Logo Universiteit Leiden.

nl en

Italiaans Conversatie A2 Plus

In deze cursus komen alle vaardigheden aan bod: spreken, schrijven, luisteren en lezen. Er wordt ook aandacht besteed aan de grammatica, uitspraak en woordenschatverwerving. De cursus is praktisch van aard: gericht op het gebruik van de taal. De cursisten leren het specifieke taalgebruik dat ze nodig hebben om zonder problemen te kunnen communiceren over onderwerpen uit het dagelijkse leven.

Startdata
Februari
Startniveau
A2
Instructietaal
Italiaans
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Online cursus

Dit is een online cursus.
Om deze lessen te kunnen volgen wordt aangeraden een headset met microfoon te gebruiken; en gelden de volgende vereisten:

Checken of alles in orde is kan via: Quick Tech Check

Cursusbeschrijving

Dit is een cursus voor kleine groepen van maximaal 8 personen. Dit betekent dat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding van de cursisten.

De cursus Italiaans Conversatie A2 Plus is bedoeld voor deelnemers die de cursus Italiaans 4 0f Italiaans 5 hebben gevolgd of een vergelijkbaar niveau (A2 richting B1) hebben. 
Vanaf het begin wordt er in de les alleen maar in het Italiaans gecommuniceerd. 

In deze cursus wordt de spreekvaardigheid geoefend aan de hand van krantenartikelen en fragmenten uit o.a. televisie-uitzendingen en films.
Verder wordt er aandacht besteed aan de culturele context van de landen waarin de taal gesproken wordt. Er wordt aandacht besteed aan uitbreiding van vocabulaire en indien nodig grammatica.
Naast spreekvaardigheid komen ook de lees-en luistervaardigheid aan bod. Er worden presentaties voorbereid over culturele aspecten van Italië: o.a. literatuur, politiek, kunst, economie, filmografie. In overleg met de cursisten wordt ook een (eenvoudig) Italiaans boek gekozen en besproken tijdens een les met gebruik van een vragenlijst die de docent zal maken. Dit geldt ook voor het kiezen van een Italiaanse film die in overleg met de cursisten thuis wordt gekeken en in de les besproken met gebruik van een vragenlijst.

Na het volgen van deze cursus is men in staat om zich te redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Men kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. Men kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, tijdens de studie en in de vrije tijd.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een toets plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

Het lesmateriaal wordt door de docent verstrekt.

Aanbevolen:

  • Nuovo grammatica pratica della lingua italiana, Hueber Verlag Gmbh, ISBN 9783190153534, (in het Italiaans)
  • Praktische Grammatica Italiaans, Intertaal, ISBN 9789460304033 (in het Nederlands)

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Voor deze cursus is kennis van de taal vereist. Cursisten die niveau A2 hebben bereikt, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Dit is een computertoets. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of downloaden en thuis maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 56 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.