Logo Universiteit Leiden.

nl en

Nederlands voor inburgeraars niveau 1

Taal
Nederlands
Doelgroep
Inburgeraars
Startniveau
0
Doelniveau
A1
Kosten
€ 1150
Startdata
September, januari, april
Instructietaal
Nederlands/Engels
Inschrijven
U kunt zich voor deze cursus inschrijven bij de receptie van het Academisch Talencentrum. Neemt u als bewijs van betaling een kopie van een recente brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs mee, waaruit duidelijk blijkt dat u recht hebt op een lening.

Cursusbeschrijving

In deze cursus komen alle basisvaardigheden aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Tijdens de cursus wordt de basisgrammatica van het Nederlands behandeld. Men leert ca. 650 woorden uit de basiswoordenschat.

In de lessen wordt klassikaal en in groepen geconverseerd en er wordt gebruik gemaakt van de talenpracticumapparatuur. Van cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. Per les moet men rekenen op een voorbereidingstijd van ca. 3 uur.

Na de cursus is men in staat een kleine conversatie over een alledaags onderwerp te voeren, zoals over de eigen woonsituatie, herkomst, gezinssituatie.

Ter afsluiting van de cursus vindt een schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Boer e.a., Nederlands in gang, Uitgeverij Couthino. ISBN 9789046905609.

Het cursusmateriaal is inbegrepen in de cursusprijs. U krijgt het in de eerste les. Dit boek wordt ook in Nederlands 2 gebruikt. U ontvangt het boek maar één keer. 

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleiden die in het land van herkomst minimaal 14 jaar onderwijs hebben gehad en Engels beheersen op niveau B1. Om te kunnen inschrijven deze cursus, dient u eerst een toets Engels te maken. Tijdens een intakegesprek wordt vervolgens vastgesteld of u kunt deelnemen aan de cursussen van het Academisch Talencentrum. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken: 071 527 2332 of via email: talencentrum@hum.leidenuniv.nl 

Het tempo van de cursus is hoog. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve studiehouding hebben en de lessen thuis voorbereiden.

Rooster

Er is 3 keer per week, 3 uur les.

Code Cursus periode Dagen Tijd
ndi1-se 12 april t/m 23 juni 2021 maandag, woensdag en vrijdag

13:15-16 uur

ndi1-sd 12 april t/m 23 juni 2021 maandag, woensdag en vrijdag 9:15-12 uur

 

 

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 14.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.