Logo Universiteit Leiden.

nl en

Japans 10 Plus

Taal
Japans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
B2.1
Doelniveau
B2.2
Startdata
September, februari
Instructietaal
Japans/Engels
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken.

Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

De cursus Japans 10 Plus is een cursus voor kleine groepen van maximaal 6 personen. Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die de cursus Japans 9 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (B2.1) hebben. De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld: afkomst, manga, anime, boeken, mensen en dieren. De benodigde grammatica wordt uitgelegd en er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vocabulaire. Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, lezen, luisteren en schrijven. Verder wordt er aandacht besteed aan kennis over maatschappij en cultuur.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst te begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Men kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Men kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving BrightSpace. Binnen deze leeromgeving vindt u het huiswerk en extra lesmateriaal. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden. (ongeveer drie uur per les)

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Chūkyū o Manabō (ISBN9784883195091)
    Verkrijgbaar via Verasia

Het lesmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding die in verband met hun werkzaamheden en/of uit persoonlijke interesse de taal op basisniveau willen leren beheersen. Cursisten die aan het Academisch Talencentrum het certificaat van de Japans 9 behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven.

Overige informatie

  • Het minimum aantal deelnemers voor deze cursus is 3, het maximum 6.
  • De studielast van deze cursus bedraagt  uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.