Logo Universiteit Leiden.

nl en

Portugees 2

In deze cursus komen alle vaardigheden aan bod: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Er wordt ruim aandacht besteed aan grammatica, uitspraak en woordenschatverwerving. De cursus is praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. De lessen vinden een keer per week plaats.

Doelniveau
A1.2
Startdata
Februari
Instructietaal
Portugees/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

De cursus Portugees 2  is bedoeld voor beginners met enige kennis van het Portugees. Na het volgen van deze cursus kan de cursist op zeer eenvoudige wijze communiceren over enkele onderwerpen uit het dagelijkse leven en zeer eenvoudige gesproken teksten over  alledaagse onderwerpen op radio en televisie in grote lijnen begrijpen. Daarnaast zal de cursist in staat zijn korte en zeer eenvoudige teksten te lezen en te schrijven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: wonen, eten en drinken, beroepen, vrijetijdsbesteding. Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van het leven in Brazilië en de Portugees sprekende landen.

De cursist bestudeert de elementaire grammatica en vocabulaire en oefent deze in een communicatieve context. Tijdens de lessen zal het Portugees in principe de voertaal zijn. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een mondelinge/schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Novo Avenida Brasil 1, Livro texto + livro de exercícios + CD (text- and workbook + audio-CD) - E. Lima, O.F. Eberlein and others; ISBN: 978-85-12-54520-2

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding die in verband met hun werkzaamheden en/of uit persoonlijke interesse de taal op basisniveau willen leren beheersen. Cursisten die aan het Academisch Talencentrum het certificaat van de Portugees 1 behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven.

Voor deze cursus is enige kennis van de taal vereist.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie