Logo Universiteit Leiden.

nl en

Taalcoaching

Tijdens het werk krijgen steeds meer mensen te maken met het gebruik van Engels of andere vreemde talen: een presentatie, lezing of college, een e-mail, een notitie of subsidieaanvraag. Soms leidt dit tot knelpunten en onzekerheid. Het Academisch Talencentrum kan hierbij op twee manieren gerichte ondersteuning bieden: via een taalcoachingstraject, waarbij aan de hand van voorbeelden uit de werksituatie aan verbetering van specifieke taalvaardigheden wordt gewerkt of via incidentele coaching, die gericht is op praktische ondersteuning in een concrete situatie.

Taalcoachingstraject

Het taalcoachingstraject is bedoeld voor het verbeteren van specifieke taalvaardigheden. Situaties tijdens het werk vormen het uitgangspunt van de coaching. De coach kijkt zo veel mogelijk mee, geeft feedback en aanwijzingen voor verbetering. Het uiteindelijke doel van de coaching is dat de deelnemer zelfstandig de taken kan uitvoeren. De  taalcoaching kan worden afgesloten met een assessment. Ook  is het mogelijk dat de voortgang wordt vastgelegd door middel van een taalportfolio.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie