Logo Universiteit Leiden.

nl en

Conversatie en Literatuur

Taal
Nederlands
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B1
Startdata
September, februari
Instructietaal
Nederlands
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Classroom course

This is a traditional classroom course. The teacher and students are present in the physical classroom at the Leiden location.

Cursusbeschrijving

Tijdens de cursus wordt de spreek- en leesvaardigheid verdiept door middel van het lezen en intensief bespreken van Nederlandse literaire teksten.

Literaire teksten zijn bij uitstek geschikt voor het vergroten van de taalvaardigheid van hoogopgeleide anderstaligen. Het lezen van literatuur stimuleert het inzicht in de Nederlandse taal, cultuur, maatschappij en geschiedenis. Het vergroot de woordenschat en het taalgevoel en het geeft veel aanknopingspunten voor mondelinge discussies.

De docent geeft per gelezen tekst achtergrondinformatie over de auteur en de historische en maatschappelijke context van het werk.

Omdat in literaire teksten de belevenissen van personages centraal staan, waarbij ook hun beweegredenen en emoties een rol spelen, geeft het grondig bespreken van de inhoud veel aanleiding tot discussie: waarom maakt een personage bepaalde keuzes, welke psychologische processen liggen eraan ten grondslag, enz.

Via verdiepingsopdrachten kunnen cursisten aangespoord worden om achtergronden te zoeken omtrent de historische werkelijkheid, maatschappelijke kwesties, filosofische vraagstukken en literaire procédés.

Cursusmateriaal

De gekozen literaire teksten worden bij de eerste bijeenkomst bekend gemaakt. De docent kan digitale kopieën van het materiaal ter beschikking stellen. Cursisten kunnen de boeken ook zelf bij de boekhandel aanschaffen.

Doelgroep en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

De cursus is bedoeld voor mensen die een uitgebreide basiskennis van het Nederlands bezitten: mensen die de cursus Nederlands 4 gevolgd hebben of een vergelijkbare cursus aan een ander taalinstituut.  Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een toets die op het Academisch Talencentrum wordt afgenomen. Om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen: talencentrum@hum.leidenuniv.nl

Van de cursisten wordt verwacht dat ze een actieve houding hebben en de lessen thuis voorbereiden. Per les moet men rekenen op een voorbereidingstijd van ca. 3 uur.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 10.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 54 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.