Logo Universiteit Leiden.

nl en

Spaans Conversatie A2

De cursus is praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. De cursisten leren het specifieke taalgebruik dat ze nodig hebben om zonder problemen te kunnen communiceren over onderwerpen uit het dagelijks leven.

Startniveau
A2
Startdata
september/februari
Instructietaal
Spaans
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken; en gelden de volgende vereisten:

Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

De cursus Spaans Conversatie A2 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Spaans 3 of Spaans 4 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (A2) hebben. Vanaf het begin wordt er alleen in het Spaans gecommuniceerd.

In deze cursus wordt de spreekvaardigheid geoefend aan de hand van artikelen uit kranten en tijdschriften. De volgende onderwerpen komen hierbij  aan bod: maatschappij, kunst, literatuur, politiek en economie. In de lessen wordt gediscussieerd over de onderwerpen die in de artikelen naar voren komen. Er wordt aandacht besteed aan de uitspraak, het uitbreiden van de vocabulaire en indien nodig de grammatica. De cursus is er op gericht dat de cursist zich vloeiend en adequaat in het Spaans kan uitdrukken.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen te begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang. Men kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Men kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Brightspace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt door de docent verstrekt.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. 

De cursus Spaans Conversatie A2 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Spaans 3 of Spaans 4 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (A2) hebben. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets downloaden en thuis maken

Overige informatie

  • Het minimum aantal deelnemers voor deze cursus is 7, het maximum 14.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.