Logo Universiteit Leiden.

nl en

Nederlands voor inburgeraars niveau 3

Taal
Nederlands
Doelgroep
Inburgeraars
Startniveau
A2
Doelniveau
B1.1
Startdata
September, januari, april
Instructietaal
Nederlands/Engels
Inschrijven
U kunt zich voor deze cursus inschrijven bij de receptie van het Academisch Talencentrum. Neemt u als bewijs van betaling een kopie van een recente brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs mee, waaruit duidelijk blijkt dat u recht hebt op een lening.

Cursusbeschrijving

In deze cursus leert men ongeveer 600 woorden. In de lessen wordt klassikaal en in groepen geconverseerd en er wordt gebruik gemaakt van de talenpracticumapparatuur. Verder worden teksten en grammaticaonderwerpen door de docent behandeld. Van cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. Per les moet men rekenen op een voorbereidingstijd van ca. 3 uur.

Na de cursus is men in staat over allerlei (actuele) onderwerpen een gesprek te voeren, hoewel dat nog langzaam gaat. Ook is men in staat met enige moeite teksten en gesprekken te begrijpen.

In deze cursus zal een begin worden gemaakt met de voorbereiding op het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij.

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Boer e.a., Nederlands in actie, Uitgeverij Couthino. ISBN 9789046902981.
  • Loeffen e.a., Trefwoord 1, Nordhoff Uitgevers. ISBN 9789001140953.
  • Gathier, M., Welkom in Nederland (3e druk), Uitgeverij Couthino. ISBN 9789046904886.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleiden die in het land van herkomst minimaal 14 jaar onderwijs hebben gehad en Engels beheersen op niveau B1. Om te kunnen inschrijven deze cursus, dient u het certificaat van de voorgaande cursus te hebben behaald. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen: 071-5272332 / talencentrum@hum.leidenuniv.nl

Het tempo van de cursus is hoog. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve studiehouding hebben en de lessen thuis voorbereiden.

Rooster

Er is 3 keer per week, 3 uur les.

Code Cursus periode Dagen Tijd
ndi3-qd 7 jan t/m 15 mrt maandag, woensdag en vrijdag 9:15-12:00
ndi3-qe 7 jan t/m 15 mrt maandag, woensdag en vrijdag 9:15-12:00

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 14.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie