Logo Universiteit Leiden.

nl en

Zweeds 7

Taal
Zweeds
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B2
Doelniveau
C1.1
Startdata
September
Instructietaal
Zweeds/Nederlands/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Klassikale cursus

Dit is een klassikale cursus. De docent en alle cursisten zijn aanwezig in het lokaal.

Cursusbeschrijving

De cursus Zweeds 7 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Zweeds 6 hebben gevolgd of die een vergelijkbaar niveau (B2) hebben. Tijdens de les wordt er in het Zweeds gecommuniceerd. De benodigde grammatica wordt uitvoerig behandeld en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de Zweedse woordenschat. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren.

Na het volgen van deze taalvaardigheidscursus is men in staat om de belangrijkste punten te begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, tijdens de studie, tijdens het reizen en in de vrije tijd. Men kan eenvoudige teksten produceren over vertrouwde onderwerpen. Men kan ervaringen, gebeurtenissen, verwachtingen en ambities verklaren en omschrijven.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Rivstart B2 + C1, Scherrer & Lindemalm, tekstboek, ISBN 978-91-27-43426-4 
  • Rivstart B2 + C1, Scherrer & Lindemalm, werkboek, ISBN 978-91-27-44856-8 

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal ruim van tevoren zelf bij de boekhandel (bijvoorbeeld bij uitgeverij Talenland) aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus Zweeds 7 heeft als doel te leren communiceren volgens de eindtermen van niveau C1.1 van het Europees Referentie Kader (ERK).

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.
De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. Deelnemers die de cursus Zweeds 6 bij het Academisch Talencentrum met goed gevolg hebben afgerond of anderszins kunnen aantonen dat zij over het vereiste instapniveau beschikken, kunnen zich kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor een online cursus is 16 en voor een klassikale cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.