Logo Universiteit Leiden.

nl en

Spaans 7 Plus

Taal
Spaans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B1
Doelniveau
B2.1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Spaans
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken; en gelden de volgende vereisten:

Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

De cursus Spaans 7 Plus is een cursus voor kleine groepen van maximaal 6 personen. Dit betekent dat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding van de cursisten.
Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die de cursus Spaans 6 Plus hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (B1) hebben. Vanaf het begin wordt er in de les in het Spaans gecommuniceerd. In deze cursus
komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: het bespreken van het nieuws; het geven van een beargumenteerde mening; voorstellen doen; het weergeven van oorzaken en gevolgen; spreken over kwaliteiten van mensen, objecten, steden, overtuigingen en gevoelens. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal wordt gesproken: Spanje en Latijns Amerika.

Na het volgen van deze cursus is men instaat om de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst te begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Men kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Men kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen. Men kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties. 

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal.
Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Deze eindtoets bestaat uit een schriftelijke examen, een luistertoets en een presentatie. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

 • Aula internacional 4 Nueva Edición, J. Corpas e.a.; libro del alumno/de ejercicios.
  Hoofdstuk 1 t/m 6.
  Talenland B.V., ISBN 9788415620853
  of

  Intertaal, ISBN 9789460306501.

Het lesboek Aula internacional 4 dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 6 hoofdstukken en correspondeert met een compleet niveau van het CEFR/ERK. Het boek is bedoeld om u van B1 naar niveau B2.1 te begeleiden.  Na de cursus Spaans 7 Plus bereikt u niveau B2.1 en na het volgen van de cursus Spaans 8 Plus komt u uit op niveau B2.2 (B2).     

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal ruim van tevoren zelf bij de boekhandel (bijvoorbeeld bij uitgeverij Talenland) aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding. U kunt aan deze cursus deelnemen indien u bij het Academisch Talencentrum de cursus Spaans 6 heeft gevolgd. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken

Overige informatie

 • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 6.
 • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
 • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
 • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
 • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.