Logo Universiteit Leiden.

nl en

Nederlands voor Inburgeraars

Taal
Nederlands
Doelgroep
Inburgeraars

Over de Cursus

Nieuwe Nederlanders die in het kader van de Wet Inburgering Nederlands willen leren, kunnen bij het Academisch Talencentrum toewerken naar het Staatsexamen Programma II. In de cursussen besteden we aandacht aan alle vaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken. Om te slagen voor het staatsexamen moeten deze vier vaardigheden op niveau B2 zijn. Hiernaast is het sinds 2015 verplicht om aanvullen de examens Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt af te leggen. De voorbereiding op deze examens zal in de cursussen worden geïntegreerd.

Doelgroep

De cursussen zijn bedoeld voor hoger opgeleiden die in het land van herkomst minimaal 14 jaar onderwijs hebben gehad en Engels beheersen op niveau B1. Om te kunnen inschrijven dit cursustraject, dient u eerst een toets Engels te maken. Tijdens een intakegesprek wordt vervolgens vastgesteld of u kunt deelnemen aan de cursussen. U kunt hiervoor per e-mail een afspraak maken: talencentrum@hum.leidenuniv.nl 

Het tempo van de cursus is hoog. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve studiehouding hebben en de lessen thuis goed voorbereiden.

Lening van DUO

De cursussen Nederlands voor Inburgeraars kunnen betaald worden met de lening van DUO. In de cursusprijs zijn inbegrepen: lesgeld, boeken en readers. Boeken die in meerdere cursussen worden voorgeschreven, worden maar éénmaal verstrekt. Eventuele reiskosten kunnen niet worden vergoed uit de lening.
Meer informatie over de lening.

Voorwaarden voor inschrijving

Voorwaarden voor inschrijving en betaling met een DUO lening.

De cursussen

Na niveau 5 kan de cursus "Voorbereiding Staatsexamen" worden gevolgd.

Meer informatie

* over Inburgeren
* hoe moet ik inburgeren
* over geld lenen voor het inburgeraarsexamen
* over het keurmerk: www.blikopwerk.nl

Nieuwe Wet Inburgering

Sinds januari 2022 is er een Nieuwe Wet inburgering. Als gevolg hiervan, loopt ons inburgeringstraject af. We bieden de cursus Nederlands voor inburgeraars niveau 1 (A1) niet meer aan. Het is dus niet meer mogelijk om als absolute beginner bij het ATC te beginnen als je met je DUO-lening wilt betalen. Het laagste niveau dat we in september aanbieden is Nederlands voor inburgeringsniveau 2 (A2). We zullen tot december 2023 Nederlands voor inburgeraars aanbieden.

Start cursus

Inschrijven vanaf

Januari 1 November
April 1 Maart
September 1 Juli
Deze website maakt gebruik van cookies.