Logo Universiteit Leiden.

nl en

Le Français des Affaires Master

Taal
Frans
Doelgroep
Extern
Medewerkers
PhD-kandidaten
Studenten
Startniveau
B2
C1
Doelniveau
B2/C1
Startdata
September
Instructietaal
Frans

Cursusbeschrijving

Om in Frankrijk te kunnen ondernemen dient u te beschikken over de specifieke  kennis en  vaardigheden die in deze wereld gangbaar zijn. In deze cursus zetten studenten/ professionals een eigen bedrijf op en schrijven een Business Plan. Onderwerpen die in dit kader aan bod komen zijn:  mogelijkheden voor financiering, de verschillende Franse bedrijfsvormen,  human ressources en management. In deze cursus wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de terminologie die in het Franse zakenleven standaard wordt gebruikt en de professionele opzet en structuur van het bedrijfsplan. Naast het oefenen van schriftelijke vaardigheden  wordt  er  ook ruimschoots aandacht besteed aan gesproken interactie en productie.

Cursusmateriaal

  • Cloose, E., Le Français du monde du travail. Français langue étrangère. Français langue étrangère, Seconde édition. Préparation aux examens DFA1 et DFA2 de la CCIP. ISBN 9782706113567.
  • Léger-Jarinou, C. en G. Kalousis, Construire son business plan.

Het cursusmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Cursisten dienen het materiaal zelf bij de boekhandel aan te schaffen.

Doelgroepen

De cursus is bedoeld voor hoger opgeleide volwassenen, zowel studenten en medewerkers van de universiteit Leiden als  belangstellenden die geen relatie met de Universiteit Leiden hebben. De cursus is toegankelijk voor rechtenstudenten, promovendi, studenten Frans en professionals uit het zakenleven.

Overige informatie

  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus is 18.
  • De studielast van deze cursus bedraagt 65 uur. Op verzoek kan een Verklaring studielast worden uitgereikt. De student dient zelf te informeren bij zijn/haar opleiding of deelname kan worden omgezet in studiepunten.
  • Vakantieperiodes staan vermeld op de jaarplanning van het Academisch Talencentrum.
  • Wanneer er onverhoopt lessen gedurende de cursus uitvallen, zullen deze aan het einde van de reeks worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat in dit geval de cursus een week later eindigt.
  • Het niveau van de cursus wordt aangeduid in termen van het Common European Framework of Reference for Languages.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie