Logo Universiteit Leiden.

nl en

Nederlands voor inburgeraars niveau 4

Taal
Nederlands
Doelgroep
Inburgeraars
Startniveau
B1
Doelniveau
B1.2
Kosten
€ 1170
Startdata
September, januari, april
Instructietaal
Nederlands/Engels

Klassikale cursus / online cursus

Nederlands voor inburgeraars niveau 4 wordt als klassikale cursus en als online cursus aangeboden.

Bij de klassikale cursus zijn de docent en alle cursisten aanwezig in het lokaal. 

Bij de online cursus volgen alle cursisten de lessen online.

Om de lessen online te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken. Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

Tijdens de cursus wordt de aanwezige alledaagse woordenschat verder uitgebreid met abstracte begrippen. De grammaticakennis wordt verdiept. Er is aandacht voor bijzondere regels en uitzonderingen. Diverse vormen van taalvaardigheid komen in deze cursus aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Teksten en conversatieonderwerpen gaan over diverse populair-wetenschappelijke en actuele onderwerpen.

In deze cursus leert men ongeveer 600 woorden. In de lessen wordt klassikaal en in groepen geconverseerd en er wordt gebruik gemaakt van de talenpracticumapparatuur. Verder worden teksten en grammaticaonderwerpen door de docent behandeld. Hierbij zijn ook authentieke teksten. Van cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. Per les moet men rekenen op een voorbereidingstijd van ca. 3 uur.

In deze cursus wordt een deel van de voorbereiding op het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij gedaan.

Ter afsluiting van de cursus vindt een toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Boer e.a., Nederlands in actie, Uitgeverij Couthino. ISBN 9789046902981.
  • Gathier, M., Welkom in Nederland (3e druk), Uitgeverij Couthino. ISBN 9789046904886.

Het cursusmateriaal is inbegrepen in de cursusprijs. U krijgt het in de eerste les. Deze boeken worden ook in Nederlands 3 gebruikt. U ontvangt het materiaal maar één keer. 

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleiden die in het land van herkomst minimaal 14 jaar onderwijs hebben gehad en Engels beheersen op niveau B1. Om te kunnen inschrijven deze cursus, dient u het certificaat van de voorgaande cursus te hebben behaald. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen via talencentrum@hum.leidenuniv.nl

Het tempo van de cursus is hoog. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve studiehouding hebben en de lessen thuis voorbereiden.

Rooster

Er is 3 keer per week, 3 uur les.

Code Cursus periode Dagen Tijd
ndi4-ua (klassikaal)

12 sept. t/m 21 nov. 2022

maandag, woensdag en vrijdag

9:15-12:00

ndi4-ub (online) 12 sept. t/m 21 nov. 2022 maandag, woensdag en vrijdag

15:30-18:15

ndi4-uc (klassikaal) 12 sept. t/m 21 nov. 2022 maandag, dinsdag en donderdag 13:15-16:00

 

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 14.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.