Logo Universiteit Leiden.

nl en

Nederlandse Gebarentaal 3

In deze praktische cursus Nederlandse Gebarentaal (NGT) staat functionele communicatie volgens het Europees Referentie Kader voor Gebarentalen centraal. Hierin komen alle gebarentaalvaardigheden aan bod: productie, perceptie(afzien) en interactie. De cursisten leren specifiek gebarentaalgebruik dat ze nodig hebben om te kunnen communiceren over onderwerpen uit het dagelijkse leven.

Doelgroep
Extern
Medewerkers
Studenten
Startniveau
A2.1
Doelniveau
A2.2/B1.1
Instructietaal
Nederlandse Gebarentaal/Nederlands
Tijdig inschrijven
U wordt aangeraden zich tijdig in te schrijven. Een week voor de start van de cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of een cursus door kan gaan.

Cursusbeschrijving

De voorkennis die men bij aanvang heeft, wordt in deze cursus aanzienlijk verder uitgebreid. Alle aspecten van de taalvaardigheid komen aan de orde: productie, interactie en perceptie (afzien). Onderwerpen uit het dagelijkse leven die aan bod komen zijn onder meer vrije tijdsbesteding, werk en studie. Er is een grote mate van interactie tussen docent en cursist (en tussen cursisten onderling) waardoor cursisten zelfverzekerd in Nederlandse Gebarentaal kunnen converseren.

De cursist bestudeert en oefent verder in communicatieve context de gebarenrepertoire en gevorderde grammatica van NGT.

Daarbij wordt ook uitleg over Dovengemeenschap als een culturele minderheid gegeven. Na het volgen van deze cursus kan de cursist op redelijk vaardige wijze communiceren over onderwerpen uit het dagelijkse leven en teksten over alledaagse onderwerpen op video begrijpen. Tijdens de lessen zal NGT de voertaal zijn. De articulatie van Gebarentaal wordt zowel individueel als klassikaal geoefend met behulp van talenpracticumapparatuur en mobiele telefoons. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden.

Ter afsluiting van de cursus vindt een toetsing plaats op drie domeinen: productie, afzien en interactie. Indien men 80% van de lessen aanwezig is geweest en de eindtoets succesvol heeft afgelegd, ontvangt men een certificaat.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit de volgende componenten:

  1. Twee boeken inclusief videomateriaal van EDUSIGN. Het pakket kost 51€ (exclusief verzendkosten) en is te bestellen op https://www.edu-sign.com/winkel/. 
  2. Het Gebarenwoordenboek (16.000 gebaren) wordt aangeboden op de website van Gebarencentrum (https://ow.gebarencentrum.nl/). Om toegang te krijgen moet de cursist een jaarabonnement afsluiten.
    Normale prijs: 27,50 € (https://www.gebarencentrum.nl/shop/product/1013) Studentenprijs: 25 €(https://www.gebarencentrum.nl/shop/product/1003)
  3. Het openbare deel van de Gebarencentrumwebsite: https://ow.gebarencentrum.nl/search?m=parameters

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal bij EDUSIGN aan te schaffen. Email edusign@edu-sign.com en het Gebarencentrum voor meer informatie.

Doelgroepen en toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden als belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor personen van 17 jaar en ouder met een afgeronde middelbare schoolopleiding.

Voor deze cursus is kennis van NGT vereist. Cursisten die aan het Talencentrum het certificaat van voorgaande cursus behaald hebben, kunnen zich zonder meer inschrijven. Anderen dienen door middel van een toelatingstoets te bepalen of hun niveau toereikend is. Men kan de toets op het Talencentrum afleggen of thuis (online) maken. Daarbij is een camera nodig die scherpe videobeelden kan maken.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 14.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 48 uur.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Europees Referentie Kader voor Gebarentalen (CEFR-SL).
Deze website maakt gebruik van cookies.