau B1. Om te kunnen inschrijven dit cursustraject, dient u eerst een toets Engels te maken. Tijdens een intakegesprek wordt vervolgens vastgesteld of u kunt deelnemen aan de cursussen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken: 071 527 2332 tijdens openingstijden van het Academisch Talencentrum.

Het tempo van de cursus is hoog. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve studiehouding hebben en de lessen thuis goed voorbereiden.

Let op: we hebben een zeer gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar voor nieuwe cursisten die willen starten op een hoger niveau. Bel ons op 071 527 2332 om te vragen of wij nog plaatsen vrij hebben op uw gewenste niveau.

Lening van DUO

De cursussen Nederlands voor Inburgeraars kunnen betaald worden met de lening van DUO. In de cursusprijs zijn inbegrepen: lesgeld, boeken en readers. Boeken die in meerdere cursussen worden voorgeschreven, worden maar éénmaal verstrekt. Eventuele reiskosten kunnen niet worden vergoed uit de lening.
Meer informatie over de lening.

Voorwaarden voor inschrijving

Voorwaarden voor inschrijving en betaling met een DUO lening.

De cursussen

Meer informatie

* over Inburgeren
* hoe moet ik inburgeren
* over geld lenen voor het inburgeraarsexamen
* over het keurmerk: www.blikopwerk.nl

Start cursus

Inschrijven vanaf

Januari 1 November
April 1 Maart
September 1 Juli

Nederlands voor vergevorderden

Bent u al langer in Nederland en wilt u uw Nederlands nog verder verbeteren? Aan de  hand van een intaketest kunnen we kijken of we u nog verder kunnen helpen met de Nederlandse taal.

Nederlands 7

De cursus niveau 7 is bedoeld voor mensen die al een goede kennis van het Nederlands hebben en die na niveau 6 hun taal verder willen ontwikkelen. De cursus biedt veel mogelijkheden om taalvaardiger te worden binnen de context van studie en carrière, zoals bij het houden van een presentatie of het schrijven van een betoog.

Voorbereiding Staatsexamen

Na niveau 5 kan de cursus "Voorbereiding Staatsexamen" worden gevolgd.

Nederlands Plus

In deze NT2-cursus leer je hoe je minder fouten kunt maken op het gebied van spelling, grammatica, zinsbouw en tekstindeling.

Nederlands Plus Schrijven

Nederlands voor aspirant-studenten - Examens TUL gevorderd en TUL half gevorderd

Informatie voor aspirant-studenten

Aspirant-studenten met een niet-Nederlandstalige vooropleiding moeten de Nederlandse taal beheersen, voordat zij met een bachelorstudie kunnen beginnen aan de Universiteit Leiden. Voor deze studenten organiseert het Academisch Talencentrum een cursusprogramma Nederlands als Tweede Taal.
 
Aspirant-studenten die elders Nederlands hebben geleerd, kunnen deelnemen aan een toelatingsexamen.

Toelatingsexamen Universiteit Leiden Halfgevorderd

Omschrijving

Dit examen Nederlands geeft toelating tot enkele opleidingen van de Universiteit Leiden. Raadpleeg uw opleiding voor de voorwaarden. Het examen bestaat uit de onderdelen lezen, luisteren, spreken, schrijven en grammatica.

Aanmelden Online aanmelden voor TUL Halfgevorderd
Locatie Academisch Talencentrum, Cleveringaplaats 1, Leiden
Kosten € 100,- voor het hele examen 
€ 35,- per onderdeel in geval van een herexamen
Status TUL Halfgevorderd Het betreft een taalexamen dat alleen geldig is voor de Universiteit Leiden. Het is geen nationaal erkend examen. Het examen TUL Halfgevorderd bevindt zich op niveau B1.2 van het Europees Referentiekader. [Voorbeeldexamen TUL Halfgevorderd]
Voorwaarden In totaal kan een kandidaat drie keer aan een bepaald examen (of onderdeel van een examen) van hetzelfde niveau deelnemen.

 

Toelatingsexamen Universiteit Leiden Gevorderd

Omschrijving: Dit examen Nederlands geeft toelating tot alle opleidingen van de Universiteit Leiden en het ICLON. Raadpleeg uw opleiding voor de voorwaarden. Het examen bestaat uit de onderdelen lezen, luisteren, spreken, schrijven en grammatica.
Aanmelden Online aanmelden voor TUL Gevorderd
Locatie Academisch Talencentrum, Cleveringaplaats 1, Leiden
Kosten € 100,- voor het hele examen 
€ 35,- per onderdeel in geval van een herexamen
Status TUL Gevorderd  Het betreft een taalexamen dat alleen geldig is voor de Universiteit Leiden. Het is geen nationaal erkend examen. Het examen TUL Gevorderd is vergelijkbaar met het Staatsexamen Programma II (B2), hoewel bij het examen TUL Gevorderd het niveau van de grammaticale en vormelijke correctheid in de productieve vaardigheden hoger ligt dan bij het Staatsexamen Programma II.  [Voorbeeldexamen TUL Gevorderd]
Voorwaarden In het totaal kan een kandidaat drie keer aan een bepaald examen (of onderdeel van een examen) van hetzelfde niveau deelnemen.

Taaltraining op Maat

Naast het reguliere aanbod van open inschrijving cursussen is het ook mogelijk om taaltraining op maat te krijgen. Voor meer informatie, zie onze maatwerk pagina.

Toets afleggen

Voordat u zich kunt inschrijven, moet u in veel gevallen een toelatingstoets afleggen.

  • U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-15 .00 uur bij het ATC de toelatingstoets komen maken zonder afspraak.
  • De toets duurt ongeveer 1-1,5 uur.
  • Indien daarvoor aanleiding is, zal het Academisch Talencentrum een (telefonisch) intakegesprek met de docent voorstellen.
Deze website maakt gebruik van cookies.