Logo Universiteit Leiden.

nl en

Japans 7 Plus

Taal
Japans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A2
Startniveau
B1.1
Doelniveau
B1.2
Startdata
September
Instructietaal
Japans/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

De cursus Japans 7 Plus is een cursus voor kleine groepen van maximaal 6 personen. Dit betekent dat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding van de cursisten. Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die de cursus Japans 6 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (B1.1) hebben. De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld: het beschrijven van een stad, de wereld van het sumoworstelen, eerste indrukken. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, lezen, luisteren en schrijven.Verder wordt er aandacht besteed aan kennis over maatschappij en cultuur.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om de belangrijkste punten te begrijpen uit duidelijke standaard teksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, tijdens de studie en vrije tijd. Men kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Men kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Men kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. (ongeveer drie uur per les)

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Chūkyū o Manabō  (ISBN9784883197880)
    Tweede versie (groene voorkant)

    Verkrijgbaar via: verasia https://verasia.eu/

Het lesmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding die in verband met hun werkzaamheden en/of uit persoonlijke interesse de taal op basisniveau willen leren beheersen. Cursisten die aan het Academisch Talencentrum het certificaat van de Japans 6 behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven.

Overige informatie

  • Het minimum aantal deelnemers voor deze cursus is 3, het maximum 6.
  • De studielast van deze cursus bedraagt  uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.