Logo Universiteit Leiden.

nl en

Russisch 9

Taal
Russisch
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B1.3
Doelniveau
B1.4
Startdata
September, februari
Instructietaal
Engels/Russisch
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Klassikale cursus

Dit is een klassikale cursus.
De docent en alle cursisten zijn aanwezig in het lokaal.

Cursusbeschrijving

De cursus Russisch 9 is bedoeld voor deelnemers die de cursus Russisch 8 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (B1.2) hebben. Vanaf het begin wordt er in de les in het Russisch gesproken. Hierbij worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: werk en beroep, toerisme, hotels, toestemming vragen of geven, tot de orde roepen, waarschuwen, iets aan- of afraden, afwijzen.
De benodigde grammatica worrdt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal wordt gesproken.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om de belangrijkste punten te begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, tijdens de studie en in de vrije tijd. Men kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Men kan een eenvoudig lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Men kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbeereiden (ongeveer twee uur per les)

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

 • Paspoort voor Rusland 2, Hoofdstuk 22 en 23. Tekstboek. ISBN 9789061434153 .
 • Paspoort voor Rusland 2, Hoofdstuk 22 en 23. Werkboek. ISBN 9789061434160.
 • Nederlands-Russisch / Russisch-Nederlands woordenboek. ISBN 9789061432449.

  For English speakers:
 • Passport to Russia 2, Lessons 22 - 23. Textbook, M Louwerse/L. Lubotsky. 
 • Passport to Russia 2, Lessons 22 - 23. Workbook, M. Louwerse/L. Lubotsky.

Het lesboek dat bij deze cursus wordt gebruikt bevat 10 hoofdstukken en correspondeert met niveau B1 van het CEFR/ERK. Het boek is bedoeld om u naar niveau B1 te begeleiden. De inhoud wordt over 5  cursussen verdeeld. Na het volgen van de cursus Russisch 6 bereikt u niveau B1.1 en na het volgen van Russisch 7 niveau B1.2  Na Russisch 8 wordt niveau B1.3 bereikt.  

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding.

Deelnemers die de cursus Russisch 8 bij het Academisch Talencentrum met goed gevolg hebben afgerond of anderszins kunnen aantonen dat zij over het vereiste instapniveau beschikken, kunnen zich inschrijven.

Overige informatie

 • Het maximaal aantal deelnemers voor een online cursus is 16 en voor een klassikale cursus is 18.
 • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
 • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
 • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
 • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.