Logo Universiteit Leiden.

nl en

Italiaans 1+2 Intensief

Doelniveau
A1.2
Startdata
Augustus
Instructietaal
Italiaans/Nederlands
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

Alle basisvaardigheden komen aan de orde: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Aan het einde van deze cursus is de cursist in staat om op basisniveau te communiceren over onderwerpen uit het dagelijkse leven. De cursist kan eenvoudig gesproken teksten over alledaagse onderwerpen op radio en televisie in grote lijnen begrijpen. Daarnaast zal de cursist in staat zijn korte en eenvoudige teksten te lezen en te schrijven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: wonen, beroepen en vrijetijdsbesteding. Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van het Italiaanse leven en de Italiaanse gewoonten.

De cursist bestudeert de elementaire grammatica en vocabulaire en oefent deze in een communicatieve context. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden (ongeveer twee uur per les).

Ter afsluiting van de cursus vindt een mondelinge/schriftelijke toetsing plaats. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

  • Mezzadri e.a., Nuovo Rete! A1. Corso multimediale di italiano per stranieri (tekstboek). Guerra Edizioni. ISBN 9788855702447.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben.

Voor deze cursus is geen kennis van de taal vereist. Het betreft een beginnerscursus.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 112 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.
Deze website maakt gebruik van cookies.