Logo Universiteit Leiden.

nl en

Spaans Conversatie B2

In deze cursus komen alle vaardigheden aan bod: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Er wordt ruim aandacht besteed aan grammatica, uitspraak en woordenschatverwerving. De cursus is praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. De lessen vinden een keer per week plaats.

Taal
Spaans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B2.1
Doelniveau
B2.2
Startdata
September, februari
Instructietaal
Spaans
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

Deze cursus is een cursus voor gevorderden: de voertaal is uitsluitend Spaans. Tijdens de lessen wordt speciaal aandacht besteed aan precisie in de spreekvaardigheid (de cursisten houden wekelijks korte presentaties en worden verschillende onderwerpen uit de Spaanstalige wereld onder de aandacht gebracht). Er wordt o.a. gewerkt in tweetallen en discussies binnen de groep nemen een belangrijke plaats in. Voorts wordt waar nodig grondig ingegaan op de grammatica. Binnen de cursus is ook ruimte voor schrijfvaardigheid, maar de focus zal zich voornamelijk op de spreekvaardigheid richten. Tenslotte biedt het tekstboek een grote variatie aan leesteksten over sociale en culturele aspecten van de Spaanstalige wereld. Hierbij zal tevens worden gewerkt met ‘online- opdrachten’, waaronder het bespreken van het nieuws en de actualiteit in de Spaanstalige wereld.

Cursusmateriaal

  • Corpas e.a., Aula internacional 5 Nueva Edicion libro del alumno/de ejercicios. Intertaal. ISBN 9788415846802.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen, alle materialen zijn verkrijgbaar bij Van Stockum.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Voor deze cursus is een kennis van de taal vereist. Cursisten die aan het Talencentrum het certificaat van Spaans 8 behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.